Právo ICT

Naším klientům se staráme o právní servis při nastavení smluvních vztahů s partnery a zákazníky, poskytujeme jim poradenství a pomáháme řešit spory.

Pro koho pracujeme

1. Společnosti vyvíjející a poskytující software

Připravíme pro vás: smlouvy o implementaci software (smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem) nebo licenční podmínky, případně poradíme s volbou open-source licence.

Proč: Jako poskytovatel software potřebujete předejít sporům plynoucím z nedostatečné specifikace díla nebo práv zákazníků. Vaše smlouvy a licence by měly jasně definovat například:

 • Jaké jsou nezbytné funkce softwaru vyvíjeného na zakázku a co už je považováno za dodatečné rozšíření. 
 • Kdo nese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností softwaru.
 • Zda je v ceně uživatelská podpora, jaká je její dostupnost, reakční doba a za jak dlouho garantuje vyřešení problému.
 • Jak dlouho budete podporovat konkrétní verzi software nebo produktovou řadu a jak pomůžete zakázníkům s migrací dat po jejím ukončení.
 • Co licence uživateli nedovoluje: sublicencování, reverzní inženýrství, rozšíření počtu kopií nebo uživatelů,... 

2. Autoři webových stránek

Připravíme pro vás: smlouvu o vývoji webových stránek, licenční smlouvu, smlouvu o dílo nebo smlouvu o převodu doménového jména.

Proč: U složitějších webů budete řešit podobné otázky jako poskytovatelé softwaru, ale navíc potřebujete důkladnou ochranu pro situace plynoucí z proměnlivosti internetového prostředí, která je mimo vaši kontrolu: dočasná podpora softwaru, na kterém stavíte, měnící se nároky vyhledávačů nebo očekávání zákazníků co do bezpečnosti přenosu dat.

3. Poskytovatelé SaaS

Připravíme pro vás: smlouvu o poskytování software jako služby (SaaS) včetně service level agreement (SLA), smlouvu o vytěžování a zužitkování databáze, smlouvu o migraci dat.

Proč: Základní podmínky využívání vašeho softwaru máte bezesporu promyšlené. My podchytíme i ty vedlejší, ale neméně důležité. Například:

 • zodpovědnost za bezpečnost vložených dat, včetně dat na neaktivních nebo downgradovaných účtech,
 • zodpovědnost za obsah vložených dat, včetně otázek autorských práv nebo osobních údajů,
 • vaše právo uzavřít bez náhrady uživatelské účty, které zkoušejí prolomit zabezpečení aplikace nebo ve velkém stahovat její obsah,
 • jak si ve smlouvě vyhradit nezbytný čas na údržbu služby, jak definovat délku odstávky nebo výpadku, procentuální dostupnost služby pro dané časové období a způsob jejího měření.

4. Objednatelé softwaru

Co pro vás můžeme udělat: smlouvy o analýze software, revize návrhů smluv od dodavatele nebo již uzavřených smluv z pohledu úrovně dodávaných služeb a dodržování smluvených povinností. Dokážeme definovat kvalitativní kritéria pro výběr dodavatele nebo administrovat celou veřejnou zakázku od A do Z. (O tom podrobněji zde.)

Proč: Při nákupu softwaru je důležité vyhnout se obvyklým pastem, jako je nemožnost přejít k jinému dodavateli (vendor lock-in), neočekávané ukončení podpory vaší verze softwaru, absence záruk dostupnosti a bezpečnosti služby nebo nevyjasněné podmínky pro zálohování či export vašich dat do jiného systému.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

Staráme se o kompletní právní agendu společnosti Impact HUB. Mimo jiné v rámci programu Edison sepisujeme licenční smlouvy, smlouvy o vývoji softwaru a poskytujeme právní poradenství. 

Asociaci českého carsharingu jsme pomáhali s vytvořením smlouvy o vývoji softwaru, servisní smlouvou a licenční smlouvou.

Pro společnost dodávající lakovací technologie, jejíž součástí je hardware i software, jsme připravili distribuční smlouvu v anglickém jazyce.

Co ještě umíme

 • Vytvořit obchodní podmínky pro prodej online, hlídáme marketingové postupy z pohledu ochrany osobních údajů a pomáháme ohlídat autorská práva v e-commerce.
 • Nastavit smluvní a konsorciální vztahy tak, aby smlouvy respektovaly předpokládané komerční využití výsledků výzkumu. Poskytujeme právní zajištění transferu technologií do praxe. Sestavíme licenční podmínky, pomůžeme předejít neoprávněnému úniku know-how a zrevidujeme nakládání s duševním vlastnictvím.
 • Poradit v oblasti právní úpravy nových technologií. Ať se zabýváte kryptoměnami, smart kontrakty nebo umělou inteligencí, jsme tu pro vás. 
 • Sepsat specifické pracovní smlouvy s programátory a dalšími IT odborníky, pomoci s interním nastavením užívání služeb ICT služeb a nástrojů.
 • Zajišťujeme fúze a akvizice včetně právní due diligence.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.