Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? Byli jste nuceni omezit provoz svého podnikání? Pomůžeme vám získat náhradu škody od státu.

Kontaktujte nás

Co pro Vás můžeme udělat

V souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19) byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, který zasáhl do života podnikatelů i občanů. Otázky týkající se nouzového stavu řeší krizový zákon , který výslovně počítá s náhradou škody způsobené právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Za tuto škodu odpovídá stát, může se jí však zprostit, pokud prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

Jak probíhá spolupráce

Pokud jste byli krizovými opatřeními negativně ovlivněni:

  • posoudíme, zda a jaká škoda (včetně případného ušlého zisku) vám vznikla a zda za ní může být odpovědný stát. Například u uzavření provozovny bude záležet, zda k uzavření muselo dojít v plném rozsahu či bylo možné provozovat podnikání přes internet apod.
  • pomůžeme Vám případně s uplatněním nároku u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvíte (vhodný postup je uplatnit nárok nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy byla omezení zavedena).
  • pokud by Váš nárok nebyl uspokojen, zastoupíme vás v soudním řízení.


Za podání návrhu na zahájení soudního řízení se platí soudní poplatek, v tomto případě se jeho výše odvíjí od výše žalované částky. Pokud je žalovaná částka vyšší než 20.000 Kč, činí soudní poplatek 4 % z této částky.

Soudní praxe se v minulosti s odpovědností za újmu vzniklou krizovými opatřeními vypořádala pouze výjimečně (například úspěšný byl nárok na náhradu škody – nákladů na převoz techniky podnikatele použité k odstraňování následků povodně).

S ohledem na možný rozsah škod a náhrad lze očekávat spíše zdrženlivý přístup. Stát pravděpodobně nebude dobrovolně nahrazovat plošně veškeré škody způsobené všem osobám. Bude proto záležet na každém individuálním případu.

Naše zkušenosti

Zastupovali jsme podnikatele a běžné občany ve více než sto soudních řízeních vedených proti státu a jeho organizačním složkám.

Našim klientům jsou soudy pravidelně přiznávány náhrady škody vůči státu v řízeních, kde je zastupujeme.
 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.