Lokální distribuční soustava

Plánujete výstavbu nového developerského projektu anebo řešíte systém dodávek energií do stávajícího areálu s vícero odběrateli elektřiny? Možné řešení energetických potřeb představuje zřízení lokální distribuční soustavy (LDS) pro váš projekt.

Lokální distribuční soustava (LDS) představuje distribuční síť, prostřednictvím které je vícero koncových odběratelů připojeno k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS) prostřednictvím jednoho připojovacího bodu. Typicky se LDS nacházejí v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech, průmyslových a podnikatelských areálech.

Obraťte se na nás

Z našich případů

Byty kombinující přímé dodávky s dodávkami z veřejné sítě

Dodávky elektřiny do bytových jednotek přímým vedením v kombinaci s napojením na veřejnou rozvodnou síť jsou pro spotřebitele cenově výhodným řešením. Jedinou stinnou stránkou dodávek přímým vedením je úvodní dávka byrokracie, neboť je nutné dobře smluvně ošetřit vztahy mezi všemi subjekty, jichž se výroba a spotřeba elektřiny ve skupině bytových domů týká.

>>> Jak jsme podobnou situaci řešili u jednoho z našich klientů

Co pro vás můžeme udělat

Poskytneme vám kompletní právní služby týkající se zřízení LDS a zajistíme pro vás její provoz.

1. Nastavíme parametry LDS tak, aby to ekonomicky dávalo smysl

Při správném nastavení dokáží výnosy z distribučních poplatků pokrýt počáteční investici již do 1 roku od zřízení. Konečná cena elektřiny přitom pro konečného odběratele zůstává levnější, než při odběru ze sítě. Pomůžeme vám celý systém nastavit tak, aby byl ekonomicky co nejefektivnější.

2. Zastoupíme vás v licenčním řízení u Energetického regulačního úřadu

Provoz LDS vyžaduje dle energetického zákona licenci na distribuci elektřiny. Díky našim zkušenostem pro vás získáme licenci v nejkratším možném čase.

3. Smluvně nastavíme vztahy s provozovatelem regionální distribuční soustavy (RDS)

Provozovatelé RDS považují často připojování lokálních distribučních soustav za problematické z různých důvodu, zejména z důvodu nedostatku kapacity RDS. Jsme připravení vás zastoupit u jednání s provozovatelem RDS, při nastavení smluvních vztahů s nim i v případném sporném řízení. 

4. Pomůžeme vám s administrací vykazování vůči operátorovi trhu

Aby vám mohly být správně vypláceny ceny spojené s provozem LDS, stanovuje energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášky vykazovací povinnosti držitele licence vůči operátorovi trhu. Pomůžeme vám se s těmito povinnostmi vypořádat a v případě potřeby vás zastoupíme i ve sporném řízení s operátorem trhu.

5. Sestavíme řídicí dokumenty pro provozování distribuční soustavy

Provozovatel LDS by měl vypracovat Pravidla provozování distribuční soustavy i další dokumenty jako je například havarijní plán. Jsme připraveni vám k tomuto poskytnout právní podporu.

6. Připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS

Konečně ve vztahu k uživatelům využívajícím služeb vaší distribuční soustavy vám připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS, popřípadě smluvní dokumentaci k provozu a údržbě elektrických přípojek na vymezeném území LDS.

Ozvěte se nám

Uvažujete o využití lokální distribuční soustavy v rámci svého projektu? Ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme, zda má LDS ve vašem případě ekonomický smysl a jaké kroky povedou k její realizaci.

Obraťte se na nás

Zjistěte více o energetických řešeních pro developery

Videokurz: Plánujete fotovoltaickou elektrárnu nebo připravujete její instalaci?

Praktické tipy a rady ohledně toho, co zvážit už na začátku projektu, na co si dát pozor u dodavatelů a jak postupovat při realizaci, zjistíte v našem  unikátním videokurzu.

Koupit kurz

Vznik a ekonomika lokální distribuční soustavy

LDS může provozovat každý subjekt, který získá licenci na distribuci elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Licence mu umožňuje provozovat LDS na přesně vymezeném území (oblast, budova, soubor budov) a pobírat od konečných odběratelů distribuční poplatky. Ty jsou schopné mu pokrýt investiční náklady na zřízení LDS a další provozní náklady již do 1 roku provozu LDS. Aby se tak dělo, je třeba ekonomiku celého systému správně nastavit, s čímž vám dokážeme pomoci. 

Zařízení LDS musí provozovatel vlastnit (vybudovat, nabýt smluvně) nebo si možnost užívání LDS jinak smluvně zajistit (nájemní smlouva). U nových projektů je vhodné pamatovat na výstavbu vhodné energetické infrastruktury již v raných fázích přípravy projektu.

Po získání licence na distribuci elektřiny provozovatel LDS odpovídá za distribuci elektřiny (spolehlivost a kvalita dodávek, provoz, bezpečnost) stejně jako provozovatel RDS. Dále provozovatel LDS musí plnit i další povinnosti administrativního charakteru (plnění povinností k orgánům státní správy, rozúčtování dodávek jednotlivým odběratelům apod.). 

>>> Případová studie bytových domů s LDS a fotovoltaikou

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.