Nové dopravní značky: žáby, emisní zóny i zákaz průjezdu

Nové značky, zrušení nepoužívaných značek a možnost modulace značek dle potřeby (v mezích) - tyto a další změny přináší nová vyhláška. Níže vám přinášíme ukázkový přehled zajímavých změn v dopravních značkách (celkový přehled značek je upraven spolu s popisem jejich významu a použití v šestnácti přílohách vyhlášky). Nové značky měly začít nahrazovat původní již v průběhu prosince 2015. Kompletní obměna by měla být dokončena nejpozději do konce roku 2025.

Nové typy značek

1. Zákazové značky

a. Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Nově tato značka na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy zakazuje řidiči motorového vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3 500 kg používat k jízdě jiný než pravý jízdní pruh (pokud to není nutné k objíždění).

b. Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Nyní se bude vztahovat i na nákladní automobily s nejvyšší povolenou hmotností nižší než 3 500 kg.

 

c. Jiný zákaz

Tato značka signalizuje takový „specializovaný zákaz vjezdu“. Je zde možno formulovat jiný zákaz, než který je možno vyjádřit existující značkou. Značkou může být zakázán například vjezd vozidlům využívající určitý druh pohonu (např. nápis „CNG", „LPG"), 

V případě nápisu „Průjezd zakázán“ je zakázáno řidiči bezdůvodný vjezd do takto označeného úseku. Za důvod průjezdu se nepovažuje objezd dopravně složité situace či „zkratka“. Patrně takto budou značeny například příjezdové cesty k obytným budovám, u kterých je pouhý průjezd vozidel nepatřící obyvatelům bytů nežádoucí.

2. Výstražné značky

a. Zvěř a zvířata

Mimo dobře známého jelena, označujícího divoké zvíře a krávy, která značí domácí zvíře, je nově možné použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha či zvířete. Názornější značka má lépe informovat o druhu zvířete, které se v oblasti vyskytuje. Setkat se proto nově můžete například se žábou (která symbolizuje obojživelníky) či koněm. 

b. Nábřeží

Tato značka varuje před tím, že pozemní komunikace směřuje k nechráněnému nábřeží nebo břehu.

c. Chodci

Značka s chodcem upozorňuje na místo či úsek, kde je možnost zvýšeného výskytu chodců či jejich častého přecházení aniž by na vozovce byl přechod.

3. Informativní značky

a. Dálnice

Dříve byla dálnice označená modrou dopravní značkou, nově je označení dálnice zelené:

b. Okruh

Do konce roku 2015 byl okruh značen nepříliš kruhovou značkou:

Nově bude značení okruhu jasnější:

c. Emisní zóna

Do oblasti označené jako emisní zóna bude umožněn vjezd pouze vozidlům určité ekologické kategorie (tu značí paketa umístěná viditelně na vozidle). Emisní zóna, a tedy i zákaz vjezdu určitých typů vozidel, může být ohraničena i časově. Vysoko emisní vozidla by měla zákaz vjezdu do takto určené lokality jen v určité, na značce uvedené, době.

d. Bezpečný odstup

Značka spolu s vodorovným značením zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na silnici za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

e. Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy z tramvajového pásu

Tato značka označuje místa, na kterých zejména autobusy sjíždějí z tramvajového pásu. Řidič musí vozidlu hromadné dopravy takto sjíždějícímu dát přednost.

4. Jiné nové značky

a. Zimní výbava

Pokud je tato příkazová značka umístěna, platí nově v průběhu celého roku, tj. ne jen od 1. 11. do 31. 3.

b. Místo pro přecházení 

Tato značka řidiči ukládá, že nesmí ohrozit přecházejícího chodce a chodci, že se musí přesvědčit, zda může vozovku přejít, aniž by někoho (i sebe) ohrozil či donutil řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

c. Přejezd pro cyklisty

Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes silnici.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.