Integrace mise do řízení firmy

S růstem firmy roste riziko, že její jedinou pevnou hodnotou se stane slepá maximalizace zisku a lidé v ní pracující ztratí schopnost ve svých rolích uvažovat a jednat eticky.

Důraz na hodnoty a vnímavost vůči potřebám společnosti otevírá prostor pro nové příležitosti firemního i osobního růstu, zlepšuje strategické rozhodování, stimuluje kreativitu, přitahuje talenty a motivuje lidi uvnitř firmy i její partnery.

Poskytneme vám praktické nástroje, které vám pomohou takovou firmu budovat. Pomůžeme ve vaší firmě efektivně integrovat misi, hodnoty a respekt ke společnosti do rozhodování, strategického plánování i do každodenního života firmy.

S čím vám můžeme pomoci

Pomůžeme vám nastavit systém řízení, který bude do rozhodování ve vaší firmě integrovat účel vašeho podnikání a vaše hodnoty. Přeložíme vaše hodnoty do formy prakticky použitelné v podnikání. Pomůžeme vám nastavit procesy odpovědného nakupování, férového vystupování vůči jiným firmám a veřejným institucím a efektivní komunikaci vašich hodnot, vize a reálných výsledků dovnitř firmy a vůči zákazníkům.

Úprava společenské smlouvy firmy 
 • Připravíme návrh ukotvení hodnot a vize firmy ve společenské smlouvě tak, aby chránila a efektivně ovlivňovala strategický rozvoj.
 • Navrhneme změny vnitřních předpisů tak, aby integrovaly hodnoty a celkovou vizi do rozhodování na všech úrovních.
 • Analogicky navrhneme úpravy motivačního systému pro zaměstnance tak, aby nebyl s hodnotami a vizí firmy v konfliktu.
 Odpovědné nakupování
 • Nastavíme proces zohledňování etických standardů při nakupování zboží a služeb včetně stanovení jednoduchých priorit.
 • Provedeme audit stávajících dodavatelů.
Protikorupční politika vůči veřejným institucím a firmám
 • Pomůžeme vám zavést účinnou protikorupční politiku včetně procesů chránících firmu před nestandardním jednáním jejích zaměstnanců s ohledem na domácí i zahraniční protikorupční legislativu.
Efektivní reporting

Nastavíme ve vaší firmě efektivní proces reportování o nefinančních kritériích vašeho podnikání, který bude vás i vaše zákazníky motivovat.

Komunikace dovnitř i navenek
 • Vytvoříme pro vás jednoduchou strategii, jak efektivně komunikovat vaše hodnoty, vizi a reálné výsledky v rámci firmy a ve vztahu k zákazníkům.
 • Navrhneme proces informování a zapojení zaměstnanců do integrování hodnot v rámci firmy a jejich komunikaci navenek.
 • Pomůžeme vám vytvořit jednoduché principy komunikace vůči zákazníkům, která vám umožní odlišit se od běžné povrchní komunikace o CSR.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše zkušenosti

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU  pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.
 • Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projekt Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt je implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.
 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.

Co ještě umíme

 • Sami jsme součástí inovativního modelu podnikání – konsorcia Frank Bold, které propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli.
 • Finančně i expertně podporujeme prosazení 9 protikorupčních zákonů Rekonstrukce státu, které zlepší úroveň fungování státu, a tím i podnikatelské prostředí v České republice.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.