Právo pro veřejnou správu

Starostové, radní a úředníci jsou pod tlakem na transparentnost a efektivitu vynakládaných prostředků. Pomáháme jim postupovat v souladu se zákonem a hledáme společně cesty, jak nejlépe vyvážit různorodé potřeby a zájmy s požadavky neustále se vyvíjející legislativy. Jsme pravou rukou řady měst a obcí při hledání cest, jak přivést do jejich území udržitelné investice a při zavádění principů dobré správy.

Co pro vás můžeme udělat

Nejčastěji řešíme

Veřejné zakázky zadávané na cenu i na kvalitu

Připravíme a zadministrujeme vaši veřejnou zakázku od A do Z. Pomůžeme vám pohlídat si u veřejných zakázek nejen cenu, ale také kvalitu a zohledňovat vedle ceny i vaše další priority - například environmentální či sociální dopady. 

S řadou samospráv aktuálně řešíme například otázku, Jak výhodně vysoutěžit dodavatele energií nebo Jak vybrat kvalitního dodavatele fotovoltaiky.

Čtěte více 

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu tak, aby jim přineslo co nejmenší administrativní zátěž a aby předcházely riziku neplatnosti.

Čtěte dále

Městské firmy

Asistujeme při nastavování procesů transparentního a efektivního řízení městských firem, které svým postavením na hranici mezi veřejným a obchodním právem vyžadují specifické modely řízení. Aktuálně s řadou měst a obcí řešíme zakládání městských nebo provozních energetických společností.

Smlouvy obcí s dodavateli

Připravujeme smlouvy s dodavateli tak, aby maximálně zajišťovaly ochranu práv obce a zároveň aby plnily požadavky dostatečné pružnosti a vyváženosti.

Územní plány

Pomáháme obcím připravovat územní plány tak, aby vedly ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany bez rizika soudní napadnutelnosti.

Podrobnosti

Školení pro zaměstnance veřejné správy

Pravidelně pořádáme školení v uvedených oblastech na míru jednotlivým veřejným institucím. Nejčastěji o tom, jak efektivně používat registr smluv, jak si poradit s GDPR, jako změny přinese nový stavební zákon nebo jak zadávat veřejné zakázky na kvalitu

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

  • Připravili jsme Zásady pro spolupráci s investory pro Brno, Prahu, Pardubice, Liberec nebo Jihlavu a další.
  • Zastupovali jsme Prahu při vyjednávání podmínek smluv o spolupráci podle metodiky spoluúčasti.
  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územně-plánovací dokumentace.
  • Podíleli jsme se na podobě platného správního řádu, nového stavebního zákona i dalších správních předpisů. Jsme také autory komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel v nakladatelství C. H. Beck.
  • Pro město Brno jsme v návrhu nového územního plánu vytvořili kvalitnější regulaci zeleně.
  • Pravidelně nás oceňuje žebříček Právnická firma roku.

„Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.

Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou - zpětná vazba k našemu školení

Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek,
COO Jihomoravského inovačního centra

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.