Etický kodex

Věříme, že svoboda a demokracie mohou opravdu fungovat jen tehdy, pokud si všichni uvědomují svou spoluodpovědnost za stav společnosti a aktivně se do jejího chodu zapojují.

Při poskytování právních služeb se řídíme pravidly profesní etiky advokátů a hodnotami, které jsou pro nás důležité.

Obraťte se na nás

Hlídáme si, co děláme

 • Každý případ prochází posouzením, zda nenaplňuje znaky neetické či potenciálně neetické zakázky.
 • Případy, jejichž realizací by mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu, přestupku nebo správního deliktu, odmítáme vždy.
 • Důsledně zvažujeme převzetí či pokračování těch případů nebo zakázek, které vykazují potenciální znaky konfliktu s našimi etickými principy.

Máme zásady, kterých se držíme

 • Nenavrhujeme klientům neefektivní nebo zbytečné úkony. Vždy hledáme konstruktivní řešení.
 • Fakturujeme jen čas strávený posouzením a řešením zadání. Klient má průběžný přehled o fakturaci a společně s fakturou dostává přehled poskytnutých právních služeb.
 • Neschováváme se za právnickou hantýrku. Budeme s vámi mluvit srozumitelně, otevřeně a upřímně.
 • Neposkytujeme právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí a lidská práva, při nichž dochází ke korupci, trestným činům či praní špinavých peněz.
 • … a samozřejmě se chováme ekologicky. Recyklujeme, dáváme přednost lokálním a ekologickým výrobkům, tiskneme na recyklovaný a FSC papír, preferujeme cestování vlakem a naše centrála sídlí v pasivním domě.

Napište nám

 • Máte nápad, co bychom mohli ještě zlepšit?
 • Máte podezření, že jsme ve vašem případě tyto principy nedodrželi?
 • Máte podezření, že jsme při naší činnosti jinak v konfliktu se základními hodnotami a pravidly pro etické služby vyjádřenými v tomto kodexu?

Váš podnět pečlivě zvážíme a v případě pochybení přijmeme kroky k nápravě. Obraťte se buď na Jiřího Nezhybu, který je jedním z partnerů kanceláře, nebo využijte kontaktní formulář níže.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.