Otevřená data, kontroly domácích kotlů a další zákony v účinnosti od 1. ledna 2017

Přehled nejzajímavějších legislativních novinek vstoupivších v účinnost prvním dnem letošního roku.  

1. Otevřená data 

Zákon o svobodném přístupu k informacím po loňské drobné novelizaci obsahuje definici otevřených dat (strojově čitelná data přístupná na internetu a evidovaná v Národním katalogu otevřených dat) a také povinnost vybraných veřejných institucí tato data v katalogu zveřejňovat.

Související vládní nařízení, účinné od 1. ledna 2017, vyjmenovává, o která data konkrétně jde - mimo jiné jsou to data z celostátního informačního systému o jízdních řádech nebo přehled volných míst ve státní správě. Povinně zveřejňovaných datových sad sice není mnoho, jejich dopad by však mohl být významný, domnívá se Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti, podle něhož zákon „uvede do pohybu mechanismus, který by měl každým rokem mezi uvolněné databáze státu přidávat další a další".

2. Kontroly kotlů 

Novela zákona o ochraně ovzduší vzbudila pozornost zejména možností obce kontrolovat v odůvodněných případech domácí topeniště. To však není to jediné, co zavádí. Kromě kontrol kotlů zpřísňuje i limity pro drobné polétavé částice PM 2,5 (to až od roku 2020) a upravuje vyhlašování smogové situace, tak aby se zohlednilo i krátkodobé a lokální zhoršení kvality vzduchu. Podrobněji: Třetí ruka

3. Automaty a blokování internetu 

Na novelu zákona o hazardních hrách se letos soustředilo mnoho pozornosti, a to hlavně kvůli pravomoci blokovat webové stránky s  „nepovoleným hazardem”, kterou dává úředníkům Ministerstva financí. Odpůrci zákona z řad internetových podnikatelů jsou toho názoru, že blokování stránek jednak neposlouží svému účelu a jednak představuje neblahý precedent cenzury internetu.  

4. Financování kampaní politických stran

Politické strany mají nově stanovené limity na své předvolební kampaně a musí mít pro kampaně zřízený transparentní účet. Veškerá politická reklama v rámci kampaně musí obsahovat informaci o objednateli a zhotoviteli. Na dodržování zákona bude dohlížet Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Zákon nově definuje tzv. politické instituty, které strany zřizují nebo jsou jejich členy. Politické instituty by po vzoru německých politických nadací měly podporovat a kultivovat politický život ve světonázoru strany, s níž jsou propojeny. Více informací: Rekonstrukce státu, zákon o politických stranách, změna volebních zákonů

5. Rejstřík konečných vlastníků firem 

Novela zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti mimo jiné zavádí rejstřík konečných vlastníků obchodních společností. Podle původního návrhu měl tento rejstřík být veřejně přístupný, v přijaté verzi zákona je však neveřejný (nahlížet do něj může například policie a soudy), což zákon podle jeho kritiků značně oslabuje. Více: Otázky Václava Moravce, text zákona

6. Nefinanční reporting 

Zákon o účetnictví nově určitým velkým podnikům ukládá povinnost zpracovat tzv. nefinanční zprávu o tom, jak řeší rizika negativních dopadů své činnosti. Předmětem zprávy jsou sociální, zaměstnanecké a environmentální otázky, otázka lidských práv a možné korupce. Podrobněji: Pavel Franc v právním videoblogu České televize

7. Novela zákona o státním podniku 

Novela má ambici napravit několik nedostatků, které odhalila analýza zpracovaná pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, v prvé řadě nehospodárné nakládání se státním majetkem. Posiluje odpovědnost ředitele státního podniku a jeho dozorčí rady za účelné a hospodárné zacházení se spravovaným majetkem. Kromě toho také stanovuje zásady, podle nichž má podnik hospodařit a hájit svá práva, například když prodává nemovitosti nebo vymáhá dluhy.

8. Podpora dětským sportovním klubům 

Novela zákona o podpoře sportu má za cíl posílit hlavně sportování dětí. Mimo jiné zavádí neveřejný rejstřík neziskových sportovních organizací, které žádají stát o podporu a z něhož bude ministerstvo školství mít přehled o členské základně organizací a o jejích trenérech.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.