Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při kontrole ze strany Státní energetické inspekce či Energetického regulačního úřadu a ochráníme vaše zájmy. Víme, na co se zaměřit při následujících kontrolách:

 • kontrola plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí (zpravidla určení okamžiku uvedení výrobny do provozu)

 • kontrola v souvislosti s ověřováním existence tzv. překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

 • kontrola plnění povinností výrobce při změně rozhodnutí o udělení licence

Jsme samozřejmě připraveni vám pomoci také v případě kontrol mimo oblast energetiky a obnovitelných zdrojů.

Kontaktujte se nás

Z našich případů

Vítězství ve sporu o výši podpory pro FVE zprovozněnou v roce 2009 bez elektroměru

Ve sporu jsme zastupovali provozovatele fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2009, avšak osazené měřícím zařízením až na začátku roku 2010. Podobně jako u řady podobných sporů bylo právě zpožděné osazení elektroměrem důvodem pokuty ze strany Státní energetické inspekce a snížení podpory. 
>>> Více

Precedentní rozhodnutí Rady ERÚ ohledně promlčení starších přestupků

Zapomněli jste oznámit ERÚ změny podmínek pro udělení licence nebo jste v důsledku reklamace částí výrobny snížili instalovaný výkon, avšak zdráhali jste se požádat o změnu licence? V takovém případě Vám hrozí pokuta za správní delikt až do výše 15 000 000 Kč, byť reálně se její výše pohybuje v řádech desítek tisíc korun českých. Podařilo se nám přesvědčit Radu ERÚ, aby otočila stávající rozhodovací praxi ohledně sankcí. 
>>> Více

Co pro vás můžeme udělat

Před kontrolou:

 • provedeme důkladnou analýzu podkladů týkajících se vaší výrobny, které po vás může kontrolní orgán vyžadovat
 • navrhneme, jak odstranit případné nedostatky v podkladech a jak postupovat při kontrole

V průběhu kontroly:

 • zastoupíme vás v rámci celé kontroly dle kontrolního řádu

 • poskytneme právní pomoc při jednání se Státní energetickou inspekcí či Energetickým regulačním úřadem

 • pohlídáme, aby kontrolní orgán neuplatňoval své pravomoci excesivně a nad rámec účelu prováděné kontroly

 • sepíšeme námitky proti kontrolnímu protokolu

Po skončení kontroly:

 • zastoupíme vás v navazujících správních řízeních o uložení pokuty či jiného opatření na základě výsledků kontroly

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám zašleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

 • dosáhli jsme zrušení několikamilionové pokuty od Státní energetické inspekce v řízení, ve kterém byl rozporován okamžik uvedení výrobny elektřiny do provozu pro nezahájení výroby;

 • zastupujeme výrobce elektřiny ve soudním sporu se Státní energetickou inspekcí, která ho sankcionuje za to, že v roce uvedení výrobny do provozu neměl nainstalováno měřící zařízení (elektroměr), přičemž jsme se výrazně podíleli na argumentaci i v dalších soudních řízeních;

 • opakovaně a úspěšně jsme zastupovali výrobce elektřiny v rámci kontrol týkajících sporu o rozsah technologické vlastní spotřeby ve vztahu k údajnému nepřípustné uplatnění provozní podpory a v rámci navazujícího řízení;

 • úspěšně jsme zastupovali výrobce elektřiny v rámci kontroly zahájené na základě rozdílných údajů o celkovém instalovaném výkonu v rozhodnutí o licence a v revizní zprávě pro výrobnu;

 • zastupujeme výrobce elektřiny v navazujícím řízení o uložení pokuty za údajné neoznámení změny licence dle § 9 energetického zákona při snížení celkového instalovaného výkonu výrobny.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.