Nový stavební zákon: Jaké jsou požadavky na výstavbu v zákoně? A jaká města budou mít privilegium vlastních předpisů?

Termínem „požadavky na výstavbu” se dle nového stavebního zákona rozumí požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Stavební pozemky se dle nového stavebního zákona vymezují tak, aby na nich bylo například vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady, likvidace odpadních vod a hospodaření se srážkovou vodou.

Konkrétní požadavky na výstavbu „starý” stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) nestanovil a jejich právní úpravu ponechával prováděcím právním předpisům. To mělo za následek poměrně roztříštěnou právní úpravu, kdy bylo nutné hledat požadavky na výstavbu v různých právních předpisech (např. ve vyhláškách č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, či č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) volí odlišný přístup. Požadavky na výstavbu v obecné rovině přímo upravuje a na prováděcím právním předpisu ponechává jen jejich podrobnější vymezení.

Nový stavební zákon dále obsahuje základní pravidla pro umisťování staveb a pro jejich vzájemné odstupy.

Více informací a zbytek článku najdete na serveru estav.cz

Autoři: Eliška Kubíčková, Marek Peringer

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.