Pavel Černý

Advokát, partner

Více než 15 let práce ve Frank Bold mě utvrdilo v přesvědčení, že má smysl „brát stát za slovo“. Tedy nutit jej dodržovat zákony, i když to není v souladu se zájmy politiků nebo i s většinovým názorem společnosti. Cesta k nelidskému režimu začíná tam, kde jsou „veřejným zájmům“ obětovány principy právního státu a práva jednotlivých lidí.“

Pavel se věnuje především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu ostatním právníkům Frank Bold, publikuje v českých i zahraničních právních časopisech, je spoluautorem knihy Průvodce novým správním řádem (Linde, 2006). Do prosince 2011 byl členem Legislativní rady vlády ČR.

V letech 2000-2004 byl vedoucím legislativního programu Frank Bold, zpracoval mj. rozsáhlé připomínky k vládnímu návrhu nového správního řádu. Specializuje se především na případy související s ochranou práva na příznivé životní prostředí, ochranou před hlukem, znečišťováním ovzduší, na územní plánování a na téma přístupu k soudní ochraně ve věcech souvisejících se zásahy do životního prostředí. Podílel se na řadě mezinárodních projektů, především v rámci sítě Justice & Environment. V letech 2011-2017 byl členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

Absolvoval gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí a poté vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou ukončil v roce 1997 obhájením diplomové práce s tématem Lidská práva v dějinách právního myšlení. V roce 2000 absolvoval bakalářské studium oborů politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 1995-1997 se účastnil činnosti ekologické skupiny při Vysokoškolském katolickém hnutí Brno. S Frank Bold spolupracuje již od roku 1997, kdy do tehdejšího Ekologického právního servisu nastoupil jako dobrovolník.

10 změn, které přináší nový stavební zákon

11. 05. 2023 Pavel Černý Táňa Pařízková

Věcná novela nového stavebního zákona - krok zpět ke komplikovanému povolování

25. 08. 2022 Pavel Černý

Návrh věcné novely stavebního zákona nepovede ke slibovanému zjednodušení stavebního řízení

24. 05. 2022 Pavel Černý

U Ústavního soudu jsme obhájili právo obce nakládat se svým majetkem

20. 04. 2022 Pavel Černý

Novela nového stavebního zákona může ohrozit právní jistotu. Nebude jasné, co vlastně platí

14. 02. 2022 Pavel Černý

Odklad účinnosti nového stavebního zákona? Ve hře jsou dva návrhy

20. 12. 2021 Pavel Černý

5 zásadních změn, které přinese nový stavební zákon

14. 07. 2021 Pavel Černý

Nový stavební zákon: v jaké podobě míří do Senátu?

7. 06. 2021 Pavel Černý

Pozměňovací návrhy nového stavebního zákona: protikorupční návrhy, komplexní pozměňovací návrh a návrhy upravující dílčí otázky

26. 04. 2021 Pavel Černý

Pozměňovací návrhy nového stavebního zákona: blížící se věcnému záměru a posilující pozici samospráv

22. 04. 2021 Pavel Černý

Nový stavební zákon před druhým čtením ve Sněmovně. Frank Bold Advokáti shrnují situaci

24. 03. 2021 Pavel Černý

Pozměňovací návrhy nového stavebního zákona: jaká přináší zlepšení a jaké mají vady?

8. 02. 2021 Pavel Černý

Zkvalitnění NSZ: Frank Bold Advokáti se zaměřují na transparentnost a územní plánování

10. 11. 2020 Pavel Černý

Nový stavební zákon projednávají poslanci: Jaké jsou jeho pozitivní a negativní aspekty

6. 11. 2020 Pavel Černý

Frank Bold Advokáti: povolování staveb může vyřešit integrace

9. 10. 2020 Pavel Černý

Jaké zásadní pozitivní aspekty prosazují Frank Bold Advokáti do nového stavebního zákona?

8. 10. 2020 Pavel Černý

Komentář Frank Bold Advokáti: Legislativní rada vlády vrací nový stavební zákon k přepracování

2. 07. 2020 Pavel Černý

Nový stavební zákon: změny v plánovacích smlouvách a smlouvách obcí s developery

5. 03. 2020 Jiří Nezhyba Pavel Černý

Náš komentář k novému stavebnímu zákonu na serveru lidovky.cz

5. 03. 2020 Pavel Černý Jiří Nezhyba

Upravená koncepce stavebního zákona přinese to, co všichni nechtěli: zmatek a prodloužení lhůt

13. 02. 2020 Pavel Černý Jiří Nezhyba

Jaké je paragrafové znění nového stavebního zákona?

12. 12. 2019 Pavel Černý

Věcný záměr nového stavebního zákona v 9 bodech

20. 03. 2019 Pavel Černý

Přijít o dům a ještě zaplatit za jeho neoprávněné užívání? Ústavní soud naštěstí rozhodl jinak

25. 02. 2019 Pavel Černý Natálie Ženatá Pecháčková

Precedenční rozsudek: Hluková výjimka nesmí být permanentním řešením

22. 06. 2018 Pavel Černý

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

27. 10. 2017 Alžbeta Nemeškalová Rosinová Pavel Černý

Případ restituce ve slepé uličce úspěšně vyřešen

10. 04. 2017 Pavel Černý

Konec pozemkových restitucí od roku 2018

3. 02. 2017 Pavel Černý

Starosta může sjednat smluvní pokutu i bez souhlasu zastupitelstva

3. 11. 2015 Pavel Černý

Kam míří novela stavebního zákona?

2. 10. 2015 Pavel Černý

Přiznávání odkladného účinku žalob proti správnímu rozhodnutí

24. 08. 2015 Pavel Černý

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

20. 03. 2015 Pavel Černý

Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší

23. 02. 2015 Pavel Černý

Judikát: náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci

9. 10. 2014 Pavel Černý

Stížnost na amnestii podána – jak bude soud postupovat?

2. 04. 2014 Pavel Černý

Podali jsme stížnost na amnestii u Evropského soudu pro lidská práva

21. 03. 2014 Pavel Černý

Zkvalitnění veřejné správy: Česká republika neplní své závazky

25. 02. 2014 Pavel Černý

Ústavní soud poškozeným amnestií nepomohl, zbývá stížnost ke štrasburskému soudu

14. 10. 2013 Pavel Černý

Zastupujeme poškozené amnestií

11. 04. 2013 Pavel Černý

Ohlášení stavby po novele stavebního zákona

11. 02. 2013 Pavel Černý

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.