ČMZRB spouští COVIDII. Pomůžeme vám urychlit přípravu žádostí

ČMZRB vyhlásila záruční program COVID II. – tj. 30 mld. Kč v bankovních zárukách na bezúročné úvěry pro podnikatele postižené krizí v souvislosti s pandemií koronaviru.

Aktualizováno 30. 3. 2020

Příjem žádostí do záručního programu COVID II začne od 2. dubna 2020. Výzva je kolová, na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč, po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola.


Podmínky přijatelnosti příjemce podpory:

  • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Prahy  (území NUTS 2 Praha je tvořeno územím hlavního města Prahy, takže na obce kolem Prahy se projekt vztahuje)
  • podpora je určena pouze malým nebo středním podnikům
  • není podnikem v obtížích

Zaručovaný úvěr bude možné využít na

  • provozní náklady (záruka + příspěvek na úroky s odstupňovanými limity, až 80% jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč, max 3 roky)
  • investice - pořízení strojů a zařízení, staveb vč. technického zhodnocení, dlouhodobý nehmotný majetek, provozní výdaje (záruka, až 70% jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru 4-40 mil. Kč, doba ručení 7, resp. 10 let)
  • zvláštní aktivity (realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo Materiálové a energetické využití odpadů), podpory: až 80% jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru 1 až 60 mil. Kč, max 10 let roky. 

Upozorňujeme, že nejde o dotační program, ale o možnost čerpat úvěr firmou, která byla úvěrována před vypuknutím koronavirové infekce. „Úvěr je určen pro podnikatele postižené opatřeními kvůli koronaviru, ale banky to nebudou prověřovat, bylo by to administrativně náročné,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hlavním parametrem pro poskytnutí úvěru bude podle něj schopnost úvěr po odeznění krize splácet.

Žádost o podporu musí obsahovat ke dni podání minimálně:

  • řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
  • řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID II), nebo popis projektu, včetně předpokládaného termínu jeho zahájení a ukončení a celkových předpokládaných nákladů (v případě podpory podle bodu 5.2 nebo 5.3)
  • kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti o podporu).

Další přílohy žádosti o podporu může příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem podpory, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu.  

Zkušenost prvního kola programu COVID říká, že půjde především o rychlost a připravenost. V prvním kole bylo přijato 3200 žádostí ve výši přes 10 mld. Kč a program byl uzavřen po pouhých čtyřech dnech od data zahájení příjmu žádostí o podporu. Rychlost podání žádosti je pro úspěch čerpání z programu zcela zásadní. 

 

Pomůžeme Vám urychlit přípravu žádosti. Je třeba začít co nejdříve.

Tým právníků, ekonomů a účetních Franka Bolda vám nabízí pomoc s rychlým zpracováním potřebných podkladů pro podání žádostí, abyste stihli žádost podat co nejdříve. Díky naším kancelářím v Brně, Praze a Ostravě máme celostátní pokrytí a jsme Vám nablízku. Potřebné doklady ke zpracování od Vás převezmeme také elektronicky. 

V případě, že se rozhodnete využít naše služby, kontaktujte nás prosím na adrese: poptavky@fbadvokati.cz 
nebo přes kontaktní formulář.

Pro rychlost jednání nám prosím v mailu uveďte Váš telefonní kontakt.  

V rámci naší podpory podnikatelům zasaženým pandemií koronaviru je uvedená služba zastropována konečnou cenou 20 800 Kč bez DPH. V případě, že nebudete splňovat podmínky programu COVIDII, vrátíme Vám platbu za provedenou službu poníženou o úhradu administrativních nákladů, a to ve výši 18 100 Kč.

Zpracování výhledu ekonomiky na roky 2020-2022 může být pro žadatele obtížné. Rádi vám s pomůžeme i s touto částí pomůžeme konzultací ve zvýhodněné hodinové sazbě 2390 Kč bez DPH.

Tyto nabídky jsou platné do konce roku 2020. Poté budeme na služby poskytovat nabídky individuální.

Chci pomoci s přípravou žádosti

 


 
 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.