Spory v energetice

Našimi klienty jsou výrobci energií, obchodníci s energiemi, provozovatele distribučních soustav, investoři do OZE, developeři, instalační společnosti a samozřejmě také koneční odběratelé. Tyto klienty zastupujeme ve sporech vedených před ERÚ, obecnými soudy nebo v arbitrážích.

Pokud stojíte před sporem v energetické oblasti, je velká pravděpodobnost, že jsme situaci podobnou té vaší již řešili. Správní, soudní nebo arbitrážní spory jsou denním chlebem našeho litigačního týmu.

Z našich případů

Vítězství ve sporu o výši podpory pro FVE zprovozněnou v roce 2009 bez elektroměru

Dovedli jsme do úspěšného konce další ze sporů výrobce energie a Státní energetické inspekce (SEI) o datum uvedení elektrárny do provozu. Elektrárna byla osazena elektroměrem až v roce 2010, což bylo tehdy běžné. Přesto kvůli tomuto zpoždění málem přišla o podporu v původní výši. Více o případu >>>

Dosáhli jsme precedentního rozhodnutí Rady ERÚ o promlčení starších přestupků

Poslat vadné panely k reklamaci z pohledu ERÚ znamená snížit instalovaný výkon a tedy nutnost požádat o změnu licence. Pokuta za opomenutí může být až 15 milionů korun a donedávna ji ERÚ mohl udělit i po 10 letech od přestupku. To se nám podařilo změnit. Přesvědčili jsme Radu ERÚ, aby otočila stávající rozhodovací praxi a vymezila časové mantinely, kdy můžete být za takové porušení povinnosti sankcionováni. Více o případu >>>

Chybějící přepěťová ochrana u FVE: prokázali jsme odpovědnost dodavatele FVE za škodu

Nedodržení smlouvy o dílo a technických norem při instalaci FVE může způsobit škody za miliony. Tak tomu bylo i v tomto případu, kdy pojišťovna odmítla vyplatit pojistné plnění. Spor se řešil u rozhodců jmenovaných stranami ad hoc pouze pro tento spor. Podařilo se nám dokázat porušení smlouvy a technických norem a rozhodci v důsledku přiznali klientovi jak nárok na náhradu škody, tak i nárok na slevu z ceny FVE. Více o případu >>>

Obec naletěla podvodnému zprostředkovateli dodávek energií

Zastupujeme jednu z obcí, která uzavřela smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst s dnes už nechvalně proslulou společností Energie pod kontrolou. Obec naštěstí začala problém řešit hned, jak nastal, podařilo se jí se ze smluvního vztahu úspěšně vyvázat a dnes má vyhráno. Více o případu >>>

Co pro vás můžeme udělat

Spory se státními orgány

Zastupujeme účastníky trhů s energiemi ve sporech s OTE, ERÚ nebo SEI. Tyto spory se nejčastěji týkají odebrání nebo omezení práva na podporu, rušení licencí nebo uložení sankcí za přestupky. Pomůžeme vám hájit vaše práva již ve fázi před vydáním rozhodnutí, tak i v případném navazujícím správním nebo soudním řízení, kterým budete brojit proti rozhodnutí státních orgánů. 

Spory s účastníky trhu s energiemi

Zastoupíme vás při uplatňování práv vůči jiným účastníkům trhů s energiemi, a to ve správních řízeních, soudních řízeních nebo v arbitráži. Na začátku bude vždy stát právní analýza vaší situace a dohoda na postupu, který co nejlépe ochrání vaše práva.

Podvodníci na trhu s energiemi

Budeme hájit vaše práva proti podvodníkům na trhu s energiemi. Pomůžeme vám vyvázat se z nevýhodných smluv a pohnat k odpovědnosti podvodné zprostředkovatele nebo dodavatele energií.

Náhrady škod

Poskytl vám dodavatel vadnou technologii nebo technologické řešení? Způsobilo vám toto vadné plnění škodu nebo ušlý zisk? Zjistíme, jaké máte možnosti získat náhradu od dodavatele. Navrhneme vám, jak postupovat, a rádi vás případně zastoupíme.

Naše zkušenosti

  • Jsme jedna z mála advokátních kanceláří specializovaných na energetiku. Ta je naším denním chlebem už přes 10 let.
  • Řadu případů jsme dovedli až k Ústavnímu soudu, Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu, a to s vysokou úspěšností.
  • Před Evropským soudem pro lidská práva jsme zastupovali výrobce energie dotčené solární daní.
  • V řadě odvolacích nebo rozkladných řízení jsme odhalili neférový postup ze strany státních orgánů a přiměli je změnit praxi.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Napište nám nebo zavolejte

„Frank Bold Advokáti nám pomohli v soudním řízení vyhrát spor o škodu, kterou jsme měli uhradit, ačkoliv vznikla cizím zaviněním. S jejich prací jsme spokojeni, zejména s tím, jak si poradili s procesními komplikacemi případu.“

Miroslav Hořejší, ředitel společnosti Energy Benefit Centre

 

„​Díky Frank Bold Advokátům se nám podařilo vybojovat u soudu výhru v našem sporu. Můžeme potvrdit, že Frank Bold Advokáti rozumí obchodněprávním sporům a energetice.“

Jaroslav Parzdera, ředitel společnosti Lisovna Energo s. r. o.

Buďte v obraze o kontrolách překompenzace s naším webem PREKOMPENZACE.EU.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.