PPA kontrakty vám pomůžou zajistit stabilní odbyt nebo odběr zelené elektřiny

Klíčovou výzvou, které Česko aktuálně čelí, je efektivní transformace energetiky a přechod na obnovitelné zdroje. Jedním z nástrojů, které při tom lze využít, jsou smlouvy o dodávce obnovitelné energie mezi výrobcem a odběratelem, takzvané PPA kontrakty, které jsou nejčastěji uzavírány na dobu 5 až 20 let. 

Pro výrobce elektřiny z OZE znamenají zajištění dlouhodobého odbytu vyrobené elektřiny, pro odběratele (typicky například výrobní firmy) jsou cestou, jak si zajistit cenově stabilní přísun dnes velmi žádané zelené elektřiny, v případě potřeby i s certifikací. Právě předvídatelnost ceny je klíčovou výhodou dlouhodobých PPA kontraktů.

PPA kontrakty: fyzické, virtuální, off-site a on-site

PPA kontrakty dělíme na fyzické a virtuální. Fyzické PPA zahrnují nejčastěji přímou dodávku elektřiny mezi stranami prostřednictvím přímého připojení. Virtuální PPA jsou spíše finančním nástrojem, pomocí kterého obě strany kompenzují rozdíl mezi dohodnutou a tržní cenou elektřiny. Přínosem této druhé varianty je cenová stabilita pro obě smluvní strany.

Dále se PPA liší podle vzdálenosti výrobního zdroje od odběratele na off-site a on-site. V případě off-site PPA je zelená elektřina dodávána odběrateli prostřednictvím veřejné distribuční sítě na dálku nebo například přes hranice různých států. On-site PPA je určena pro dodávání energie v blízkosti místa spotřeby. Doposud nejvýhodnějším řešením je dodávka přímým vedením. 

Specifickým typem kontraktu je tzv. sleeved PPA, který kromě výrobce a odběratele energie zahrnuje ještě třetí stranu. Ta převezme související činnosti, například odpovědnost za odchylku, propojení výrobců s odběrateli a další.

Pozor na výhodnost PPA pro obě smluvní strany

Hlavním přínosem PPA kontraktů je dosažení cenové stability pro výrobce i odběratele. Dalšími výhodami jsou kompenzace uhlíkové stopy odběratele, pozitivní dopady, které se promítají do hodnocení ESG a zajišťují tak financování jeho podnikatelské činnosti. 

PPA napomáhají optimalizaci využití elektřiny vyráběné v konkrétních obnovitelných zdrojích, čímž pomáhají OZE a zejména lokální výrobní zdroje stabilizovat. Výrobci pomáhají PPA zajistit financování výstavby obnovitelných zdrojů, protože jejich uzavření je podmínkou bank nebo rozhodujících finančních institucí pro poskytnutí úvěru. 

Existují však i rizika jako je špatný odhad ceny, velký rozdíl sjednané a tržní ceny a z toho plynoucí nevýhodnost pro jednu ze smluvních  stran. Doporučujeme proto při sjednávání PPA zohlednit řadu faktorů jako křivku spotřeby, cenové limity, dobu trvání či zajištění plnění závazků.

V rámci reformy trhu s elektřinou podporuje Evropská unie využívání PPA a dalších dlouhodobých nástrojů jako jsou CfD (contract for difference). Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost trhů, podpořit investice do obnovitelných a flexibilních čistých technologií a chránit spotřebitele při energetických krizích.


Řešíte jak zajistit cenově stabilní dodávku nebo odběr energie?

Ať už jste výrobce nebo odběratel elektřiny, díky síti našich kontaktů vás propojíme a zprostředkujeme uzavření výhodného PPA kontraktu. 

Obraťte se na nás

Chcete vědět víc? Stáhněte si zdarma prezentaci o PPA

Prezentace vedoucí advokátky Anny Francové

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.