Korporátní právo

Společnosti si nás najímají, když přijímají nové společníky, vydávají dluhopisy, zakládají zahraniční pobočky nebo jinak zasahují do rámce, v němž standardně operují. Staráme se o to, aby tento rámec byl pevný a obstál i při zátěži, jakou může být třeba příchod nového investora, snaha vytěsnit některého ze společníků z podnikání a řada jiných těžko předvídatelných situací.

Obraťte se na nás

Co pro vás můžeme udělat

První kroky

Rozjíždíte vlastní podnikání, hodláte koupit podíl v již zavedeném podniku nebo se chystáte odloučit rizikovější segment svého podnikání do dceřiné společnosti? Společně vybereme vhodnou právní formu pro vaše podnikatelské aktivity. Pomůžeme se založením vybrané právnické osoby nebo s přeměnou na jinou právní formu a ohlídáme potenciální problémy při převodech obchodních podílů.

  • Proč je to důležité: byli jsme u zrodu nebo přeměny řady společností, u mnoha jiných jsme zase dodatečně napravovali to, co se v začátcích nedotáhlo, jako nevhodně smluvně upravené půjčky ze strany společníků a jejich důsledky ve výpočtu daní. Nebo nepromyšlený proces exitu investora, na který ostatní společníci prostě dopředu nepomysleli. Poučení je jasné: špatně položené základy se nevyplácejí.

Nastavení vztahů v rámci společnosti

Navrhneme nastavení vztahů mezi jednotlivými orgány právnické osoby stejně jako mezi společníky. Připravíme pro vás férové smlouvy o výkonu funkce a nastavíme odpovědnost funkcionářů vůči právnické osobě tak, aby byly obě strany spokojeny.

  • Proč je to důležité: Dlouhodobě nejasné právní ukotvení smluv o výkonu funkce vede ke stavu, kdy takových smluv existují tisíce variant a většina z nich má vady, které například ohrožují výplatu odměn statutárním orgánům.

Vstup investora

Provedeme due diligence společnosti, doporučíme, jakým způsobem upravit vzájemný vztah mezi investorem a společníky a sepíšeme příslušné smlouvy. Sestavíme dohodu o příplatku mimo základní kapitál či smlouvu upravující samotnou investici.

  • Proč je to důležité: Zákon upravuje vztahy s investorem jen velmi volně. Je na smluvních stranách, co si dohodnou. To je příležitost, ale také prostor pro chyby.

Korporátní agenda

Zařídíme formality spojené se svoláním a konáním valné hromady, pohlídáme podmínky pro rozdělení zisku a pomůžeme předejít sporům při odvolávání členů volených orgánů.

  • Proč je to důležité: Jsou to maličkosti, jejichž zanedbání může mít velmi komplikované následky, například když je zpětně prohlášeno za neplatné vše, co se přijalo na valné hromadě, nebo když je člen voleného orgánu odvolán procesně chybně a následně nárokuje odměny či kompenzace.

Odpovědné podnikání

Jako první B-Corporation v Česku Vám rádi poradíme se zaváděním etických pravidel do vašeho podnikání, a to jak vůči osobám uvnitř organizace, tak navenek vůči klientům. Velkým korporacím stejně jako menším subjektům v jejich subdodavatelských řetězcích můžeme díky našemu know-how pomoci s nefinančním reportingem.

  • Proč je to důležité: Byznys má dopad na společnost jako celek a je dobře, pokud si svůj vliv uvědomuje a snaží se být svému okolí prospěšný. Nejde o CSR, ale o to, jak být dobrým sousedem a zaměstnavatelem.

Růst společnosti a změna struktury

Právně zajistíme zakládání poboček, nových právnických osob nebo přeměnu na holdingovou strukturu včetně zhodnocení daňových aspektů těchto kroků. Nepomůžeme vám odklonit své daňové povinnosti do Karibiku, ale postaráme se, aby vaše společnost využívala legální výhody, na které má nárok v zemi, kde podniká.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek
COO Jihomoravského inovačního centra

Naše zkušenosti

  • Řadu let jsme byli právníky Jihomoravského inovačního centra, kde jsme start-upům psali společenské smlouvy, převáděli podíly, tvořili termsheety a pomáhali nastavovat vztahy mezi společníky nebo dobře ošetřit vstup investora

  • Provádíme právní audity a kompletní právní servis při akvizicích velkých fotovoltaických a větrných elektráren u nás i v zahraničí, a to jak formou koupě, tak formou převodu obchodních podílů nebo formou fúze.

  • Pracovali jsme na nefinančním reportingu pro Kofolu a O2.

  • Zajišťujeme korporátní agendu pro skupinu Nano Energies, výrobce elektrických longboardů XTND nebo pro bezodpadovou iniciativu BezObalu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.