Jihlava vydala argumentář k vyvracení námitek proti zásadám pro spolupráci s investory

Praktický argumentář, který má i v dalších městech pomoct s vedením debaty o využití takzvaných Zásad pro spolupráci s investory, a na kterém spolupracovali Frank Bold Advokáti, vydalo ve formě interaktivní elektronické brožury město Jihlava. Je volně dostupný na webových stránkách města.

Zásady jsou nový způsob, jakým města regulují vstup developerů do svého území. Pracuje s nimi zatím několik měst nebo pražských městských částí, aktuálně se o nich ale vede debata i v Praze nebo v Brně. Nejdál je však právě Jihlava, kde má o přijetí zásad hlasovat zastupitelstvo už 17. prosince. Jihlava tak má šanci stát se prvním statutárním městem, které zásady zavede.

"Cílem argumentáře je ukázat, že Zásady pro spolupráci s investory jsou krokem k naplňování podmínek udržitelného rozvoje a ekonomické prosperity měst. Jejich smyslem je vytvářet transparentní podmínky a předvídatelné prostředí a lákat investory, kteří mají zájem podílet se s městem na zvýšení kvality života pro současné i nové obyvatele a ne jen bezhlavě vtrhnout do území a zase rychle odejít," uvedl náměstek primátorky města Jihlava Vít Zeman, který za přípravou zásad stojí.


Praktický argumentář, který Jihlava ve spolupráci s Frank Bold Advokáty vydala, má pomoci vést debatu o zásadách pro spolupráci s investory i v dalších městech. Foto: Jihlava

Praktický argumentář, na němž se podílela advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která zásady pro Jihlavu připravovala, je volně ke stažení na webových stránkách města. Vychází z častých námitek, které se objevily v médiích nebo ve veřejné debatě a nabízí k nim věcnou argumentaci od právníků, představitelů samospráv, developerů, architektů i neziskových organizací. “Publikace může být užitečná všem, kteří se chtějí o zásadách dozvědět víc, nebo mají pochyby o jejich vhodnosti. Zároveň může být argumentář přínosný pro další obce, které budou podobně jako Jihlava procházet veřejnou debatou o tom, zda zásady přijmout či nikoliv,” doplnil Zeman.   

Přijetí zásad může městům a jejich obyvatelům pomoci řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. “Patří mezi ně chybějící místa ve školách a školkách, malá kapacita dopravní infrastruktury, neodpovídající kvalita veřejných prostranství nebo nedostatečná kapacita vodovodů a kanalizací," vysvětlil advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold Advokáti.

“Velkou přidanou hodnotou zásad je to, že prospívají také developerům, protože jasně a transparentně stanovují pravidla a poskytují jisté garance. Věříme, že s jejich pomocí, už brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv ke prospěchu nás všech,” uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.