Přijďte na konferenci Alternativní zdroje energie 2018

Náš advokát Filip Nečas vystoupí na konferenci Alternativní zdroje energie 2018 s dvěma tématy: Akumulační a bateriové systému z pohledu licencí v současné a budoucí právní úpravě a Kontroly překompenzací provozní podpory OZE.

Jak vhodně využívat alternativní zdroje při výstavbě budov a jaká jsou nastavení evropské směrnice o energetické náročnosti budov? Jak se poprala se směrnicí o energetické náročnosti budov česká legislativa? Jak je možné, že český zákonodárce pojal téměř nulovou budovu jako dobře zateplenou s plynovým kondenzačním kotlem? V reakci na tuto skutečnost vydala Evropská komise doporučení pro státy EU, ve kterém ukázala toto řešení jako daleko horší než původní záměr směrnice. Budou někdy obnovitelné zdroje energie hrát v budovách větší úlohu?

V souvislosti s těmito a dalšími otázkami týkajícími se obnovitelných zdrojů energie pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel ve dnech 20. až 21. června 2018 konferenci na téma Alternativní zdroje energie 2018. Tato konference se uskuteční tradičně v Kroměříži.

Jaká jsou hlavní témata?

  • Budovy energeticky téměř nulové, nulové a plusové
  • Solární fototermické systémy
  • Fotovoltaické systémy v budovách
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Využití biomasy v budovách
  • Akumulace energie
  • Úspory energie v provozu

Kromě samotného odborného programu se bude konat i doprovodný společenský program v nádherném prostředí města Kroměříže.

S jakými tématy vystoupíme?

Akumulační a bateriové systému z pohledu licencí v současné a budoucí právní úpravě
Anotace:  Akumulace elektřiny je jedním ze způsobů řešení výkyvů při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (zejména u větrných a solárních elektráren). Rozvoj akumulace elektřiny se očekává jak v oblasti výroby, tak i při přenosu a distribuci elektřiny. Ukládání elektřiny také najde uplatnění při výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu (např. v rodinných nebo bytových domech). Právní úprava akumulace však zatím nedokáže reagovat na její rostoucí význam, poptávku po ní a související rozvoj technologií. Na akumulaci elektřiny je třeba z hlediska současné právní úpravy hledět jako na výrobnu. K provozování akumulátoru jakožto výrobny elektřiny je tedy zpravidla nutné disponovat licencí na výrobu elektřiny, kterou vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Pokud je provoz akumulátoru součástí podnikání, je licence nutná vždy, v případě akumulace pro vlastní spotřebu zůstává tato otázka nevyřešena. ERÚ však v současné době dle našich informací nevydává licence na výrobu elektřiny spočívající v její akumulaci. Případní provozovatelé tedy musí otázku řešit v rámci zkušebního režimu.  Příspěvek odpoví na otázku, jaká změna legislativy je v současné době připravována a jak na ni mohou majitelé akumulačních a bateriových systémů reagovat.


Kontroly překompenzací provozní podpory OZE
Anotace: Z rozhodnutí Komise o slučitelnosti provozní podpory OZE s vnitřním trhem dovodili státní orgány povinnost kontrolovat po 10 letech od uvedení výroben do provozu, zda u těchto výroben nedochází k tzv. překompenzaci. Situaci od poloviny loňského roku intenzivně řeší MPO, záměr kontrol schválila také minulá vláda a současná vláda stanovila realizaci těchto kontrol jako jednu z priorit jejích aktivit v oblasti energetiky. V lednu 2018 zahájilo MPO první dotazníkové šetření za účelem zjištění situace v jednotlivých sektorech OZE. V dubnu 2018 pak mají snahy MPO vyvrcholit návrhem novely zákona o podporovaných zdrojích, která umožní SEI provádět individuální kontroly překompenzací, a to nejméně u provozů, u nichž docházelo k souběhu investiční a provozní podpory. Je zřejmé, že tyto kontroly zasáhnou celý sektor. Jejich právní zakotvení je však v současné době nulové a v budoucnu patrně bude vyvolávat taktéž mnoho otazníků.

Více o konferenci 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.