Pro udržitelný rozvoj měst i ČR je klíčová znalost vlastních potřeb a včasná příprava území

V posledních letech se čím dál jasněji ukazuje, že udržitelný rozvoj České republiky se bez soukromých investorů neobejde. Zásadní je proto ze strany samospráv připravit se na jejich příchod - analyzovat a transparentně komunikovat své potřeby a především připravit vhodné lokality, kde je možné projekty realizovat.

První pracovní brunch v roce 2024 pořádaný v rámci platformy Chytré město a investor představil cenné zkušenosti z oblasti plánování udržitelných investic nejen v Česku, ale také v zahraničí. Díky partnerství s Velvyslanectvím USA získali účastníci vhled do udržitelného rozvoje měst a jeho plánování ve Spojených státech amerických.

Nutnost rozvíjet města udržitelně ve spolupráci měst a investorů zdůraznil v úvodu setkání  americký velvyslanec Bijan Sabet. „Rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru umožňuje vládě využít odborné znalosti a zdroje soukromého sektoru, urychluje inovace a přináší nové možnosti a příležitosti pro udržitelný rozvoj,” uvedl. Zásadní je podle něj také počítat s přechodem na zelenou energii, na kterém pracuje jak americká, tak česká vláda.

V souvislosti s obnovitelnou energetikou je tématem také sdílení vyrobené energie. S vlastní platformou Elektřina od souseda, která to umožňuje, přišla společnost FREE for YOU. „Do naší platformy se úspěšně zapojují už i samosprávy, například obec Hostěradice na Moravě, kde si na střechu čističky odpadních vod pořídili fotovoltaickou elektrárnu a vyrobenou elektřinu sdílí do dalších veřejných budov,” popsal zakladatel společnosti Lukáš Artur Vagner.

Inspirace z USA: klíčové je zapojení obyvatel do proměny města

Pohled na proměnu měst v zahraničí přinesl Mark Johnson, urbanista a prezident architektonického studia CIVITAS z Denveru. Během své kariéry pracoval na proměně desítek měst, na setkání představil projekty z Denveru, Calgary i Brna a přiblížil, jak probíhala spolupráce na jejich transformaci z brownfieldů ve využívaná veřejná prostranství.

„Na regeneraci Central Platte Valley v Denveru pracujeme již 30 let. Zformovali jsme pracovní skupinu 20 zainteresovaných stran, vlastníků blízkých nemovitostí a relevantních zájmových skupin. Projekt vznikl během sedmi  workshopů, kde všichni členové pracovní skupiny kreslili, stavěli modely a debatovali s námi a s městskými představiteli. Tři hlavní cíle byly: obnovit řeku pro ryby, kajaky a říční biotop; vybudovat městský park, který by katalyzoval soukromé reinvestice a nové využití půdy; a vytvořit spojení přes řeku, železnici a dálnice tak, aby se park stal centrem města, nikoli jen jeho okrajem,” popsal.

Investoři se o Česko zajímají, realizace projektů přesto vázne. Obce, investoři a státy musí spolupracovat

Čím dál více se ukazuje, že najít společnou řeč mezi investory, samosprávami a státem je pro nutný rozvoj České republiky zcela klíčové. V souvislosti s transformací ekonomiky, kterou zásadně urychlila pandemie i ruská invaze na Ukrajinu, se objevují nové příležitosti pro rozvoj, na které ale zatím nejsou v ČR vhodná území připravená.

„Noví zahraniční investoři sem kvůli výborné poloze a potenciálu šikovných zaměstnanců přichází, ale nenajdou u nás připravené velké plochy a nemůžeme konkurovat Maďarsku nebo Polsku ani v rychlosti povolovacích procesů. Je to problém, kvůli kterému Česká republika může ztratit konkurenceschopnost. Musí s tím rychle začít něco dělat,” popsal na setkání David Petr, ředitel divize land development CzechInvest. Představil zároveň, že řešit připravenost strategických ploch bude nově Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), která v CzechInvestu vzniká. 

V regionálním měřítku už na vyhledávání a přípravě vhodných ploch včetně propojování samospráv s investory pracuje regionální rozvojová agentura MSID. „Při jednání se starosty často narážíme na to, že chtějí dělat rychlé záměry, jako jsou cesty nebo hřiště, ale nepřemýšlí o tom, že je nutné vytvořit nový veřejný prostor nebo přilákat nové lidi. Pro obce dokážeme připravit urbanistickou studii, řešit koncepci, vytvořit regulační podmínky, které obec chce a celkově připravit koncept projektu pro investora,” řekl Václav Palička, ředitel MSID

Pro úspěšný rozvoj musí obce znát své potřeby

Aby spolupráce města s investorem byla úspěšná, rychlá a pro obě strany smysluplná, je ještě před jednáním klíčová strategická příprava obcí. „Důležité je mít zmapované, do jakých lokalit a jaký typ investora obec potřebuje, jaká jsou témata, o kterých je nutné s investorem jednat, a samozřejmě zvážit také ekonomický aspekt, jako je rozpočet města a ekonomický přínos projektu. Obce jsou pak díky takové přípravě flexibilnější při hledání řešení a také úspěšnější při vyjednávání dohody o území,” uvedla právnička Hana Sotoniaková z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Pro přípravu vhodných území může obec využít řadu právních nástrojů. Jedním z nich jsou plánovací smlouvy, které budou od letošního července v souvislosti s novým stavebním zákonem veřejnoprávní. Obsahem by však měly zůstat stejné jako doposud. „Novinkou jsou podmiňující plánovací smlouvy. Jejich prostřednictvím si obec nebo město může v územním plánu dopředu vymezit plochy, na kterých podmiňuje rozvoj uzavřením plánovací smlouvy. V nich lze  transparentně předestřít vlastní potřeby pro konkrétní území,” představil změnu Tomasz Heczko, vedoucí advokát kanceláře Frank Bold Advokáti.

Pusťte si audiozáznamy

Stáhněte si prezentace

>> Mark Johnson, CIVITAS: Úspěšné urbanistické studie ze zahraničí

>> Lukáš Artur Vagner, FREE for YOU: Sdílení elektřiny a soběstačnost v praxi

>> David Petr, CzechInvest: Umístění a realizace strategických investic v ČR

>> Václav Palička, MSID: Projektová podpora rozvoje měst v praxi

>> Hana Sotoniaková a Tomasz Heczko, Frank Bold Advokáti: Právní nástroje pro udržitelný rozvoj měst

Platforma Chytré město a investor

Cílem platformy Chytré město a investor je sdílení know-how a dobré praxe samospráv a investorů v oblasti aktuálních modelů spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Klademe důraz na zelená a úsporná řešení včetně decentralizované výroby energií, boření mýtů a vyvracení stereotypů. Usilujeme o propojování stakeholderů s cílem vzájemně pochopit potřeby a požadavky všech stran.

Chcete dostávat novinky z platformy Chytré město a investor?

Přihlaste se k odběru newsletteru

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.