Nový stavební zákon: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. mění mnohé z principů starého stavebního zákona. Zatímco dosud bylo nutné vést v rámci povolení stavby více samostatných řízení, nový stavební zákon zavádí pouze jedno řízení o povolení záměru. Plně účinný bude od 1. 7. 2024. Na portálu ESTAV.cz budeme stavební zákon rozebírat podrobně následující týdny a měsíce.

Získat povolení záměru je nutné pro všechny typy stavebních projektů vyjma drobných staveb a vybraných změn využití území.

K vedení řízení o povolení záměru je podle nového stavebního zákona příslušný obecní stavební úřadkrajský stavební úřad nebo Dopravní a energetický stavební úřad („DESÚ“) a ve zvláštních případech i Ministerstvo obranyMinisterstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Obecním stavebním úřadem jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností či pověřené obecní úřady a obecní úřady stanovené prováděcím právním předpisem. Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů se teprve připravuje. Působnost krajských stavebních úřadů vykonávají krajské úřady.

Celý článek čtěte na portálu E-stav.cz

Autoři: Eliška Kubíčková, Marek Peringer


Chcete se zorientovat ve změnách, které nový stavební zákon přináší?

Podíleli jsme se na přípravě návrhu nového stavebního zákona i na připomínkování jeho novelizace. Nechte se provést změnami na školení od Frank Bold Advokátů.

Objednejte si školení

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.