Dědictví

Rozumíme tomu, že vztahy v rodině bývají komplikované. V tak citlivých otázkách, jako je řešení majetkovým vztahů po úmrtí v rodině, postupujeme empaticky a diskrétně.

Co pro vás můžeme udělat

Když chcete sami určit své dědice...

Máte majetek a sami chcete rozhodnout, kdo bude vaším dědicem. Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější variantu, ať už sepis závěti, dědické smlouvy, dovětku, zřízení svěřenského fondu nebo i zcela jiný postup. Společně vybereme variantu, která vám bude nejvíce vyhovovat, a to i s ohledem na tzv. neopominutelné dědice.

Zařídíme vypořádání dědictví

Pokud došlo ve vaší rodině k úmrtí a očekáváte dědické řízení u notáře, pomůžeme s rychlou variantou vyřízení dědictví, kterou je uzavření dohody o vypořádání dědictví mezi dědici před notářem. Není-li uzavřena dohoda o vypořádání dědictví, proběhne běžné dědické řízení před notářem, během kterého vám pomůžeme s přípravami na jednání i s ochranou vašich práv, pokud se řízení nevyvíjí dle vašich očekávání, a to včetně toho, co můžete očekávat jako svůj dědický podíl.

Oprávněným dědicům pomůžeme získat, na co mají právo

Poskytujeme také právní služby těm, kteří byli zkráceni na svých právech dědice, ať už neoprávněným vyděděním ze strany zůstavitele, nebo se teprve po smrti zůstavitele dozví, že pozůstalost netvoří jimi předpokládané hodnoty.

Pomůžeme stanovit svěřenského nástupce nebo náhradníka

Chcete nejen určit, kdo bude vaším dědicem, ale určit i další osobu v pořadí, které majetek z vaší pozůstalosti připadne? Máte několik možností a to určit například náhradníka nebo tzv. svěřenského nástupce.

  • Náhradník bude dědit v případě, že vámi určený první dědic z nějakého důvodu nenabude dědictví (zemřel, odmítl dědictví).
  • Svěřenský nástupce je jednoduše řečeno dědicem vašeho dědice, tedy osobou, která nabude vámi odkázaný majetek po smrti vašeho dědice (ne namísto něj, ale po něm).

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nabídku a nástin předpokládaných kroků.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

Řadě klientů jsme pomohli vhodné vypořádat pozůstalost nebo ochránit jejich dědické zájmy. Pomáhali jsme dokázat, že se v pozůstalosti nachází více majetku, a to včetně případu, kdy zůstavitel dle našeho názoru neplatně převedl svůj rodinný dům před úmrtím cizí osobě, aniž by o tom rodina věděla. Máme zkušenosti také se zastupováním dědice, který byl neprávem vyděděn za strany svého otce.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.