Pořiďte si elektronický podpis co nejdříve

"Chcete i v příštím roce dostávat výkupní ceny a zelený bonus? Pořiďte si co nejdříve elektronický podpis!"

Tak by se dalo parafrázovat základní sdělení pro provozovatele výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů, s nímž přišel Operátor trhu a.s. Právě v jeho kompetenci bude od 1. ledna příštího roku evidence objemu výroby elektrické energie a proplácení zelených bonusů.

Jak bude nový systém fungovat?

Oproti současnému stavu se budou výkazy výroby zasílat právě Operátorovi trhu. Ten pro tyto účely zřídí pro každého výrobce přístup do své databáze, kterou naleznete na webových stránkách Operátora trhu.

Každý výrobce bude mít v tomto systému jakousi osobní kartu, na níž se budou vedle identifikačních údajů (sídlo, popis výrobny, bankovní spojení atd.) nacházet i údaje o objemu výroby. Tyto údaje bude do systému vkládat sám výrobce.

Aby byla zajištěna jistá úroveň ochrany osobních údajů a zabezpečení systému, bude přístup umožněn pouze z počítače, na němž bude mít výrobce nainstalován svůj elektronický podpis (správně „kvalifikovaný komerční certifikát“). Bez něj nebude moci zadávat do systému Operátora trhu údaje o výrobě a nebude tudíž ani inkasovat zelené bonusy ani výkupní ceny.

Možností zřízení elektronického podpisu je několik, stejně jako subjektů, které je poskytují. Pro výrobce z obnovitelných zdrojů se však jeví jako nejvhodnější elektronický podpis u certifikační autority České pošty – PostSignum (www.postsignum.cz). A to z toho důvodu, že jako jediná umožňuje zřízení elektronického podpisu, jehož součástí je identifikační číslo výrobce (IČ), což je nezbytnou podmínkou pro vstup do systému OTE. 

Ostatní poskytovatelé elektronických podpisů (například 1. CA) tuto možnost nemají. S nainstalovaným elektronickým podpisem od PostSignum pak vstoupíte přes webové stránky Operátora trhu přímo do databáze. Doporučujeme vyřídit si elektronický podpis co nejdříve a sledovat informace na stránkách Operátora trhu. Jakmile bude možné vstoupit do systému, ověřte si, zda identifikační údaje výrobce a výrobny jsou v pořádku.

Další kroky následující po novém roce

  • do 5.1. 2013 má výrobce povinnost předat výkazy výroby za uplynulé období ještě příslušnému provozovateli distribuční soustavy,
  • vyúčtování za elektřinu vyrobenou v roce 2013 bude probíhat tak, že výrobce bude povinen vložit výkaz výroby do systému Operátora trhu vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce,
  • Operátor trhu má pak 5 dnů, tedy vždy do 15. dne v měsíci, čas na verifikaci vložených údajů. Pokud jsou v pořádku může na základě těchto údajů vystavit výrobce, který pobírá podporu ve formě výkupních cen, fakturu povinně vykupujícímu (povinně vykupující nabízí jako službu systém self-billingu, kdy fakturu vystavuje elektronicky sám a výrobce ji pouze odsouhlasuje),
  • jedná-li se o výrobce, který pobírá podporu ve formě zelených bonusů, je situace poněkud složitější.  Operátor trhu, který zelený bonus proplácí, vyplatí po verifikaci výkazu výroby (vždy do 15. dne v měsíci, viz výše) pouze ¾ zeleného bonusu. Zbývající ¼ vyplatí nejpozději do konce druhého měsíce následujícího čtvrtletí.

Důvodem pro toto dělení zeleného bonusu je ustanovení zákona, podle nějž dostává Operátor trhu státní příspěvek na výplaty zeleného bonusu ve čtvrtletní periodě.

Zavedení nového systému podpory jistě klade na výrobce zvýšené administrativní nároky, vyžaduje od něj znalost komunikace elektronickými prostředky, což může být zejména pro ty menší, domácí malovýrobny, problém.

Zároveň jde o technicky a organizačně náročnou operaci pro distribuční společnosti a Operátora trhu. Nezbývá než doufat, že přechod proběhne s co nejmenšími problémy.

Situaci podrobně sledujeme a jsme připraveni v této věci poskytnout výrobcům právní podporu. Pomůžeme vám s vyřízením elektronického podpisu i související administrativou.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.