ESG a zelené financování

Zavedením nástrojů ESG pomůžeme vaší firmě lépe analyzovat rizika a příležitosti.

Analýza dat a navazující ESG strategie a report dává společnosti konkurenční výhodu. Získáte klíčové informace pro své obchodní partnery i investory v souladu se vznikající legislativou EU pro ESG (Taxonomie, CSRD a SFRD). Data můžete dále využít pro strategická rozhodnutí, jako je například postupná změna dodavatelského řetězce

Banky už data vyžadují

Pro velké firmy je reporting ESG dat zákonnou povinností a české banky ho začaly od svých klientů vyžadovat už v roce 2021, rostou také investice do certifikovaných zelených dluhopisů (Green Bonds). Pokud chcete být při získávání půjček úspěšní, je třeba začít přizpůsobovat své podnikání a sbírat a zpracovávat data už teď. 

S naší expertízou v oblasti ESG a zeleném financování budete připravení dříve než konkurence. Zatímco ostatní o tom začali mluvili teď, my se tématu věnujeme přes 10 let, známe legislativu a víme, co banky od svých klientů potřebují. Právní expertízu navíc propojujeme s know-how v oblasti energetiky a marketingu.

Co pro vás zajistíme

ESG strategie a report

 • Vyhodnocení, jaké obchodní příležitosti a rizika vám legislativa a změny spojené s udržitelností přináší.
 • Návod, jaké informace sbírat a vypočítat, jaké strategie a cíle nastavit a jak vytvořit samotný ESG report.
 • Plán pro vykazování ESG reportů ve Vaší firmě tak, abyste to dále zvládali sami.
 • Porovnání aktuálních reportů s novými požadavky CSRD (pro firmy, které už nefinanční reporting dělají).
 • Přehled ESG dat, která bude Vaše společnost potřebovat pro obchodní partnery a snadnější přístup k zeleným financím.
 • Podklady pro strategická obchodní rozhodnutí (změna dodavatelského řetězce, optimalizace nákladů, energetické úspory aj.)
 • Doporučení, jak přínosy využít a správně odkomunikovat vašim obchodním partnerům a klientům.
 • ESG strategii a report vizuálně zpracujeme pro web i pro tisk a zajistíme medializaci.

Chci zavést nástroje ESG

Výpočet uhlíkové stopy

Zjistíte, jak snížit své náklady na energie, budete mít klíčové informace pro obchodní partnery a připravíte se na nové podmínky banky při žádosti o úvěr.

 • Výpočet celkové uhlíkové stopu vaší společnosti v rozsahu GHG emisí Scope 1, 2 i 3. 
 • Nejkomplikovanější výpočet Scope 3, který pokrývá emise spojené s dodavateli a odběrateli, nabízíme jako jedni z mála na českém trhu.
 • Návrh opatření, kterými můžete snížit své náklady na energie (na základě analýzy dat)
 • Přehled klíčových oblastí pro snižování emisí sloužící jako podklad pro zpracování dekarbonizačního plánu
 • Vysvětlení, jak uhlíkovou stopu vykazovat v ESG reportech v souladu s EU legislativou 
 • Doporučení, jak získaná data o uhlíkové stopě využít a správně odkomunikovat vašim obchodním partnerům, klientům i bankám.

Chci výpočet uhlíkové stopy

Emise zelených dluhopisů

 • Zelené dluhopisy přitáhnou pozornost potenciálních investorů, protože umožňují zisk většího kapitálu s nižším úrokem a dlouhodobější návratností. Jsou také marketingově atraktivní.
 • Posoudíme portfolio vašich projektů zařaditelné do emise dluhopisů z hlediska jejich souladu s EU taxonomií nebo Green Bond Principles (Second party opinion).
 • Zajistíme vám celou emisi zelených dluhopisů, včetně emise s prospektem a její propagaci.
 • Čtěte si více: Jak vzniká zelený dluhopis: od prospektu po reportin

Mám zájem o vydání zelených dluhopisů

SFDR compliance: nemovitostním fondům pomůžeme k novým investicím

 • Zařídíme vám splnění nových zákonných povinností pro investory platných už od 1. ledna 2022.
 • Kategorizujeme portfolio vašich projektů z pohledu ESG kritérií podle evropské legislativy a nastavíme procesy a reportingové výstupy podle základních zákonných požadavků SFDR a EU taxonomie.
 • Usnadníme vám proces přechodu vašeho portfolia nebo jeho části do nového standardu zeleného fondu podle evropské legislativy. To vám přinese konkurenční výhodu a větší přísun investic.
 • Pomůžeme vám nastavit procesy a standardy pro nové transakce tak, abyste uměli efektivně vybrat a vyhodnotit projekty v zeleném standardu.
 • Zajistíme nastavení monitoringu, vyhodnocování a reportingu podle kritérií pro zelený fond podle SFDR a v souladu s EU taxonomií
 • Společně nastavíme i vnitřní procesy a smlouvy s vašimi dodavateli a partnery tak, abyste uměli efektivně reportovat informace týkající se nových pravidel.

Potřebuji SFDR compliance

Developerskou společnosti připravíme na zelené financování 

 • Zjistíme, jaké obchodní příležitosti či rizika přináší legislativní změny pro Vaši společnost. Poradíme společně s našimi partnery i s technickou částí developmentu. Vysvětlíme jaká řešení jsou nutná, aby projekty odpovídaly EU taxonomii.
 • Pomůžeme vám identifikovat, jak budou banky hodnotit vaše projekty podle kritérií EU taxonomie.
 • Společně nastavíme vnitřní procesy i smlouvy s dodavateli a partnery tak, abyste uměli efektivně reportovat informace týkající se EU taxonomie a dosáhli na zelené financování.
 • Doporučíme vám, jak postupovat, abyste si mohli nastavit ESG strategii, následně ji implementovat a dále spravovat i bez naší pomoci.

Chci se připravit na zelené financování

Napište nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin potřebných kroků.

Obraťte se na nás

Právní stránka i praktická a technická řešení pro ESG a zelené financování 

V expertní skupině Frank Bold máme zkušenost z Bruselu, kde se naši právníci přímo podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu a EU Taxonomii. Stavíme také na dlouholeté zkušenosti v oblasti udržitelného stavitelství a moderní energetiky. 

Díky tomuto spojení zajistíme orientaci jak v právní, tak i technické části problematiky, zejména pokud jde o měnící se požadavky na energetickou náročnost a další parametry budov, environmentální certifikace atd. Máme širokou síť partnerů, na této službě přímo spolupracujeme se společnostmi EkoWATT a Envitrail

Naše zkušenosti

 • O ESG dnes mluví každý, ale v expertní skupině Frank Bold se tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu autenticky věnujeme od našeho vzniku více než 10 let přímo v Bruselu.

 • Byznysové prostředí firem a potíže, kterým čelí, dobře známe. ESG analýzy a návazná doporučení k implementaci pro snadnější přechod na novou evropskou legislativu jsme zpracovávali pro lídra v oblasti energetického zpracování odpadu a významného pražského developera, spolupracujeme s partnery z řad největších nemovitostních fondů v ČR

 • Přímo v Bruselu se na vzniku nové legislativy pro nefinanční reporting podílí experti Frank Bold. Díky tomuto know-how vás na její příchod připravíme rychle a kvalitně.

 • Zkušenosti máme také z vedení iniciativy Alliance for Corporate Transparency, která sdružuje 20 předních organizací věnujících se reportingu o udržitelnosti a jeho reformě na EU úrovni. 

 • V rámci Alliance jsme důkladně analyzovali data o udržitelnosti a zveřejnili největší evropský výzkum 1000 korporací, abychom získali objektivní data o kvalitě reportingu pro praxi i legislativní změny. O naší práci psali v Reuters i New York Times.

Co se mění už od roku 2022

V návaznosti na nový evropský právní rámec vstoupí na začátku roku 2022 v účinnost dvě klíčová nařízení, a to Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit (EU Taxonomie) a Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností (SFDR). 

Pokud budete chtít žádat o půjčky a investice, musíte proto od 1. ledna 2022 počítat s tím, že banky a další investoři, budou váš projekt prověřovat ohledně jeho negativních dopadů. Řada z nich se na to začala ptát už v roce 2021. Velkou výhodu přitom získáte, pokud bude váš projekt splňovat kritéria udržitelnosti, postupně se bez toho ale prakticky neobedejte.

Od roku 2024 dopadne povinnost reportovat o dopadech na udržitelnost podle CSRD na všechny větší firmy. Souhrnně jde o tzv. ESG kritéria, tedy popis vlivů na životní prostředí (E) a lidskou společnost (S), a zároveň i kvalitu řízení společnosti (G). Tato data společnostem a investorům pomáhají porozumět rizikům spojeným s udržitelností i odhalovat nové obchodní příležitosti. Pokud je firmy naplní, snádněji dosáhnou na zelené financování od banky, investorů a také z národních a evropských dotačních programů.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.