Kontroly překompenzace

Kontroly překompenzace jsou pro výrobce energie z OZE aktuálním tématem. Účelem kontrol je zjistit, zda provozní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jejíž jsou výrobci příjemci, není nadměrná a nevytváří výrobcům nepřiměřený zisk. Pobírání podpory totiž od určitého okamžiku neslouží k nápravě poruchy trhu, nýbrž ke generování či zvyšování zisku příjemce.

Co pro vás můžeme udělat

1. Pomůžeme vám zorientovat se a znát své možnosti

Sejdeme se s vámi a pomůžeme vám zorientovat se v aktuálně navrhovaném mechanismu kontrol překompenzace. Vytipujeme klíčové momenty, na které je vhodné se připravit.

2. Přezkoumáme IRR a navrhneme další postup

Provedeme účetní a právní přezkum výpočtu IRR. Provedeme výpočet elektřiny, na kterou vám bude poskytnuta podpora do budoucna v případě zjištění překompenzace a analyzujeme vliv překompenzace na úvěrovou smlouvu. Vyžádáme si od vás nákladově relevantní dokumentaci a po jejím prostudování navrhneme další strategii.

Cena za přezkum IRR je 79 tis. + DPH.

3. Realizujeme navržená opatření

Provedeme navržená opatření směřující ke snížení hodnoty IRR. Typicky jde o optimalizaci korporátní struktury, úpravu smluvní dokumentace nebo převod výrobny do provozu umožňujícího snížení nákladových východisek.

4. Zastoupíme vás a ochráníme váš nárok na podporu

Zastoupíme vás od začátku sektorového šetření, při kontrole SEI a v případném řízení o udělení pokuty nebo o uložení opatření proti překompenzaci. V případě potřeby vás zastoupíme před soudem.

Cena služby

Cena vstupní konzultace je 5 900 Kč + DPH.

Cena navazujících služeb se odvíjí od počtu hodin právní práce, na které se domluvíme. V případě, že dojde na soudní spor o výši dotace se Státní energetickou inspekcí, naše odměna za právní zastoupení se může odvíjet od uchráněné části dotace, ohrožené rozhodnutím Státní energetické inspekce (tzv. podílová odměna), případně v kombinaci se zvýhodněnou hodinovou sazbou.

Obraťte se na nás

Koho se kontroly překompenzace týkají

Kontroly se týkají přibližně 3 000 výrobců. Očekává se, že individuální kontroly překompenzace proběhnou postupně u cca 700 výrobců, kteří pobírali mimo provozní podporu i jinou podporu (investiční podporu nebo jinou provozní podporu). Ostatní výrobny budou dotčeny v rámci tzv. sektorového šetření. Pokud by ale byl sektor na základě sektorového šetření shledán rizikový z hlediska možné překompenzace, budou prováděny individuální kontroly i u zdrojů spadajících do takového sektoru.

Po provedených individuálních kontrolách může Státní energetická inspekce rozhodnout o tom, že bude podpora pro daný zdroj:

  • zastavena, popřípadě budete povinni část již vyplacené podpory vrátit (v případě, že překompenzace nastala již v době konání kontroly) nebo
  • zkrácena jen na určité množství v budoucnu vyrobené elektřiny (v případě, že existuje riziko, že k překompenzace dojde v budoucnu).

Z právního hlediska je hned několik možností, jak snížit riziko vyplývající z kontrol překompenzace a bránit se proti případnému nezákonnému postupu státních orgánů při provádění těchto kontrol. U každého výrobce je ale situace jiná, a to s ohledem na celkovou výši pobírané podpory, druhu využívaných podpor, výši nákladů spojených s výrobou apod. Z toho důvodu si vám v souvislosti s překompenzacemi dovolujeme nabídnout naše právní služby.

„Amper Market již několik let úspěšně buduje inovativní model tzv. virtuální elektrárny, jejíž obrat překračuje 1 miliardu Kč. Právníci Frank Bold pro nás byli důležitými partnery v silně konkurenčním a současně výrazně regulovaném energetickém odvětví. Oceňujeme nejen jejich expertizu v oblasti energetického a obchodního práva, ale i jejich schopnost najít právní řešení pro naše inovativní obchodní plány.“

Jan Palaščák
Generální ředitel Amper Market, a.s.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.