Smluvní právo

Obchodní smlouvy jsou denním chlebem advokátní kanceláře. Děláme vše pro to, aby smlouvy, které připravíme, předjímaly nežádoucí eventuality, které mohou nastat, a fungovaly jako prevence sporů plynoucích z nevyjasněných práv a povinností smluvních stran.

Obraťte se na nás

Co pro vás můžeme udělat

Smlouvy pro B2B dodavatelské vztahy

Pomůžeme vám vhodně nastavit dodavatelské vztahy v českém nebo mezinárodním kontextu a připravíme související smlouvy za využití dodacích obchodních podmínek, jako jsou INCOTERMS, FIDIC a další. Sepíšeme rámcové smlouvy, smlouvy s opakujícím se plněním nebo smlouvy o obchodním zastoupení. Spolu s vámi identifikujeme rizika předsmluvní odpovědnosti.

  • Proč je to důležité: Zejména v mezinárodním obchodě se lze dopustit řady chyb plynoucích z rozdílné právní úpravy v různých státech. Zabývali jsme se například smlouvou o obchodním zastoupení české společnosti v zahraničí, která se neřídila českým právem. Problém nastal v okamžiku, kdy obchodní zástupce od smlouvy odstoupil a právem nárokoval kompenzaci násobně vyšší, než jaká by mu náležela, kdyby smlouva podléhala českému právu. 

Nemovitosti

Sjednáváme smlouvy týkající se právních vztahů k nemovitostem, jako jsou nájemní a kupní smlouvy na bytové i nebytové prostory, smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy se správci nemovitostí. Poskytujeme službu advokátní úschovy.

  • Proč je to důležité: jakmile je v katastru nemovitostí chybný údaj, je těžké uvést věc na pravou míru. Zabýváme se řadou sporů vzniklých koupí nemovitosti od nevlastníka, nevložením údajů do katastru nemovitostí a dalšími zdánlivě jednoduchými příčinami, které však mají složité následky. 

Smlouvy o dílo

Sepisujeme smlouvy na hmotné i nehmotné dílo. V prvním případě jde nejčastěji o stavebnictví, v druhém o software.

  • Proč je to důležité: Kvůli prevenci sporů. Smlouva musí obsahovat všechny podstatné náležitosti, jinak hrozí, že dílo nebude plnit všechny funkce, které od něj objednatel očekával, bude dodané nekompletní nebo v jinak nevyhovujícím stavu. Smlouva by také měla zajistit průběžnou kontrolu vznikajícího díla, jako je například odsouhlasení wireframu webové stránky zákazníkem.

U zmíněných typů smluv samozřejmě provádíme i kontrolu smluv předložených druhou smluvní stranou. Posuzujeme jejich vyváženost a v případě potřeby radíme, jak se z nich vyvázat.

Prodej po internetu

Sestavíme vám obchodní podmínky a smlouvy pro velké množství standardizovaných obchodů.

  • Proč je to důležité: špatně napsaná smlouva umožňuje zákazníkovi odstoupit od transakce nehledě na náklady, které tím obchodníkovi vzniknou. 

Právní prověrka uzavřených smluv

V případě, že identifikujete nevýhodnou smlouvu, provedeme její podrobný právní audit a navrhneme vám vhodný postup k nápravě/ukončení smluvního vztahu.

Právní prověrka zahrnuje všechny aspekty relevantní pro platnost jednotlivých ustanovení smlouvy jak z hlediska soukromého práva (občanský zákoník), tak z hlediska veřejnoprávních předpisů (zákon o obcích). 

  • Proč je to důležité: setkáváme se s případy, kdy klienti až po podpisu smlouvy zjistí, že výklad některých ustanovení vlastně není jednoznačný. Doslovné porozumění jednotlivým závazkům je základním předpokladem pro kvalitní smluvní vztah.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Obraťte se na nás

„Na Kickstarteru jsme vybrali přes čtvrt milionu dolarů a právě spouštíme výrobu. Jsme moc rádi, že za námi stojí tak silný partner, jako je Frank Bold Advokáti, který dohlíží na všechny právní záležitosti naší firmy a připravuje nám veškeré smlouvy.“

Miroslav Peřina, zakladatel a šéf XTND s. r. o.

S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Kateřina Vokřínková, Hub angel, Impact HUB Praha
Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek, COO Jihomoravského inovačního centra

S advokátní kanceláři Frank Bold spolupracujeme již několik let. Poskytují perfektní služby týkající se zejména práva pracovního, správního, pomáhají nám v oblasti grantové podpory vědy a výzkumu, různých mnohdy složitých smluvních vztahů, rovněž nám průběžně pomáhají v nastavení mnoha interních procesů včetně např. formulace vzorů smluvních dokumentů.

Ing. Hana Maděrová, Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.