Stavíme šetrně

Chystáte projekt stavby pasivního domu? Chystáte se na opravy a úpravy veřejných budov s cílem splnit standard nulové spotřeby energie, který je nově definovaný zákonem? Rádi vám budeme pro tyto stavby partnery a provedeme váš projekt jednotlivými povolovacími procesy.

Co pro vás můžeme udělat

1) Soulad s územním plánem

Posuzujeme, zda je záměr v souladu s územním plánem, a jednáme s pořizovatelem územního plánu (obcí) o případných nejasnostech, budoucím využití či nutných změnách.

2) Povolovací řízení

Navrhujeme nejrychlejší postupy při povolování stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení). Zajišťujeme podkladová stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury. Vyhodnocujeme právní relevanci námitek účastníků řízení a navrhujeme jejich vypořádání.

3) Veřejné zakázky na návrh a realizaci šetrné budovy

Provedeme vás jednotlivými postupy zadávacího řízení se zaměřením na specifika šetrných budov. Objasníme výhody a nevýhody jednotlivých postupů a nástrojů. Určíme vhodná kvalitativní kritéria a způsoby jejich vyhodnocování.

4) Veřejné zakázky v energetice

Pomůžeme vám nastavit nediskriminační podmínky při veřejných zakázkách na dodávky energií, včetně elektronických aukcí. V případě veřejných zakázek na realizaci úsporných opatření na veřejných budovách vám pomůžeme využít možnosti zadávání na kvalitu.

5) Posouzení právního stavu nemovitostí

Posuzujeme právní stav nemovitostí a důsledky případných právních vad. Sestavujeme kupní, zástavní a další smlouvy, případně za klienty převezmeme komunikaci s katastrálním úřadem. 

6) Převody nemovitostí

Zajistíme pro vás převod nemovitosti včetně převodu FVE. Postaráme se o smluvní stránku nákupu a prodeje nemovitostí a o všechny související úkony včetně zastoupení v licenčním řízení u ERÚ.

7) Smlouvy o dílo

Sestavujeme smlouvy o dílo s architekty a stavební firmou tak, aby vhodně specifikovaly celkovou cenu, kvalitu provedení a vlastnosti díla. Snažíme se předvídat nečekané – kdo zaplatí vícepráce, jak se budou řešit chyby na straně subdodavatele nebo skryté překážky v místě stavby.

8) Revize smluvní dokumentace

Zajistíme pro vás revizi smluv o připojení či dodávce elektřiny a pohlídáme, aby smlouvy obsahovaly férově nastavené podmínky pro obě strany.

9) Připojení a optimalizace sítě

Odmítli vás připojit do sítě? Zastoupíme vás ve sporu s provozovatelem distribuční soustavy. Nabízíme pomoc s výběrem způsobu připojení do sítě s ohledem na vaše plánované využití elektřiny a to včetně přímých dodávek do vašich odběrných míst.

10) Efektivní využití akumulace

Pomůžeme vám zorientovat se v aktuální evropské i tuzemské legislativě a poradíme vám, v jakém režimu akumulační baterii provozovat, aby vám nehrozily pokuty od Energetického regulačního úřadu.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Reference

Spolupracujeme s odborníky i firmami, které mají zkušenosti v oboru.

Stáli jsme u zrodu České rady pro šetrné budovy a nyní jsme jejími dlouholetými právními partnery.  V minulém roce jsme společně pořádali sérii seminářů s tématem šetrných staveb pro veřejnou správu.

 

Společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov jsme vytvořili technický a právní harmonogram výstavby pro stavbu a rekonstrukci veřejných budov.

Se společností EkoWATT pracujeme na smlouvách pro certifikaci budov.

 

Více o šetrných budovách

Šetrnou budovu charakterizuje nejen minimální spotřeba energie, ale také pitné vody; měla by být postavena z šetrných materiálů s důrazem na minimalizaci vzniku odpadů během stavby ale i za provozu budovy. Řada investorů už jde dál za samotnou funkčnost a nezávadnost materiálů, a požadují materiály označené EPD – environmentální deklarace produktu, což je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu. Výběr materiálu je opět závislý na požadavcích a účelu. Více: Šance pro budovy.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.