Komunální a komunitní energetika pro samosprávy

Získejte kontrolu nad energiemi ve svém městě nebo obci a využijte potenciál obecních střech k úsporám nebo zajímavému příjmu. Ve Frank Bold Vám pomůže ve fázi plánování, přípravy, rozvoje i provozování OZE.

Co s námi zvládnete

Obraťte se na nás 

Příklad z praxe

Technický potenciál pro instalaci FVE na střechách vhodných městských objektů ve městě Aš se v souhrnu pohybuje okolo 1,6 MWp instalovaného výkonu s maximální roční produkcí 1,5 GWh elektrické energie.

Celkový technický potenciál instalovaného výkonu v rámci vhodných a dostupných pozemků města Aš mimo střechy je až 2 MWp, což představuje cca 2 GWh roční produkce elektrické energie. Při ceně silové elektřiny 3000 Kč/MWh pak vyrobená elektřina při maximálním využití kapacity města může Aši přinést ročně až 10 milionů Kč.

Připravíme veřejnou zakázku na výběr dodavatele i smlouvu o dílo

Při výběru dodavatele projektu a technologie je ve Vašem zájmu vybrat takovou společnost, která zajistí bezproblémovou realizaci a následný servis technologického zařízení. 

Pro Vaše veřejné zakázky připravíme zadávací podmínky a smlouvy o dílo, které maximálně ochrání Vaše zájmy v průběhu přípravy, realizace a provozování fotovoltaických elektráren.

Kontaktujte nás 

Navrhneme provozní model pro Vaše energetické zdroje

Výrobny energií může provozovat sama obec, její organizace nebo externí subjekt. Naši experti se seznámí se strukturou Vašich existujících i plánovaných energetických zdrojů a s cíli Vaší obce v oblasti rozvoje a provozování OZE. Následně Vám představíme takové způsoby provozování energetických zdrojů, které urychlí jejich rozvoj a povedou k naplnění Vašich plánů.

Související legislativa je obsáhlá a složitá, pomůžeme proto v orientaci v klíčových otázkách a doporučíme Vám konkrétní vhodná řešení.

Jak vám pomůžeme

 • Připravíme studii provozní energetické společnosti

 • Shrneme její funkce, vhodné právní formy, provozně-ekonomické nároky a potenciál pro rozvoj OZE.

 • Zajistíme veškerou smluvní dokumentaci pro provozování OZE na městských i soukromých objektech.

 • Pomůžeme Vám s obstaráním licencí a potřebných povolení.

Objednat službu 

Připravíme Vás na možnosti sdílení vyrobené elektřiny

Novela energetického zákona známá jako Lex OZE 2 zavádí do českého práva dlouho očekávané možnosti, jak v různých Vašich objektech a odběrných místech sdílet elektřinu z OZE. V diskuzi ohledně sdílení elektřiny zaznívají i neúplné a nepřesné informace. Získejte jasnou představu o Vašich možnostech sdílení elektřiny:

Srozumitelně Vám v naší analýze na modelových příkladech představíme formy využití vyrobené elektřiny a související požadavky na samosprávy. 

Co si z analýzy odnesete

 • Výhody provozních modelů výroby a spotřeby elektřiny z vlastních zdrojů.

 • Možnosti hardwarového (technické) zajištění.

 • Jak na dodávky přímým vedením (soustava microgrid) včetně popisu fungování, porovnání s využitím v distribuční soustavě a lokální distribuční soustavě (LDS).

 • Možnosti smluvního zajištění v městských provozech dle platné a připravované legislativy.

 • Výhody institutu aktivního zákazníka a energetických společenství.

 • Možná úskalí přechodu na novou legislativu a opatření pro fungování v mezičase.

 • Specifika spotřeby vlastní elektřiny v bytových domech a možné kombinace.

Objednat analýzu

Studie proveditelnosti pro sdílení elektřiny

Připravíme pro Vás také studii proveditelnosti pro sdílení elektřiny vyrobené ve Vašich zdrojích. Studií proveditelnosti rozumíme návrh řešení na míru pro sdílení elektřiny na komunální úrovni v rámci objektů samosprávy a jejích příspěvkových organizací a v rámci komunitní energetiky se zapojením občanského a podnikatelského sektoru.

Zajistíme Vaše zákonné povinnosti provozovatele výrobny energie

 • Vybavíme Vás přehledem povinností provozovatele obnovitelných zdrojů v oblasti energetického práva.
 • Jako experti na energetické právo Vás zastoupíme ve správním řízení před ERÚ nebo u Státní energetické inspekce.
 • Stejně tak Vám poskytneme naše zastoupení a podporu v soudních sporech.

Vyjednáme a zasmluvníme spolupráci s investorem

Na poli energetiky se samosprávám otevírají příležitosti pro spolupráci s investory. Vedle příspěvků investorů do obecních rozpočtů přinášejí některé typy projektů samosprávám zátěž a omezení pro rozvoj jejich vlastní komunální energetiky.

Oslovil Vás investor v souvislosti se záměrem v energetice?

 • Posoudíme navržené parametry projektového záměru z hlediska přínosů, zátěže a rizik pro Vaši obec.
 • Navrhneme parametry dohody s investorem, které obci vedle plnění ze strany investora neomezí rozvoj komunální energetiky.
 • V jednání s investorem Vás zastoupíme pro vyjednání co nejvýhodnějších podmínek
 • Připravíme návrh dohody o společném záměru s investorem.
Obraťte se na nás 

Srozumitelně odkomunikujeme Vaše záměry veřejnosti i stakeholderům

Pro získání podpory veřejnosti je nezbytné energetické projekty a témata srozumitelně komunikovat směrem k politickým partnerům, k veřejnosti i místním podnikatelům nebo potenciálním investorům. 

V opačném případě hrozí, že veřejnost z důvodu neznalosti, nepochopení nebo tradovaných nepravd o obnovitelných zdrojích energie zavrhne projekty, které by jinak získaly zaslouženou podporu. 

 • Pro Vaše projekty navrhneme strategii komunikace s veřejností i stakeholdery.
 • Realizace komunikační strategie zajistíme na klíč nebo ve spolupráci s Vaším tiskovým oddělením: od přípravy brožur a webových stránek, přes tiskové zprávy až po pořádání workshopů či debat pro veřejnost.

Naše vybrané zkušenosti

Proč právě s námi

 • V oblasti energetiky nás žebříček Právnická firma roku dvakrát po sobě ocenil jako velmi doporučovanou  advokátní kancelář pro rok 2021 a 2022.
 • Jsme zakládajícími členy Unie komunitní energetiky (UKEN), kde prosazujeme lepší legislativu pro energetická společenství.
 • Společně s UKEN jsme připravili manuál Jak na solární elektrárny v obci.
 • Obnovitelné energetice a právnímu servisu se věnujeme více než 10 let.
 • Rozumíme specifikům samospráv, dlouhodobě se věnujeme tématu územního plánování, veřejných zakázek a spolupráci měst a investorů.

Obraťte se na nás

Vyzkoušejte Energii pro města: bezplatný návod na komunální energetiku na míru

Současný stav své místní energetiky si obce a města mohou zdarma zmapovat prostřednictvím krátkého online dotazníku nazvaného Energie pro města. Výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který Vám vysvětlí, v jakém bodě se jako obec nacházíte a kudy se máte vydat dál. Nástroj je k dispozici zdarma.

Získat návod zdarma

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.