Umístění a povolení investičního záměru

Provedeme váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme vám vyjednat s obcí oboustranně přijatelné řešení.

Co pro vás můžeme udělat

Posoudíme rizika plynoucí ze střetu zájmů v území

Na základě informací o vašem záměru vyhodnotíme:

 • soulad s územním plánem
 • možnosti vlastníků sousedních pozemků napadnout záměr nebo účastnit se jeho povolování
 • sporné parametry záměru z hlediska sektorových předpisů, stanovisek dotčených orgánů a veřejnosti.

Výsledkem je analýza právních a procesních rizik a doporučení strategie.

Zajistíme závaznou podporu obce

Bude-li to pro realizaci záměru vhodné, sepíšeme a pomůžeme vyjednat investorskou smlouvu o spolupráci s obcí při změně územního plánu a realizaci záměru. Smlouva zajistí podporu obce a standardně také finanční příspěvek obci ze strany investora, to vše za předpokladu souladu záměru se zákonem a stanovisky dotčených orgánů a vyloučení negativních vlivů záměru na okolí.

Pomůžeme prosadit změnu územního plánu

Připravíme návrh na změnu územního plánu a tuto změnu vám pomůžeme prosadit. Jsme schopni na odborné úrovni komunikovat s úřadem územního plánování, případně zajistíme tzv. létajícího pořizovatele, který je zpravidla schopen rychlejšího a jednoduššího pořízení změny ÚP než úřady.

Jsme schopni překonat úskalí, jako jsou např. nedostatečně odůvodněná stanoviska dotčených orgánů, zajistit vyvolání dohodovacího řízení nebo řešení rozporů. Cílem je věcně i procesně bezchybná změna územního plánu, u které eliminujeme riziko, že ji soud zpětně zruší jako nezákonnou.

Provedeme vás povolovacím procesem

 • Navrhneme nejvhodnější postup povolování stavby, využití zjednodušených a zkrácených řízení, případně veřejnoprávní smlouvy.
 • Vyhodnotíme právní relevanci námitek účastníků řízení a připravíme ve spolupráci s vaším inženýringem jejich kvalitní vypořádání.
 • Se stavebním úřadem v prvé řadě kooperujeme, ovšem v případě nutnosti využijeme naše rozsáhlé know-how soudního přezkumu úředních rozhodnutí.
 • Poradíme jak připravit podmínky v území pro plánovanou stavbu – změny územních plánů, dělení a scelování pozemků.
 • Jestliže máte zájem o průběžné konzultace ve fázi územního řízení a stavebního povolování, rezervujeme si pro vás kapacitu za pevnou cenu na projekt a budeme k dispozici na telefonu pro řešení dílčích rizikových právních situací.

Chytrá energetická řešení

Dlouhodobě se specializujeme právní aspekty výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, od vyjednávání změn v územních plánech po udělení licence a dotační podmínky. Více ve specializaci Energetické právo nebo přímo v naší službě Umístění a povolení pozemní fotovoltaiky nebo větrné elektrárny v území.

Rádi vám pomůžeme využít obnovitelné zdroje i ve vašem projektu – například solární panely v kombinaci s přímými dodávkami nájemcům. Takto vyrobená a spotřebovaná elektřina nevyužívá veřejné sítě, a je proto osvobozena od regulovaných složek ceny.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

 • Získali jsme pro klienta pravomocné územní rozhodnutí na projekt v hodnotě 100 milionů Kč. Dovedli jsme do konce územní řízení na projekt v hodnotě 150 milionů Kč. Úspěšně jsme zařídili změnu stavby před dokončením projektu za 700 milionů Kč.
 • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů. Dosáhli jsme zrušení více než 40 nezákonných územních plánů nebo jejich částí. Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje se nám u soudu podařilo v zastoupení obcí a investorů odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren.
 • Stáli jsme u zrodu Czech Green Building Council v České republice, který podporuje inovace v oboru.

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger, předseda představenstva GALA a.s.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

Naši klienti

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.