Umístění a povolení pozemní fotovoltaiky nebo větrné elektrárny v území

Chystáte se budovat pozemní fotovoltaickou elektrárnu (FVE) nebo větrnou elektrárnu (VTE)? Vedle získání licence od ERÚ budete muset vyřešit stavební povolení, často také změnu územního plánu, případně posouzení vlivů na životní prostředí, uzavřít smlouvu o připojení a výkupu elektřiny, registrovat se u OTE a řadu dalších náležitostí.

Potýkáte se s komplikacemi při povolovacích procesech, které ohrožují plánování a realizaci projektů? Narážíte na různost požadavků u srovnatelných projektů? Potřebujete vyřešit EIA?

Ve Frank Bold Advokáti nabízíme současným i budoucím provozovatelům FVE či VTE komplexní právní služby pro celý povolovací proces nebo jeho části. Věnujeme se také akvizicím elektráren a jejich prověrkám před koupí.

Stavebním právem, energetikou i právem životního prostředí se zabýváme dlouhodobě a unikátním způsobem propojujeme know-how do ucelené služby. V těchto oblastech doporučuje naše služby také žebříček Právnická firma roku pro rok 2021 a 2022.

Provedeme Vás povolovacími procesy

Posoudíme rizika plynoucí ze střetu zájmů v území 

Vyhodnotíme soulad záměru s územním plánem, možnosti vlastníků sousedních pozemků napadnout záměr nebo účastnit se jeho povolování, sporné parametry záměru z hlediska sektorových předpisů, stanovisek dotčených orgánů a veřejnosti.

Navrhneme strategii postupu ve vztahu k obci a orgánům státní správy, případně zajistíme závaznou podporu obce 

 • Seznámíme Vás s celým procesem.
 • Uděláme due diligence, pokud chcete koupit rozpracovaný projekt.
 • Navrhneme možnosti pro vyjednávání s obcí
 • Připravíme investorskou smlouvu o spolupráci.

Provedeme Vás povolovacím procesem včetně EIA 

Navrhneme nejvhodnější postup povolování stavby, využití zjednodušených a zkrácených řízení, případně veřejnoprávní smlouvy. 

Pomůžeme identifikovat jednoznačné limity pro záměry vyžadující EIA (v případě FVE povinně nad 50 MW instalovaného výkonu, v případě VTE u stožár od 50 m výšky, potenciálně pro vybudování nadzemního vedení, restrukturalizace pozemků atd.) 

Vyhodnotíme právní relevanci námitek účastníků řízení a připravíme ve spolupráci s Vaším inženýringem jejich kvalitní vypořádání. V případě nutnosti využijeme naše know-how soudního přezkumu úředních rozhodnutí. 

Poradíme, jak připravit podmínky v území pro plánovanou stavbu – změny územních plánů, dělení a scelování pozemků.

V případě nezákonného postupu veřejné správy Vás zastoupíme v soudním přezkumu 

Zařídíme získání licence pro FVE či VTE

 • Zastoupíme Vás v licenčním řízení u Energetického regulačního úřadu
 • Díky našim zkušenostem pro Vás získáme licenci v nejkratším možném čase.

Pomůžeme se získáním připojení, uzavřením smlouvy o připojení a výkupu elektřiny a s registrací u OTE

Pomůžeme prosadit změnu územního plánu

Připravíme návrh na změnu územního plánu a tuto změnu Vám pomůžeme prosadit. 

Díky rozsáhlým zkušenostem budeme na odborné úrovni komunikovat s úřadem územního plánování, případně zajistíme tzv. létajícího pořizovatele, který je zpravidla schopen rychlejšího a jednoduššího pořízení změny ÚP než úřady.

Umíme řešit nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, zajistit vyvolání dohodovacího řízení nebo řešení rozporů. Připravíme procesně bezchybnou změnu, u které eliminujeme riziko, že ji soud zpětně zruší jako nezákonnou.

Navrhneme komunikační strategii a PR

 • Komunikace Vašeho záměru místním občanů, samosprávám a dalším stakeholderům.
 • PR strategie a otevření komunikačních kanálů s ohledem na cílové skupiny.
 • Ve spolupráci s Vámi nebo Vaším PR týmem celou komunikaci zrealizujeme.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

 • Podařilo se nám zachránit několik projektů FVE a VTE ve sporech o udělení licence.
 • Celkem pětkrát jsme úspěšně zrušili zásady územního rozvoje (ZÚR) v jednotlivých krajích, které znemožňovaly umístění větrných elektráren.
 • Věnujeme se právním prověrkám a akvizicím fotovoltaických projektů.
 • Pro město Brno jsme zpracovali regulativy pro nový územní plán města.
 • Dlouhodobě se věnujeme modelům spolupráce měst a investorů - spolupracujeme se samosprávami a developery v řadě statutárních měst.
 • Pro Prahu, Brno, Jihlavu, Pardubice, Liberec a další města jsme zpracovali zásady spolupráce s investory.
 • Řadě firem, investorů nebo architektonických kanceláři jsme pomohli se změnou územního plánu.
 • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územních plánů.

Videokurz: Plánujete fotovoltaickou elektrárnu nebo připravujete její instalaci?

Praktické tipy a rady ohledně toho, co zvážit už na začátku projektu, na co si dát pozor u dodavatelů a jak postupovat při realizaci, zjistíte v našem  unikátním videokurzu.

Koupit kurz

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.