Věcné břemeno a služebnost: Pozor na smlouvy na dobu neurčitou

Služebnosti a další věcná břemena zejména u pozemků se často zřizují pomocí smluv. Pokud ale takovou smlouvu uzavřete na dobu neurčitou, můžete narazit na problémy s jednostranným zrušením služebnosti. Víme, jak situaci řešit, ale ideální je se do ní vůbec nedostat. Pokud takovou smlouvu uzavíráte, raději si stanovte, za jakých podmínek lze služebnost zrušit.

Služebnost se nejčastěji zřizuje ke konkrétní věci a slouží k tomu, aby mohl věc za úplatu užívat i někdo jiný než jen vlastník věci (např. kvůli přístupu na pozemek). I přes to, že ji můžete zřídit pomocí smlouvy, patří služebnost mezi věcná práva a má tedy svůj specifický zákonný režim.

Ten se projevuje zejména tehdy, kdy jste služebnost zřídili na dobu neurčitou a následně ji chcete po určité době zrušit proti vůli druhé strany. Zákon totiž umožňuje podat výpověď jen pro smlouvy, a nikoliv pro věcná práva. Jedním ze způsobů, jakým by bylo možné služebnost vypovědět, je použít úpravu výpovědi pro smlouvy a použít ji analogicky na služebnosti. K tomuto řešení ale soudy přistupují velmi zdrženlivě a spíše ho vylučují. 

Podpis smlouvy

Další variantou je požadovat, aby služebnost omezil nebo zrušil soud kvůli trvalé změně poměrů. Tuto možnost nicméně můžete využít pouze v případě, že trvalá změna vyvolala hrubý nepoměr v právech a povinnostech obou stran. 

Pokud se tedy chystáte uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti na dobu neurčitou, měli byste zbystřit. Potenciálním problémům můžete částečně předejít tak, že si s protistranou předem vyjasníte, za jakých podmínek půjde služebnost zrušit

Autorka: Veronika Smržová, Frank Bold Advokáti


Chcete se zbavit nepotřebné služebnosti a nedaří se vám dohodnout s protistranou? Máte zřízenou služebnost a přemýšlíte, jak by se dala v budoucnu zrušit?

Pokud se potýkáte s problémy ohledně služebností nebo věcných břemen, neváhejte se na nás obrátit. Dlouhodobě se věnujeme oblasti soukromého práva a v případě potřeby Vás rádi zastoupíme v soudním řízení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.