Nový stavební zákon: Rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho platí stavební povolení?

Nový stavební zákon, který bude plně účinný od 1. 7. 2024 mění mnohé z pravidel známých ze staré stavební legislativy. V našem seriálu se posuneme dále ke kroku vydání rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho toto rozhodnutí platí? A kdy je možné stavbu povolit ve zrychleném řízení?

Řízení o povolení záměru je zakončeno vydáním rozhodnutí. Pokud nevyhovuje záměr stanoveným posuzovaným požadavkům, stavební úřad žádost zamítne. Nadále je však možné ho přepracovat tak, aby požadavkům vyhovoval, a podat žádost novou.

V případě, že je záměr se stanovenými požadavky v souladu, vydá stavební úřad povolení záměru. V tomto dokumentu stavební úřad záměr povolí, vymezí pozemky, na nichž má být realizován, a stanoví podmínky pro jeho umístění a provedení, popřípadě i užívání. Současně může stanovit i další podmínky, které mají zajistit, že záměr bude v souladu se zákonem stanovenými požadavky (ochrana veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu apod.).

Pro stavbu se v povolení dále určí její umístění na pozemku včetně minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení (především půdorysná velikost, maximální výška a tvar, kapacita), doba trvání dočasné stavby, fáze výstavby pro určení provedení kontrolních prohlídek atd.

Zbytek textu stejně jako další články ze série o Novém stavebním zákonu si můžete přečíst na serveru estav.cz.

Autoři: Eliška Kubíčková, Marek Peringer

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.