Pozor, ERÚ pokutuje výrobce elektřiny za neoznámení změny sídla

Je správné trestat za neoznámení informací, které si úřad může zjistit z veřejných rejstříků? Podle ERÚ ano, podle nás ne.

Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden pravomocně udělil pokuty hned třem držitelům licence, kteří ERÚ včas neoznámili změnu adresy svého sídla. Tímto svým jednáním se podle ERÚ dopustili přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona. Adresa provozovatele je přitom zapsána ve veřejném rejstříku a úřad by si ji v něm snadno mohl ověřit, jako to dělá řada dalších orgánů veřejné správy, aniž by po držitelích licence požadoval oznámení změn.

ERÚ se ve věci odkazuje na ustanovení § 9 odst. 1 energetického zákona, podle něhož musí držitel licence neprodleně, tj. v horizontu nejdéle týdnů, v případě změny údajů:

  • oznámit tuto změnu
  • předložit podklady o změně a
  • požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence

Je neoznámení změny přestupkem?

Ačkoliv energetický zákon stanovuje výjimku pro údaje zapsané v základních registrech, mezi které spadá také sídlo držitele licence, tato výjimka se vztahuje při doslovném znění zákona pouze na povinnost předložit doklady o změně a povinnost požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence. Povinnost neprodleně oznámit změnu údajů na ERÚ tedy pod uvedenou výjimku nespadá a její porušení může i v případě neoznámení změny sídla naplnit formální znaky skutkové podstaty uvedeného přestupku. Co se týče znaků materiálních, díváme se na věc jinak než právníci ERÚ:

Samotné neoznámení změny adresy nenaplňuje materiální stránku správního deliktu protože ERÚ může informaci o změně adresy získat z veřejně dostupných zdrojů, a společenská škodlivost samostatného neoznámení změny sídla je tak minimální,“ vysvětluje Filip Nečas, proč by ERÚ podle jeho názoru neměl přistupovat k sankcím.

Promlčecí doba přestupku

Případné sankce se netýkají případů, kdy došlo k neoznámené změně sídla před více než třemi lety. Po uplynutí tří let od spáchání přestupku totiž bez dalšího odpovědnost za přestupek zaniká. V uvedených rozhodnutí ERÚ nesprávně označuje tento přestupek za trvající přestupek, u něhož běží promlčecí doba každý den trvání znovu. Přestupek podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona trvajícím přestupkem není, neboť součástí jeho skutkové podstaty není udržování protiprávního stavu, nýbrž toliko jeho vyvolání, doplňuje Filip Nečas.

Co dělat, když se dostanete do podobné situace?

Obraťte se na nás. Zastoupíme vás při kontrole ze strany Státní energetické inspekce či Energetického regulačního úřadu. Dbáme na to, aby kontrolní orgán neuplatňoval své pravomoci excesivně a nad rámec účelu prováděné kontroly. Pomůžeme vám sepsat námitky proti kontrolnímu protokolu a jsme připraveni vás zastoupit také v případném navazujícím správním řízení o uložení pokuty či jiného opatření na základě výsledků kontroly.

Více informací

Autorem článku je Mgr. Filip Nečas. Text upravila Kristýna Špačková.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.