Právní servis pro nájemní vztahy

Jste pronajímatelem nebo nájemcem bytu či komerčního prostoru? Máte v souvislosti se současnou pandemií problém dohodnout se s nájemcem nebo pronajímatelem na dalších podmínkách trvání nájmu?

Pomůžeme vám se vzájemnou komunikací a s nalezením optimálního a právně konformního řešení. Ať už jste nájemcem, který řeší dočasný výpadek příjmů a zhoršenou schopnost platit nájemné, nebo naopak pronajímatel, jehož nájemce porušuje své povinnosti z nájemního vztahu, naši právníci vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás

Co pro vás můžeme udělat

 • Prověříme obsah smluvních ujednání.
 • Identifikujeme silná a slabá místa pro vyjednávání.
 • Zvážíme uplatnění zákonných nebo smluvních možností týkajících se zásahu vyšší moci, změny poměrů, poskytnutí slevy na nájemném, skončení nájmu, vrácení kauce apod.
 • Navrhneme vhodný způsob řešení situace.
 • Revidujeme stávající nebo připravíme novou dokumentaci týkající se nájemního vztahu.
 • Zastoupíme vás v jednání s druhou stranou, a to jak mimosoudně, tak i v případném soudním řízení.
 • Pomůžeme vám v procesu žádosti o získání státní pomoci v době pandemie, bude-li taková státní pomoc legislativně schválena.

Cenu právních služeb sjednáváme individuálně, a to v závislosti na rozsahu a specificích konkrétní právní služby.

Napište nám nebo zavolejte

Jak probíhá spolupráce

Na vaši poptávku budeme reagovat obratem. Vytvoříme nabídku, vyžádáme si podklady a navrhneme harmonogram spolupráce.

Na dalším postupu se dohodneme s ohledem na charakter konkrétního případu a požadované právní služby.

V průběhu spolupráce vám budeme posílat výstupy e-mailem, detaily případně objasníme telefonicky, přes Skype nebo osobně. Budete mít přehled, co pro vás právě děláme a proč. Na otevřenosti si zakládáme, máme ji i ve svém etickém kodexu.

Naše zkušenosti

 • Poskytovali jsme služby pronajímatelům i nájemcům v řadě mimosoudních vyjednávání i soudních řízení (o neplatnosti výpovědi, o vyklizení, o zaplacení nájemného, vrácení jistoty – kauce apod.)
 • Naši právníci ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky připomínkovali návrhy zákonů č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a prostor sloužících podnikání, ačkoli připomínky zohledněny nebyly.
 • Poskytovali jsme právní poradenství pronajímatelům a nájemcům v době pandemie, a to včetně užití zákonných nebo smluvních možností týkajících se zásahu vyšší moci, změny poměrů apod.
 • Poskytovali jsme právní pomoc nájemci prostor sloužících podnikání v rozsahu několika tisíc m2 při ukončení nájemního vztahu, včetně posouzení platnosti výpovědi, vyjednávání podmínek ukončení a předání prostor.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.