Dosáhli jsme zrušení netransparentního rozhodnutí České rozvojové agentury v dotačním řízení

Městský soud v Praze zrušil netransparentní rozhodnutí České rozvojové agentury v dotačním řízení na projekt udržitelného zemědělství v Zambii. Ještě pod vedením bývalé ředitelky agentura poté, co nedokázala projekt vysoutěžit jako veřejnou zakázku a co byl dán podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření z netransparentního výběru, zažádala o změnu statusu na dotaci. Tu následně poskytla Mendelově univerzitě v Brně v partnerství s Holistic Solutions s.r.o. a další žádosti zamítla. Své rozhodnutí o neposkytnutí dotace mimo jiné i spolku Development Alliance však nedostatečně odůvodnila.

Česká rozvojová agentura pomáhá méně vyspělým zemím řešit rozvojové problémy, k čemuž využívá především služeb českých neziskových organizací, expertních služeb soukromého sektoru a univerzit. Proto připravila projekt podpory udržitelného zemědělství v Zambii, pro který hledala dodavatele. V srpnu 2019 bylo vyhlášeno zadávací řízení na veřejnou zakázku, pro kterou agentura vybrala společnou nabídku společnosti Holistic Solutions s.r.o. a Mendelovy univerzity v Brně.

O zakázku se ucházely také společnosti GEOtest, a.s. a CIRA CZ spol. s r. o. Společnost GEOtest byla přesvědčena, že rozhodnutí zadavatele nesplňuje zásadu transparentnosti a bodové hodnocení účastníků není objektivní. “Česká rozvojová agentura nabídky ohodnotila pouze bodově. Z hodnocení navíc vyplynulo, že jsme nabídli nejnižší cenu, avšak byly nám odečteny body v části týkající se způsobu zajištění realizace projektu. Vysvětlení k těmto bodům nebylo řádně zdůvodněno a nebylo jasné, proč byla naše nabídka odmítnuta. Agenturu jsme na tento fakt upozornili podáním námitky proti rozhodnutí zadavatele a následně jsme se obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval netransparentnost výběrového řízení a nemožnost dle nastavených kritérií vybrat nejlepší nabídku,” uvádí obchodní ředitel GEOtestu Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA. 

V návaznosti na tyto kroky agentura v březnu 2020 sama zadávací řízení zrušila a na základě žádosti zaslané nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, změnila formu financování projektu ze zadávacího na dotační řízení (citaci z žádosti najdete na konci tiskové zprávy).

Legislativní podmínky neumožňovaly společnosti GEOtest, a.s., aby se do dotační výzvy přihlásila, proto se zapojila jako subdodavatel spolku Development Alliance, z.s. Dotaci však opět získala Mendelova univerzita v Brně spolu se společností Holistic Solutions s.r.o. “Žádost o dotaci jsme za spolek podali. Agentura ji však v červenci zamítla s nicneříkajícím odůvodněním. Zcela chybělo srovnání naší a vítězné nabídky. Po konzultaci s kolegy z GEOtestu jsme navíc ještě pojali podezření, že vítězná žádost o dotaci počítá s vyšším čerpáním, než za kolik vítězný tým nabízel realizovat projekt v zadávacím řízení,” popisuje ředitelka spolku Development Alliance Ing. Blanka Křivánková, Ph.D. 

Spolek Development Alliance proto podal na Českou rozvojovou agenturu žalobu k Městskému soudu v Praze, který svým rozsudkem v prosinci loňského roku rozhodnutí agentury o neposkytnutí dotace spolku zrušil. ”Jsme rádi, že soud nám svým rozhodnutím dal za pravdu. Není možné, aby státní instituce, jakou je Česká rozvojová agentura, vybírala dodavatele služeb nebo udělovala dotace takto netransparentním způsobem,” uvádí advokátka Anna Francová z kanceláře Frank Bold Advokáti, která spolek zastupovala.


V žádosti zaslané Ministerstvu zahraničních věcí Česká rozvojová agentura uvedla: „Na základě důkladného zvážení nastavení zadávacího řízení a jeho průběhu, obsahu námitek, návrhů a podnětu na přezkum ÚOHS, musíme konstatovat vysoké riziko možnosti blokování zadávacího řízení neúspěšným účastníkem a slabší možnost exaktního obhájení ze strany ČRA zejména u kvalitativního hodnocení „měkkých“ nekvantifikovatelných parametrů nabídky. To také znamená, že nové nastavení hodnotících kritérií tak, aby byla z tohoto pohledu nenapadnutelná, by bylo velmi časově náročné a realizace projektu má již nyní velké zpoždění oproti původně plánovanému harmonogramu. Vzhledem k charakteru projektu s obecnou definicí výstupů této doplňující intervence, jež navazuje na projekt předchozí, přičemž převažuje spolupráce se specifickou komunitou, která není institucionálně reprezentována, a s předpokládaným aktivním zapojením koncových příjemců, navrhujeme nové výběrové řízení obdobné realizace vyhlásit jako dotační výzvu. Charakter projektu dle výše uvedeného odpovídá lépe kritériím pro dotační nástroj dle matice „Kritéria pro rozhodnutí o formě realizace projektů ZRS“ a zadávací řízení nástrojem veřejné zakázky se v tomto případě neosvědčilo.” 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.