Frank Bold zve na konferenci NIMBY efekt - investor, město, občané

Co může investor udělat pro to, aby jeho stavební záměr nevzbudil protesty veřejnosti? Jakou roli má hrát obec při umísťování investičního záměru do svého území? Jak má občan obce konstruktivně hájit svoje dotčená práva nebo zájmy?

Na konferenci NIMBY efekt - investor, město, občané (29. května 2018, Praha) zazní příklady dobré i špatné praxe z komunikace mezi developery, obcí a veřejností při plánování stavebního záměru. Všechny tři skupiny budou zastoupeny mezi panelisty a také v publiku. Na konferenci druhý den navazuje praktický seminář na téma Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi.

Pro koho je konference určena?

Pro zástupce obcí a developerských firem, občanských spolků, případně pro kohokoliv se zájmem o téma.

Téma a cíl konference

Zkratka NIMBY (z anglického Not in my backyard) se vžila jako pojmenování častého negativního postoje místních obyvatel proti velkým stavebním záměrům. Umisťování většího investičního záměru do území by ideálně mělo probíhat jako férový ale přitom konstruktivní dialog všech stakeholderů v území, tedy jak investora, občanů i obce. Cílem akce je sdílení praktických návodů a příklad jak postupovat při řešení konfliktních zájmů v území.

Program

9:00 – zahájení konference

 • Úvodní příspěvek (RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK)
 • Plány Ministerstva dopravy na urychlení výstavby důležitých infrastrukturních staveb, nutné legislativní změny (Ing. Martin Janeček, Oddělení dopravních analýz, Ministerstvo dopravy ČR)
 • Férové umístění záměru pohledem právníka a právních procesů (Mgr. Jiří Nezhyba / Mgr. Alžběta Rosinová, Frank Bold Advokáti)
 • Výzkum (studie) k soudně napadeným rozhodnutím ze strany občanských spolků. Je omezení práv občanských spolků ve stavební legislativě správným krokem ke snížení NIMBY efektu? (Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Masarykova univerzita v Brně)

10:30 > 10:50 - kávová přestávka

 • Participace jako všelék na NIMBY? Druhy participačních procesů, jejich pro a proti, podmínky a zákonitosti (RNDr. Ivana Bursíková, ředitelka AGORA CE, o.p.s.)
 • Role moderátora (prostředníka) v participačním procesu, aneb jak udržet konstruktivní a věcnou atmosféru (Martin Nawrath, specialista na participaci a facilitátor)
 • Jak stavět bez NIMBY? Participační proces z pohledu developera, pro a proti. Konkrétní příklady participace společnosti Skanska Reality (zástupce Skanska Reality a.s.)
 • Dopady NIMBY efektu v celospolečenském měřítku, standardizace vztahů mezi developerem a městem, instrument plánovacích smluv (Ing. Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů ČR)
 • Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi (Mgr. Alžběta Rosinová, Frank Bold Advokáti)

12:30 > 13:30 – společný oběd

 • Závěry OECD k rozvoji hl. města Prahy – budou řešit podobné problémy zmíněné ve zprávě OECD i další česká města? (Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D., ředitel Sekce detailu města, IPR Praha)

Případové studie:

 • NIMBY efekt v obci Kozomín spojený s výstavbou dřevoplynové elektrárny, netransparentní chování investora a chyby obce z pohledu občanského spolku Hlasy Kozomína (Bc. Klára Rothová, spoluzakladatelka občanského sdružení Hlasy Kozomína)
 • Role obce při dosahování konsenzu mezi občany a investory u projektu Obytný soubor Braník (Adéla Gjuričová, Ph.D., radní MČ Praha 4 )  

16:00 - konec

Praktické informace

Místo konání: Aula Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Čas konání: úterý 29. 5. 2018, 8:30 registrace, 9:00 začátek

Web konference, přihlášení: 
http://www.bids.cz/cz/konference/NIMBY_efekt_-_investor,_mesto,_obcane/402/program

Web navazujícího semináře, přihlášení: 
http://www.bids.cz/cz/konference/Planovaci_smlouvy_a_smlouvy_developeru_s_obcemi/410/program

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.