Energetická řešení v developerských projektech

Najděte energetické řešení pro svůj developerský projekt s využitím střech vašich budov nebo okolních pozemků. Díky střešním solárním nebo větrným elektrárnám můžete dosáhnout významných úspor i zajímavého příjmu.

S přicházející evropskou legislativou a směrnicí EPBD budou navíc solární panely na nových budovách povinné. S nastavením celého energetického systému včetně možnosti sdílení energie vám ve Frank Bold pomůžeme.

Co s námi zvládnete

Energetické krizi, která dopadla vedle investorů i na obce a domácnosti, můžete například zřízením lokální distribuční soustavy, ale vhodnější je mít konkrétní strategií vlastního energetického systému. Na základě našich zkušeností z analýz možností, které developerské projekty nabízí, víme, že vybudování vlastních elektráren na střechách vašich budov může při současných cenách energií přinést významný dodatečný příjem nebo úspory.

Obraťte se na nás

Studie potenciálu fotovoltaické elektrárny na vašich střechách

Na začátku je klíčové vyhodnocení potenciálu pro využití konkrétních nemovitostí pro instalace solárních (FVE) a případně také větrných elektráren (VTE). Není potřeba zpracovávat nákladnou energetickou koncepci celého projektu. Jednoduchá studie vám poskytne výchozí data pro přípravu navazujících detailních studií proveditelnosti a investičního plánu.

Co pro vás uděláme?

 • Posouzení budov s ohledem na možnost instalace FVE nebo VTE.

 • Posouzení základní technické připravenosti budovy pro instalaci.

 • Odhad potenciálu instalovaného výkonu a využití elektřiny pro vlastní spotřebu. 

 • Vyhodnocení vhodných pozemků ve vašem portfoliu pro pozemní FVE nebo VTE.

 • Ověření základních technických předpokladů a potenciálu instalovaného výkonu. 

Kontaktujte nás

Založení provozní společnosti pro váš energetický projekt

Zkušenosti našich partnerů ukazují, že je vhodné instalaci zdrojů, výrobu energií v rámci projektů a případné sdílení energie včetně zapojení zákazníků nebo partnerů zastřešit provozní společností. Pokud jste společnost doposud nezaložili, vřele vám doporučujeme to udělat co nejdřív. 

K čemu je provozní společnost dobrá?

Společnost vám pomůže zefektivnit, zrychlit a zpřehlednit správu a rozvoj energetiky v developerských projektech, maximálně využít dotačních příležitostí a možností úspor i synergie mezi více subjekty a tím zvýšit energetickou soběstačnost ve vašich projektech. Energetiku budov pak budete aktivně řešit a nezůstanete ve vleku událostí.

Konkrétní výhody společnosti

 • Efektivní zasmluvnění, správa a údržba OZE, zejména FVE, VTE a jiných zdrojů nebo technologií i u partnerů projektu.

 • Zajištění a převzetí provozu OZE včetně sjednocení řízení, spotřeby a výdajů.

 • Čerpání dotací na maximální plochu střech ve vašem majetku.

 • Snazší zapojení vašich zákazníků, nájemců, družstevníků nebo vlastníků jednotek a dalších investorů do projektu.

 • Dosažení úspor z rozsahu při zajištění instalace, správy, IT řešení, licencí.

 • Zastřešení pro konzultace a podporu zákazníkům a partnerům.

Co pro vás uděláme

 1. Pomůžeme vám zpřesnit představu a postup. Na právní konzultaci vám a vašim kolegům pomůžeme zorientovat se v tématu.

 2. Vybereme s vámi vhodnou právní formu provozní společnosti. Provozní společnost může mít různou podobu – společně vydefinujeme jejich znaky a dle výhod si vyberete tu, která je pro vás optimální. Pro nastavení struktury dodáme základní podklady.

 3. Připravíme pro vás organizační model a založíme provozní společnost

 4. Nachystáme základní balík energetických smluv.   

Díky našim zkušenostem zefektivníme proces přípravy a implementace celého projektu. Pomůžeme vám se zorientovat a využít zkušeností z dalších projektů. Vytvoříme vám právní řešení na míru, ale s využitím zkušeností z už realizovaných projektů.

Obraťte se na nás

Založení energetického společenství

Plánujete do výroby a sdílení energie ve vašem developerském projektu zapojit obyvatele vybrané lokality nebo místní firmy? Založte energetické společenství a začněte budovat komunitní energetiku.

K čemu je energetické společenství dobré?

Energetické společenství je právnická osoba, jejíž členové vyrábí elektřinu ve vlastních výrobnách elektrické energie a následně ji mezi sebou sdílí a spotřebovávají. Výhody energetického společenství spočívají především ve vyšší míře soběstačnosti a nezávislosti, levnější energii pro občany obce, prevenci energetické chudoby a zapojení veřejnosti.

Právní úpravu energetického společenství přinese novela energetického zákona Lex OZE 2. Díky tomu, že bude možné využít stávající formy právnické osoby, je možné energetické společenství založit již teď a získat náskok například při získávání dotací.

Konkrétní výhody energetického společenství

 • Energetická soběstačnost a odpovědnost

 • Nižší ceny energie, úspory a prevence energetické chudoby

 • Zapojení veřejnosti do projektů a demokratizace energetiky

 • Rozvoj obnovitelných zdrojů a snazší odchod od fosilních paliv

 • Efektivní využití místního potenciálu

Co pro Vás uděláme?

 1. Zpracování stanov spolku pro energetické společenství.

 2. Dokumenty potřebné k projednávání komunitní energetiky v orgánech samosprávy.

 3. Základní smluvní balíček pro energetická společenství.

 4. Povinnou metodiku přijímání členů dle evropského práva a energetického.

Cena od 39 900 Kč + DPH

Objednat službu

Výběr dodavatele, smlouva o dílo a další právní podpora

Pomůžeme vám nastavit výběrové řízení, pokud jste dotovaný zadavatel nebo si chcete ověřit podmínky na trhu. Díky našemu know-how nachystáme tendr, kde jako zadavatel skutečně víte, co a podle jakých faktorů vybíráte, a řízení se tak neomezuje jen na technická nebo netechnická kritéria. Můžete se tak rozhodnout na základě všech důležitých informací. Připravíme smlouvy o dílo a zajistíme další právní podporu.

Co pro vás uděláme

 • Příprava a administrace výběrového řízení na projektanta, zhotovitele elektrárny pro otevřené řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

 • Příprava a administrace výběrového řízení na dodavatele energií.

 • Neprůstřelné smlouvy, které zajístí, že dostanete skutečně kvalitní službu, ať už jde o nalezení optimálního řešení na vytipovaných stavbách, samotné instalace elektrárny na střechách nebo jejich provozování.

 • Právní podpora při povolovacím procesu, licenčních a dalších řízeních.

Dejte nám vědět 

Proč právě s námi

 • V oblasti energetiky nás žebříček Právnická firma roku dvakrát po sobě ocenil jako velmi doporučovanou a doporučovanou advokátní kancelář pro rok 2021 a 2022.

 • Jsme zakládajícími členy Unie komunitní energetiky (UKEN), kde prosazujeme lepší legislativu pro energetická společenství.

 • Více než 10 let se specializujeme právní aspekty výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, od vyjednávání změn v územních plánech po udělení licence a dotační podmínky.

Naše vybrané zkušenosti

 • Pro klienty z řad investorů analyzujeme provozní modely energetických řešení, se zapojením a využitím elektřiny a tepla.

 • Pro developerské projekty navrhujeme doporučení pro etapizaci výstavby, rozdělení do stavebních celků a připravujeme podmínky pro výběr dodavatelů energií.

 • Zajišťujeme smluvní agendu se všemi smluvními partnery od zaměstnanců přes dodavatele a externí odborníky až po zákazníky. Máme mnohaleté zkušenosti také s jednáním o spolupráci mezi investorem a obcí na konkrétních projektech i PPA smlouvami 

 • Jsme specialisté na veřejné zakázky a v projektech umíme zohlednit postupy jejich zadávání.

Získejte dotaci na obnovitelné zdroje energie

Aktuálně běží výzva z programu RES+ Modernizačního fondu na podporu malých solárních elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp. Určená je pro stávající i budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích a pro společenství pro obnovitelné zdroje. Ve výzvě můžete získat až 50 % z celkových výdajů na projekt, který bude realizován do 2 let. Podávat žádost je možné do 30. června 2023.

Na obnovitelné zdroje energie nabízí financování také Operační program Technologie a äplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Účelem dotačního programu Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách je snížit energetickou náročnost podnikatelského sektoru i v oblasti nemovitostí. Výše dotace, kterou můžete získat, se pohybuje v rozmezí od 0,5 mil do 200 milionů Kč podle velikosti podniku. Žádat o podporu můžete do 30. 11. 2023.

Ve spolupráci se společností Renards nabízíme komplexní dotační poradenství.

Obraťte se na nás

Správa a provoz výroben elektřiny (FVE)

Instalací solárních panelů a uvedením do provozu to nekončí. V rámci expertní skupiny Frank Bold se vám postaráme i o pravidelný servis, povinnosti vyplývající ze zákona a také dohlédneme na ekonomiku projektu.

Pravidelný servis (roční/tříletý)

 • celková vizuální kontrola instalace a zapojení (konstrukce a uchycení panelů, kabeláže, opotřebení atd.)

 • termovizní kontrola a kontrola celkového výkonu FVE (výkonové měření)

 • kontrola zapojení systému (kabeláže, střídač) a oprava běžného opotřebení (konektory)

 • revizní zpráva navazující na výchozí revizní zprávu

Povinnosti související s provozem licencovaného zdroje

 • služba odpovědné osoby

 • vykazování OTE

Rozúčtování a správa smluv 

 • pravidelné výkazy výroby/spotřeby/rozúčtování

 • zajištění výkupu přebytků, fakturace a rozúčtování

Kontaktujte nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.