Školení a semináře

Ve všech oblastech práva, kterým se věnujeme v rámci advokátní praxe, také vedeme školení či semináře s cílem podpořit správnou aplikaci předpisů a ulehčit zaměstnancům dotčených firem a organizací adaptaci na novou legislativu nebo pracovní postupy. Od roku 2023 jsme vzdělávací institucí s akreditací Ministerstva vnitra.

Co pro vás můžeme udělat:

 • Uspořádáme pro vás právní školení. Naše školení jsou určená pro kohokoliv, kdo ve své práci musí reagovat na měnící se legislativu a potřebuje v tom získat jistotu. Nejčastěji školíme zaměstnance veřejné správy a zaměstnance organizací, jimž pomáháme zavádět rozsáhlejší změny, například v souvislosti s nakládáním s osobními údaji.

 • Formát a rozsah školení je na domluvě, většinou školíme pro skupinu 15-30 účastníků a vejdeme se do 3-5 hodin.

 • Snažíme se o praktický přístup; poskytujeme návody, jak postupovat ve sporných situacích, a příklady z praxe.

Nejčastěji školíme:

 • poslední změny v pracovněprávních předpisech a judikatuře; vznik, změny a skončení pracovního poměru, odpovědnosti za škodu, rozvržení pracovní doby a práce z domu a další otázky z oblasti pracovního práva

 • novela stavebního zákona a její důsledky pro územní plánování, povolování staveb

 • smlouvy uzavírané mezi obcemi a developery

 • zadávání veřejných zakázek podle kvalitativních kritérií

 • právo na informace v aplikační praxi

 • registr smluv

 • decentralizace energetiky - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

 • ochrana osobních údajů

 • … a další témata

Školíme s akreditací

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra (číslo akreditace MV ČR: AK/I-25/2023). Momentálně nabízíme:

 • Školení: Nový stavební zákon a související legislativa: dopady na samosprávy

Více o akreditovaném školení

Ozvěte se nám

Máte-li zájem o naše právní školení, ozvěte se nám a domluvíme se, co přesně potřebujete a kdy školení uspořádáme.

„Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.“

František Smolka, Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

 

„Frank Bold advokáti jsou pro nás partnerem, k němuž se rádi budeme vracet. V rámci realizovaného vzdělávání pro asociaci Národní síť Zdravých měst ČR na téma Spolupráce měst s developery získali velice pozitivní odezvu. Spolupráce s Frank Bold je profesionální a lidsky příjemná."

Radka Švíková, zástupkyně vedoucí Kanceláře Národní sítě zdravých měst ČR

„Společnost Frank Bold Advokáti jsme si vybrali pro zastřešení pořádaného semináře pro naše občany týkající se komunitní energetiky pro bytové domy. S úrovní spolupráce jsme byli velice spokojeni, jejich angažovanost, otevřená komunikace a porozumění specifickým potřebám a cílům komunity Prahy 10 umožnilo dosáhnout efektivních výsledků a řešení pro místní obyvatele.

Eliška Čepová, kancelář starosty, Úřad městské části Praha 10

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.