Naše služby

Specializace

Právo pro byznys

Řešíme vše, co začínající nebo zavedená společnost od právníků potřebuje.

Stavební právo a územní plánování

Developery a stavebníky provedeme povolovacím řízením, města a obce přípravou územního plánu.

Energetické právo

Máme na starost právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice a projekty komunitní energetiky.

Právo pro veřejnou správu

Městům a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Finanční právo

Poskytujeme služby v oblasti finančního práva pro širokou škálu klientů od angel investorů, přes investiční společnosti po kapitálové společnosti.

Soudní spory a vyjednávání

Postavíme se za vás, když potřebujete bránit svá práva.

Právo ICT

Právo pro technologické společnosti, vývojáře a objednatele softwaru.

Udržitelné stavitelství – BOLD FUTURE

​​​​​​​Pomáháme rozvoji měst, který je šetrný k životnímu prostředí, přínosný pro společnost a výhodný pro podnikatele.

Právní služby

Novela zákoníku práce 2023: vzorové dokumenty i řešení na míru

Připravíme vás na novinky v zákoníku práce, poskytneme vám vzorovou dokumentaci a změnami ...

To mě zajímá

Právní servis pro nájemní vztahy

Jste pronajímatelem nebo nájemcem bytu nebo komerčního prostoru? Máte v souvislosti se ...

To mě zajímá

Nemovitostní a developerské transakce

Pomůžeme s nabytím pozemku vhodného pro realizaci developerského projektu, tak s převodem ...

To mě zajímá

Právní služby pro internetové obchody

Naším klientům provozujícím e-shopy nebo jiné činnosti e-commerce se staráme o to, aby ...

To mě zajímá

Nastavení opčních plánů

Rádi byste motivovali své zaměstnance možností v budoucnu získat podíl na zisku nebo ...

To mě zajímá

SICAV

Rozjíždíte business, počítáte s budoucím vstupem investorů, ale zároveň si chcete udržet ...

To mě zajímá

Právo realitních služeb

Ať už jste začínajícím podnikatelem v oblasti realitních služeb nebo ostřílenou realitní ...

To mě zajímá

Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? ...

To mě zajímá

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

To mě zajímá

Compliance program

Pomůžeme vám ochránit vaše podnikání správným nastavením právních vztahů uvnitř a ...

To mě zajímá

Emise dluhopisů s prospektem

Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

To mě zajímá

GDPR: Pravá ruka pověřence

Pomůžeme vám udržet v chodu nový systém ochrany osobních údajů.

To mě zajímá

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

To mě zajímá

ESG a zelené financování

Zpracujeme reporting ESG dat a připravíme vás na příchod nové evropské legislativy.

To mě zajímá

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

To mě zajímá

Korporátní právo

Jednáte o vstupu investora, chystáte se vydat dluhopisy nebo zakládáte zahraniční pobočku? ...

To mě zajímá

Mediální právo a ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti, dobré pověsti a hranice zákonné reklamy.

To mě zajímá

Insolvence a konkurs

Insolvenční řízení slouží k řešení majetkové situace fyzických a právnických osob, ...

To mě zajímá

Prodej nebo koupě nemovitosti

Při nákupu nebo prodeji nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí.

To mě zajímá

Whistleblowing: ochrana oznamovatelů vám ušetří čas i peníze

Proč řešit whistleblowing? Splníte zákonnou povinnost, předejdete sankcím i kontrolám ...

To mě zajímá

Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Pomůžeme vám zavést opatření proti úniku know-how.

To mě zajímá

Školení pracovního práva

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti pracovního práva, kdy pro ...

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou ...

To mě zajímá

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo ...

To mě zajímá

Zásady pro spolupráci obce s investorem ke stažení

Získejte po registraci vzor Zásad pro spolupráci obce s investorem včetně videozáznamu z ...

To mě zajímá

Udržitelné investice do měst

Pomáháme městům a obcím podpořit kvalitní development, který bude přínosný pro ...

To mě zajímá

Nemovitostní a developerské transakce

Pomůžeme s nabytím pozemku vhodného pro realizaci developerského projektu, tak s převodem ...

To mě zajímá

Právní servis pro architekty a architektonická studia

Zajistíme pro Vás právní servis v oblastech spjatých s výkonem profese architekta.

To mě zajímá

Ekonomické analýzy pro obce

Provedeme analýzu ekonomické situace Vaší obce a zpracujeme návrhy, jak si i do budoucna ...

To mě zajímá

Stavba OZE bez změny územního plánu? Analýza dopadů novely Lex OZE

Na projekty z oblasti obnovitelných zdrojů má zásadní dopad novela známá jako Lex OZE 1, ...

To mě zajímá

Připomínkování a přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí nebo chtějí splnit ...

To mě zajímá

Umístění a povolení investičního záměru

Provedeme Váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme Vám vyjednat ...

To mě zajímá

Územní plánování pro samosprávy

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její ...

To mě zajímá

Umístění a povolení pozemní fotovoltaiky nebo větrné elektrárny v území

Komplexní právní služby pro licencování FVE, změny územních plánů a povolovací procesy ...

To mě zajímá

Analýza možností výroby, prodeje a sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů

Připravujete vlastní elektrárnu, zvažujete prodej nebo sdílení energie nebo se potřebujete ...

To mě zajímá

Právní a projektové konzultace ke sdílení elektřiny. Rezervujte si odborníky

Získejte přehledný plán přípravy FVE a sledujte krok za krokem, jak postupujete při ...

To mě zajímá

Jak výhodně vysoutěžit dodavatele energií

Zajistíme pro vás kompletní administraci veřejné zakázky na dodávky energií nebo s vámi ...

To mě zajímá

Výhodné smluvní vzory na FVE, dodávky elektřiny, provoz LDS a další

Provedeme Vás vším, co bude nutné při realizaci Vašeho energetického projektu smluvně ...

To mě zajímá

Energetická řešení v developerských projektech

Najděte energetické řešení pro svůj developerský projekt s využitím střech vašich budov ...

To mě zajímá

Stavba OZE bez změny územního plánu? Analýza dopadů novely Lex OZE

Na projekty z oblasti obnovitelných zdrojů má zásadní dopad novela známá jako Lex OZE 1, ...

To mě zajímá

Komunální a komunitní energetika pro samosprávy

Získejte kontrolu nad energiemi ve svém městě nebo obci a využijte potenciál obecních ...

To mě zajímá

PPA smlouvy pro instalaci fotovoltaiky na cizí střechy

Zkonzultujeme Váš uvažovaný obchodní model a navrhneme jeho smluvní zajištění.

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

Kontroly překompenzace

Zastupujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů při kontrolách pobírané podpory.

To mě zajímá

Korporátní právo

Jednáte o vstupu investora, chystáte se vydat dluhopisy nebo zakládáte zahraniční pobočku? ...

To mě zajímá

Lokální distribuční soustava

Ekonomické a ekologické řešení dodávek elektřiny pro developerské projekty, výrobní nebo ...

To mě zajímá

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí nebo chtějí splnit ...

To mě zajímá

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v ...

To mě zajímá

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

To mě zajímá

Novela zákoníku práce 2023: vzorové dokumenty i řešení na míru

Připravíme vás na novinky v zákoníku práce, poskytneme vám vzorovou dokumentaci a změnami ...

To mě zajímá

Jak výhodně vysoutěžit dodavatele energií

Zajistíme pro vás kompletní administraci veřejné zakázky na dodávky energií nebo s vámi ...

To mě zajímá

Komunální a komunitní energetika pro samosprávy

Získejte kontrolu nad energiemi ve svém městě nebo obci a využijte potenciál obecních ...

To mě zajímá

Ekonomické analýzy pro obce

Provedeme analýzu ekonomické situace Vaší obce a zpracujeme návrhy, jak si i do budoucna ...

To mě zajímá

Udržitelné investice do měst

Pomáháme městům a obcím podpořit kvalitní development, který bude přínosný pro ...

To mě zajímá

Veřejné zakázky

Pomůžeme vám pohlídat u veřejných zakázek kvalitu a zohlednit vedle ceny také například ...

To mě zajímá

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

To mě zajímá

GDPR: Pravá ruka pověřence

Pomůžeme vám udržet v chodu nový systém ochrany osobních údajů.

To mě zajímá

Whistleblowing: ochrana oznamovatelů vám ušetří čas i peníze

Proč řešit whistleblowing? Splníte zákonnou povinnost, předejdete sankcím i kontrolám ...

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí nebo chtějí splnit ...

To mě zajímá

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou ...

To mě zajímá

Územní plánování pro samosprávy

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její ...

To mě zajímá

Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? ...

To mě zajímá

SICAV

Rozjíždíte business, počítáte s budoucím vstupem investorů, ale zároveň si chcete udržet ...

To mě zajímá

Nastavení opčních plánů

Rádi byste motivovali své zaměstnance možností v budoucnu získat podíl na zisku nebo ...

To mě zajímá

Poskytování platebních služeb malého rozsahu

Uvažujete o poskytování platebních služeb malého rozsahu dle zákona o platebním styku? V ...

To mě zajímá

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

To mě zajímá

Compliance program

Pomůžeme vám ochránit vaše podnikání správným nastavením právních vztahů uvnitř a ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

Emise dluhopisů s prospektem

Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i ...

To mě zajímá

ESG a zelené financování

Zpracujeme reporting ESG dat a připravíme vás na příchod nové evropské legislativy.

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Dědictví

Jsme tu pro vás, když potřebujete vyřešit majetkové vztahy po úmrtí v rodině.

To mě zajímá

Ústavní stížnost

Byla porušena vaše základní práva a svobody pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahem ...

To mě zajímá

Dovolání v civilním řízení

Postupovaly soudy v prvním stupni a v řízení o odvolání ve vašem případě nesprávně? Pak ...

To mě zajímá

Náhrada újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením a průtahy v řízení

Absolvovali jste dlouhé soudní řízení, které právě skončilo? Říkáte si, zda je v ...

To mě zajímá

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

To mě zajímá

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

To mě zajímá

Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Pomůžeme vám zavést opatření proti úniku know-how.

To mě zajímá

Připomínkování a přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

To mě zajímá

Právo pro životní prostředí

Přes 20 let jsme pravou rukou těch, kdo brání životní prostředí nebo chtějí splnit ...

To mě zajímá

Rodinné právo

Řešíme vypořádání majetkových poměrů, rozvody i otázky výchovy, úpravy styku a ...

To mě zajímá

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v ...

To mě zajímá

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo ...

To mě zajímá

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

To mě zajímá

Právní služby pro internetové obchody

Naším klientům provozujícím e-shopy nebo jiné činnosti e-commerce se staráme o to, aby ...

To mě zajímá

Veřejné zakázky v IT

Pomůžeme vám pohlídat si u veřejných zakázek v oblasti software, hardware nebo IT služeb ...

To mě zajímá

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu pro všechny typy fúzí a akvizic.

To mě zajímá

Veřejné zakázky

Pomůžeme vám pohlídat u veřejných zakázek kvalitu a zohlednit vedle ceny také například ...

To mě zajímá

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

To mě zajímá

Korporátní právo

Jednáte o vstupu investora, chystáte se vydat dluhopisy nebo zakládáte zahraniční pobočku? ...

To mě zajímá

Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Pomůžeme vám zavést opatření proti úniku know-how.

To mě zajímá

Smluvní právo

Smlouvy, které připravíme, předjímají nežádoucí eventuality a fungují jako prevence ...

To mě zajímá

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.