Fúze a akvizice

Budeme vám nápomocní při všech typech fúzí a akvizic.

 • převody obchodních podílů nebo akcií
 • prodej závodu nebo jeho části, případně jejich nájem
 • přeměny obchodních společností

Jsme připraveni vám pomoci také při specifických fúzích a akvizicích v oblasti obnovitelných zdrojů energie v České republice a v Polsku.

Kontaktujte nás

Co pro vás můžeme udělat

 • předběžné zhodnocení podnikatelského záměru a vstupní právní audit předmětu akvizice
 • provedení podrobného právního auditu prodávané společnosti a navržení vhodného způsobu akvizice
 • odstranění zjištěných vad před uzavřením transakce
 • posouzení realizovatelnosti záměrů a projektů prodávaných před zahájením výstavby nebo provozu
 • přípravu a sjednání transakční dokumentace
 • úschovu a vypořádání výplaty kupní ceny, úschovy a předání dalších aktiv
 • zápisy změn do příslušných veřejných rejstříků
 • poradenství po realizaci transakce

Zajišťujeme zakládání obchodních společností a řešíme právní vztahy uvnitř koncernových skupin. Jsme schopni zajistit služby notáře, znaleckého ústavu a dalších expertů podle potřeb jednotlivé transakce. Zajišťujeme plnění povinností vůči obchodnímu rejstříku a regulačním úřadům a zápis příslušných změn.

Fúze a akvizice v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Fúze a akvizice v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou v České republice specifické a vyžadují odbornou znalost nejen korporátního práva, ale také energetických předpisů. S oběma oblastmi máme bohaté zkušenosti. Nad rámec výše uvedených služeb v oblasti fúzí a akvizic vám nabízíme:

 • podrobný právní audit zúčastněných společností,
 • specializovaný právní audit stran splnění veškerých podmínek pro nárok na provozní podporu a analýza rizik plynoucích z případných budoucích kontrol ze strany ERÚ včetně doporučení, jak tato rizika odstranit,
 • navržení nejvhodnějšího způsobu transakce včetně převodu licence a zastupování v řízení u ERÚ,

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

 • Akvizice společnosti Armatury Group, výrobce průmyslových armatur s ročními tržbami přesahujícími miliardu korun
 • Akvizice společnosti provozující větrnou elektrárnu o výkonu 1,8 MW formou převodu obchodních podílů
 • Akvizice projektů větrných parků o celkovém výkonu 12 MW a 13 MW ve fázi platného stavebního povolení formou prodeje části podniku; právní audity projektů větrných parků v různých fázích přípravy s posouzením jejich realizovatelnosti a právní poradenství ohledně prodeje větrného parku o výkonu 30 MW
 • Právní audit akvizice fotovoltaické elektrárny o výkonu 3 MW formou převodu obchodních podílů; právní audit souběžné akvizice dvou fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 2 MW formou převodu obchodních podílů a právní audit akvizice projektu polské fotovoltaické elektrárny o výkonu 2 MW
 • Právní poradenství stran dopadů energetického práva a specifik veřejné podpory na prodej fotovoltaické elektrárny o výkonu 8 MW

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.