Rodinné právo

Našimi klienty jsou jak manželé, kteří se rozvádějí a chtějí vypořádat své majetkové poměry po rozvodu manželství, tak rodiče nezletilých dětí, kteří řeší otázky výchovy, úpravy styku a výživy nezletilých dětí. A často bývají manželé současně rodiči a řešení shora uvedených otázek vyžaduje komplexní přístup. Pro všechny (nejen) tyto případy jsme tady pro vás. A i pro ty mezinárodní - těm se věnujeme na našem webu mezinarodnirozvod.cz

Co pro vás můžeme udělat

Úprava výchovy, styku a výživy nezletilých dětí

Jste-li rodičem nezletilého dítěte a druhý z rodičů „nefunguje“, bývá rodinná situace často nepříjemná a složitá. A není-li s druhým rodičem dohoda možná, nezbývá než řešit věc soudní cestou. Ať už se jedná o plnění vyživovací povinnosti nebo o úpravu výchovy a styku s nezletilým dítětem, musí být vždy sledovány oprávněné zájmy nezletilého dítěte.

Rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů

Nevidíte-li ve svém manželství další budoucnost, máte možnost je ukončit. Klientům pomáháme takovou situaci vyřešit cestou „sporného“ i „nesporného“ rozvodu. Nejjednodušší a nejrychlejší rozvod umožní, pokud rodiče uzavřou dohodu o péči a výživ společných nezletilých dětí, kterou si nechají schválit soudem, a zároveň uzavřou dohodu o vypořádání společného jmění manželů

Mezinárodní rozvod a úprava péče o dítě  

Ukončení manželství s cizincem může být výrazně komplikovanější než rozvod dvou občanů České republiky. Spolupracujeme s řadou advokátů v zahraničí a jsme schopni díky naši partnerské síti vyřešit i tak komplikované situace, kdy probíhá soudní řízení i v několika různých zemích světa. Podrobnější informace k jednotlivým životním situacím najdete na našem samostatném webu mezinarodnirozvod.cz.

Navrácení nezletilého dítěte podle Haagské úmluvy

Stalo se vám, že druhý rodič bez dohody s vámi odcestoval s vaším nezletilým dítětem do jiného státu a odmítá se vrátit? Nebo se vy s druhým rodičem neshodnete na tom, zda mají děti zůstat v České republice? I v těchto případech vám umíme pomoci.

Předmanželská smlouva

Nedohodnete-li se jako manželé jinak, vzniká uzavřením manželství zákonný režim společného jmění manželů a jeho správy. Tento zákonný režim však můžete dohodou s druhým manželem změnit, tedy zúžit nebo rozšířit, nebo zcela vyloučit; taková dohoda přitom může být uzavřena i před sňatkem – tzv. předmanželská smlouva.

Určování a popírání otcovství

Není-li v matrice zapsán otec dítěte, může jak matka, tak i dítě nebo muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Může dojít také k tomu, že jako otec je v matrice uveden muž, který má za to nebo o němž matka tvrdí, že otcem není. V takovém případě má tento muž nebo matka právo otcovství popřít.

Úprava výživy zletilých dětí, manželů, rozvedených manželů a neprovdaných matek

Výživné není jen právem nezletilého dítěte. Vyživovací povinnost za zákonem stanovených podmínek existuje také mezi manželi, registrovanými partnery nebo vůči zletilým dětem, které se připravují na budoucí povolání. Pokud se manželé rozvedou, může soud k návrhu jednoho z manželů za určitých okolností rozhodnout také o stanovení vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi. O výživné může žádat také neprovdaná matka.

Pěstounství, poručenství a osvojení dítěte

Ne vždy se v životě podaří vše tak, jak bychom si představovali. Některé děti přijdou o rodiče tragickou událostí, o jiné rodiče z rozličných důvodů nepečují. V každém takovém případě je třeba přistoupit k dítěti individuálně a hledat řešení, které bude respektovat jeho oprávněné zájmy.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám

Naše zkušenosti

Rozvody, výživné, úprava styku s nezletilým dítětem, vypořádání společného jmění manželů. To jsou rodinně-právní záležitosti, které řešíme téměř denně. Právní poradenství poskytujeme českým občanům i cizincům.

Za řešení případů odpovídá náš advokát Martin Kornel, který od roku 2012 vyučuje rodinné právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, zastupoval klienty v řadě komplikovaných kauz i v mediálně známých případech.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.