Zásady pro spolupráci s investory je nutné aktualizovat. Od července totiž hrozí, že nebudou platné

Má vaše město či obec Zásady pro spolupráci s investory či jinou podobnou metodiku? Od letošního července nemusí fungovat. Odkazují se totiž na dosavadní stavební zákon, který od 1. 7. kvůli náběhu účinnosti nového stavebního zákona nebude platit.

K zajištění smyslupného a především udržitelného rozvoje území využívá celá řada obcí takzvané Zásady pro spolupráci s investory. Dokument, který stanovuje jasná pravidla pro vstup investora do území obce, umožňuje oběma stranám - obci i investorovi - vést vzájemná jednání o konkrétních projektech efektivně a zajistit spravedlivou účast investora na nákladech na veřejnou infrastrukturu a veřejné služby vyvolané novou výstavbou. I na tento dokument ale dopadnou zásadní změny v souvislosti se začátkem účinnosti nového stavebního zákona od 1. 7. 2024. 


Pořízení pravidel pro jednání mezi obcí a investorem teprve zvažujete?

Obraťte se na nás


Zásady pro spolupráci s investory, které obce přijaly v době účinnosti dosavadní právní úpravy, z ní nutně vychází. To se přitom netýká jenom terminologie a odkazů na dosavadní právní úpravu, ale i mechanismů, které byly nastaveny tak, aby odpovídaly procesním postupům a požadavkům podle v tu dobu platného stavebního zákona. 

Nový stavební zákon ovšem přináší celou řadu změn s přímým dopadem na uzavírání smluv s investory a zásady je tak nutné aktualizovat. V opačném případě totiž obcím hrozí, že podle nich nebude možné postupovat.

Čeho se změna od 1. července 2024 týká? 

Smlouvy s investory, podle nové terminologie plánovací smlouvy, nově nebudou mít povahu tzv. inominátních soukromoprávních smluv. Podle výslovné úpravy v novém stavebním zákoně půjde o smlouvy veřejnoprávní. To se mimo jiné projeví v potřebě náležitě doložit veřejný zájem, možnostech ukončení smlouvy a dalších aspektech. 

Z hlediska nastavení zásad je klíčovou novinkou také zavedení jediného povolovacího řízení, kterým bude nově povolováno jak umístění stavby, tak i konkrétní podoba stavebního záměru. Ruší se tak dosavadní rozdělení na územní a stavební řízení a s tím je třeba v zásadách počítat. Další zásadní změny se týkají i požadavků na nezbytnou infrastrukturu, bez které nelze záměr povolit.

Všechny tyto otázky se promítají do nastavení zásad pro spolupráci s investory. Pokud tedy podle nich obce chtějí postupovat i po nabytí účinnosti nového stavebního zákona, musí je aktualizovat. To se logicky týká i vzorových smluv, které obvykle bývají součástí zásad. 

Co můžeme pro vaše město či obec udělat

  • Upravíme vaše zásady pro spolupráci s investory tak, aby odpovídaly novému stavebnímu zákonu a prováděcí legislativě.

  • Připravíme pro vás nové vzory smluv uzavíraných s investory.

  • Seznámíme vás s příležitostmi, které nový stavební zákon s ohledem na spolupráci s investory přináší, a pomůžeme vám jich využít.

  • Zatím zásady pro spolupráci s investory nevyužíváte? Připravíme je pro vás v aktuální podobě odpovídající novému stavebnímu zákonu i specifikům vaší obce.

Jsme experti na stavební právo a územní plánování se zkušenostmi se spoluprací s investory z desítek měst i obcí.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.