Udržitelné investice do měst

Podpořte na území svých měst kvalitní development, který bude přínosný pro současné i nové obyvatele, a zároveň dostaňte ekonomiku města do černých čísel.

Co s námi zvládnete

Díky naší komplexní službě pro to získáte všechny předpoklady. Ve strategickému dialogu zjistíme skutečné potřeby, příležitosti a rizika pro rozvoj Vašeho města. Společně provedeme provázané ekonomické a právní analýzy, díky kterým Vám doporučíme vhodné kroky a právní nástroje.

Společně nastavíme jasná a vyvážená pravidla pro spolupráci s investory, včetně optimálních procesů pro uzavírání developerských smluv a poskytování investičních příspěvků či nefinančních plnění pro udržitelný rozvoj města.

Objednejte si konzultaci

Jaké služby nabízíme

Strategický dialog

Při řešení komplexních výzev současných měst začínáme analýzou současných procesů, aktuálně využívaných právních nástrojů a dostupných dat. Na základě dat a ze strukturovaných dialogů s klíčovými pracovníky z týmu města nastudujeme vaši stávající praxi a porovnáme ji se známými best practices. Díky tomu společně s vedením obcí zjistíme, jaká je připravenost municipality na řízení udržitelného rozvoje a navrhneme doporučení a konkrétní postupy po strategické i právní stránce.

Co služba obsahuje

 • Workshop k fungování samosprávy, strategiím a dostupným datům
 • Strukturované dialogy s týmem města zaměřené na praxi a potřeby municipality
 • Strategický a právní výstup: základní zjištění a zhodnocení procesů, nástrojů a celkové připravenosti města na jednání s investory, konkrétní doporučení pro město, jak dosáhnout jeho cílů 

Zásady spolupráce s investory 2.0

Zpracování zásad pro spolupráci s investory pomáháme městům systémově řešit řadu problémů, které jsou spojené s novou výstavbou. Je to způsob, jak nastavit jasná a efektivní pravidla, která městům ušetří provozní a investiční náklady na novou veřejnou infrastrukturu. Zároveň se zvýší potenciál jednotlivých lokalit a stanou se příjemnější místem pro život. Zkušenosti nám ukazují, že klíčové, aby zásady vznikaly na základě konkrétních dat a ekonomických analýz.

Co služba obsahuje

 • Základní právní řešení zásad
 • Ekonomicko-právní analýza pro optimální nastavení politiky zásad
 • Zásad spolupráce na míru
 • Příprava vzorové smlouvy o spolupráci
 • Zprostředkování dialogu se stakeholdery

Obraťte se na nás

Vyjednávání s developerem - pozemky vlastněné investorem

Realizace projektu investora na jeho vlastním pozemku v území města vyžaduje v řadě případů sepsání smlouvy o spolupráci. Připravíme pro vás dohodu, v níž se dohodnete na podmínkách podpory konkrétního investičního záměru ze strany města a plnění ze strany investora. Platí to zejména, pokud investiční záměr vyžaduje změnu územního plánu, investice do veřejné infrastruktury nebo do dalších kompenzačních opatření. Podpoříme Vás při jednání s developerem, pomůžeme připravit analýzu přínosů a nákladů pro město a následně připravíme finální dohodu.

Co služba obsahuje

 • Zhodnocení strategické vyjednávací pozice města
 • Cost-benefit analýza území (výpočet nákladů a přínosů pro město)
 • Návrh smlouvy o spolupráci
 • Podpora ve vyjednávání s developerem
 • Právní podpora pro územní plánování, územní a povolovací řízení aj. 

Vyjednávání s developerem - pozemky v majetku obce 

Pokud plánujete rozvoj města na vlastních pozemcích ve spolupráci s investorem, připravíme pro váš projekt analýzu rizik a přínosů včetně průzkumu trhu a studie proveditelnosti. V případě nutnost uspořádáme architektonickou soutěž a výběrová řízení stejně jako smluvní řešení na míru konkrétního projektu. 

Co služba obsahuje

 • Návrh metodiky spolupráce města s developerem včetně pracovního workshopu 
 • Cost-benefit analýza: posouzení rizik a přínosů pro město 
 • Studie proveditelnosti
 • Průzkum trhu a podpora v tržních konzultacích s developery
 • Organizace architektonické soutěže
 • Příprava výběrového řízení a návrh smluvního řešení na míru

Další řízení rozvoje města

Městům nabízíme další související služby umožňující efektivní řízení spolupráce s investory, optimalizaci ekonomiky města a úpravu územních plánů. 

Co služba obsahuje

 • Zefektivnění průchodu projektů úřadem
 • Dynamické územní plánování
 • Optimalizace daňové výtěžnosti
 • Manuál pro výstavbu a nastavení poplatků
 • Komunikační strategie a PR nástroje pro radnici

Objednejte si konzultaci

Spojili jsme se s Národní sítí Zdravých měst a urbánním ekonomem

Jak do měst přitáhnout kvalitní development a investice, které budou dlouhodobě udržitelné a nezatíží obecní rozpočet, je v čase zdražování energií a chaotické stavební legislativy jedna z velkých výzev pro nová vedení samospráv. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM), Frank Bold Advokáti a expert na urbánní ekonomiku Vít Zeman se proto rozhodli spojit síly, aby zejména středně velkým městům pomohli chytře řídit rozvoj území. Sadu právně-ekonomických nástrojů pro města představili v lednu na konferenci NSZM: Investice - Energetika - Dobrá praxe.

Čtěte více

Naše zkušenosti

 • Připravili jsme Zásady pro spolupráci s investory pro Brno, Prahu, Pardubice, Liberec nebo Jihlavu a další.
 • Vytvořili jsme vzorové zásady spolupráce, které jsou k dispozici zdarma ke stažení.
 • Pro Brno, Pardubice nebo Čeladnou jsme zpracovali praktické brožury o zásadách.
 • Zastupovali jsme Prahu při vyjednávání podmínek smluv o spolupráci podle metodiky spoluúčasti.
 • Podíleli jsme se na přípravě projektů, jako je Nákladové nádraží Žižkov, Rohan City nebo Interlov.
 • Pro řadu měst jsme realizovali komunikační kampaně vysvětlující téma spolupráce měst a investorů. 
 • Byli jsme u příprav smluv o spolupráci s plněním ve prospěch měst v řádu miliard korun.
 • Pro město Brno jsme v návrhu nového územního plánu vytvořili kvalitnější regulaci zeleně.
 • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na soudní přezkum územně-plánovací dokumentace.
 • Pravidelně nás oceňuje žebříček Právnická firma roku.

Obraťte se na nás

Pomůžeme Vám do měst přitáhnout kvalitní development a investice, které budou dlouhodobě udržitelné a nezatíží obecní rozpočet.

Objednejte si konzultaci

Materiály ke stažení

Benefity, které přináší zásady pro spolupráci s investory, využije velké město i menší obce. Právě pro ně jsme ve Frank Bold připravili vzor zásad, který je k dispozici ke stažení zdarma.

Registrovat se a stáhnout vzorové zásady zdarma

Společně s Jihlavou a Brnem jsme připravili dvě publikace vysvětlující princip Zásad a odpovídající na nejčastěji kladené dotazy či připomínky.

Praktický argumentář - Jihlava

Často kladené dotazy - Brno

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.