Připomínkování a přezkum územního plánu

Změny územních plánů znamenají změnu využití pozemků a staveb. Pokud se ve Vašem městě mění územní plán, pomůžeme Vám ohlídat Vaši nemovitost nebo projekt.

Obraťte se na nás

Co vše se může přihodit

  • Stavební pozemek se stane nezastavitelným, což zásadním způsobem ovlivní hodnotu Vaší nemovitosti.
  • Změna územního plánu přinese novou plochu pro výrobu a Vaše nemovitost bude znehodnocena hlukovou či prachovou zátěži. 
  • Dojde ke změně platných regulativů na ploše Vašeho podniku, které Vám zabrání v dalším rozvoji podnikání.
  • Změní Vám index podlažních ploch (IPP) a typ zástavby, což zásadně ovlivní Váš připravovaný rozvojový projekt.

Z našich případů

Zrušení územního plánu Čestlic

V zastoupení sousední obce jsme zrušili územní plán Čestlic, který počítal s rozsáhlou obchodní zónou na prvotřídní zemědělské půdě. Rozsudek je důležitý pro řadu dalších obcí, neboť přiznává obci právo napadnout územní plán obce sousední. >>> Více

Druhé vítězství v případu prostějovské firmy Gala

Podařilo se nám nejprve zrušit část územního plánu Prostějova, která dále nepočítala s průmyslovým areálem Galy. Poté jsme docílili přijetí vyhovující změny územního plánu. >>> Více

Starý dům versus nový územní plán

Územní plán stanovil přísný výškový limit a dostal tak řadu obyvatel obce do slepé uličky. Naštěstí se věc podařilo napravit. >>> Více

 

 

Co pro vás můžeme udělat

Posoudíme dopady změny územního plánu na pozemek, nemovitost či projekt

Sepíšeme námitky proti územnímu plánu

Při přijímání územního plánu nebo jeho změny pro vás sepíšeme kvalitní připomínky a námitky s cílem maximálně ochránit nebo prosadit vaše práva. Díky těmto krokům posílíte šanci, že se návrh územního plánu změní ve váš prospěch.

Posoudíme zákonnost a navrhneme postup

V případech, kdy vás již územní plán na vašich právech omezí, posoudíme jeho zákonnost a přiměřenost a navrhneme vám možnosti řešení, včetně jeho úředního nebo soudního přezkumu s návrhem na zrušení územního plánu. Pozor, územní plán nebo jeho změnu lze nechat přezkoumat pouze do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

Prosadíme změnu územního plánu

Někdy ani zrušení (části) územního plánu nemusí zaručit, že dosáhnete cíle, který jste jeho právním napadením sledovali. V takovém případě pro vás celou věc dotáhneme do konce a pomůžeme s prosazením potřebné změny územního plánu.

Pomůžeme s přezkumem zásad územního rozvoje

Nabízíme pomocnou ruku i pro přezkum zásad územního rozvoje, tedy územně plánovací dokumentace kraje, která upravuje například vedení hlavních dopravních tras a jiných liniových staveb a má klíčový vliv na rozvoj obcí, které se v daném území nacházejí.

Ozvěte se nám

Cenu ostatních právních služeb sjednáváme individuálně na základě přesné domluvy zadání s klientem, dle náročnosti a rozsahu práce. V případě zájmu o takovou službu nás kontaktujte. Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územně plánovací dokumentace. Dosáhli jsme zrušení více než 50 územních plánů, zásad územního rozvoje nebo jejich částí.

  • Ze zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Moravskoslezského, Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje se nám u soudu podařilo odstranit nezákonné omezení výstavby větrných elektráren.

  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu.

  • V zastoupení čtrnácti jihomoravských obcí, s cílem zachovat jejich rozvoj, jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení celých Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

  • Řešíme pro skupinu obcí kolem Prahy problematiku umisťování logistických center a hal, zejména pokud jde o možnosti umístění těchto objektů v územních plánech, a to včetně strategického poradenství klientům.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.