Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno stavební úřad posuzuje?

Řízení o povolení záměru se zahajuje na žádost, které se podrobně věnuje náš předchozí článek Jak na žádost o zahájení řízení o povolení záměru? Dnes se podíváme, co se děje po zaslání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu.

Jakmile stavební úřad obdrží žádost bez vad (případně po odstranění vad žádosti), vyrozumí o zahájení řízení do 7 dnů účastníky, dotčené orgány a hlavního projektanta. Vyrozumění se doručuje všem jednotlivě. Jde-li však o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), doručuje se vyrozumění jednotlivě pouze žadateli, obci a vlastníku dotčené nemovitosti, ostatním veřejnou vyhláškou podle správního řádu. Vlastníci sousedních nemovitostí se identifikují pouze výčtem nemovitostí. V dalších fázích řízení s velkým počtem účastníků se písemnosti doručují jednotlivě jen žadateli, obci a dotčeným orgánům, ostatním veřejnou vyhláškou.

Záměr může být projednán ústně. Ve vyrozumění o zahájení řízení stavební úřad uvede, zda a popřípadě kdy ústní jednání proběhne. O termínu jeho konání musí stavební úřad vyrozumět účastníky a dotčené orgány nejméně 15 dnů předem. Nebude-li ústní jednání provedeno, stanoví stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení účastníkům lhůtu pro podávání námitek alespoň 15 dnů.

Více informací a celý text si můžete přečíst na estav.cz

Autoři: Eliška Kubíčková, Marek Peringer

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.