Náhrada újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením a průtahy v řízení

Absolvovali jste dlouhé soudní řízení, které právě skončilo? Říkáte si, zda je v pořádku, že řízení u soudu běží již několik let? Pomůžeme vám vymoct náhradu újmy po státu v případě, že je řízení nepřiměřeně dlouhé.

Kontaktujte nás

Stát je odpovědný za újmu, která osobám vznikne v důsledku nesprávného úředního postupu dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Mezi tento nesprávný úřední postup patří i situace, kdy soudní řízení trvá nepřiměřeně dlouhou dobu nebo se v soudním řízení vyskytují průtahy, tj. případy, kdy soud nekoná v zákonem stanovené či přiměřené době.

Pokud je takový nesprávný úřední postup příčinou vzniku újmy, stát osobě poškozené újmu nahradí. Kromě majetkové škody se hradí i nemajetková újma. Soudy vychází z domněnky, že nepřiměřená délka soudního řízení vždy způsobuje nemajetkovou újmu spočívající v nejistotě ohledně výsledků řízení. Tato újma se v souladu s aktuální rozhodovací praxí soudu vyčísluje mezi 15 000 Kč až 20 000 Kč za jeden rok řízení (tj. 1 250 Kč až 1 667 Kč za jeden měsíc řízení), přičemž tato částka se za prvních 24 měsíců řízení snižuje na polovinu. Částka se potom zvyšuje či snižuje v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Co pro vás můžeme udělat

  • Posoudíme, zda bylo řízení nepřiměřeně dlouhé nebo v něm docházelo k průtahům, zda a jaká újma vznikla a zda za ní může být odpovědný stát. Záleží například na celkové délce řízení, složitosti řízení, jak přesně soud postupoval, na vašem jednání v řízení nebo významu předmětu řízení.
  • Pomůžeme vám případně s uplatněním nároku u příslušného orgánu, tj. Ministerstva spravedlnosti, do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvíte (vhodný postup je uplatnit nárok nejpozději do 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo).
  • Pokud by Váš nárok nebyl projednán a uspokojen do 6 měsíců od podání žádosti, zastoupíme vás v soudním řízení.

Napište nám nebo zavolejte

Jak probíhá spolupráce

Pokud jste absolvovali soudní řízení, o kterém máte za to, že bylo dlouhé, ozvěte se nám. Na vaši poptávku budeme obratem reagovat a domluvíme se s vámi na dalších krocích.

Za podání návrhu na zahájení soudního řízení se platí soudní poplatek, v tomto případě je jeho výše stanovena na 2.000 Kč.

Vyřízení žádostí ze strany státu trvá poměrně dlouhou dobu, často déle než zákonem předpokládaných 6 měsíců. Je proto nutné počítat se soudním řízení. Bude však záležet na každém individuálním případu.

Naše zkušenosti

  • Zastupovali jsme podnikatele, který za průtahy ve správním řízení vysoudil téměř 1,7 milionu korun.
  • Našim klientům jsou soudy pravidelně přiznávány náhrady újmy vůči státu v řízeních, kde je zastupujeme.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.