Vyjednali jsme smlouvu o spolupráci v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov. Developer přispěje 167 miliony korun na veřejnou vybavenost

Díky pražské Metodice spoluúčasti investorů při rozvoji území vznikla historicky první trojstranná dohoda o podobě výstavby v lokalitě brownfieldu kolem bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Na vzniku metodiky i na vyjednávání smlouvy s developerem se podíleli experti z Frank Bold Advokáti. Dohodu včera slavnostně podepsali zástupci hlavního města Prahy, městské části Praha 3 a developerské skupiny FINEP.

„Dohoda Prahy se společností FINEP ukazuje, že smlouvy o spolupráci dle Metodiky spoluúčasti jsou vhodným nástrojem, jak dosáhnout dohody v území a napomoci udržitelnému rozvoji města, zajištění nového bydlení i veřejné vybavenosti, a to i na složitých brownfieldech, jako je Nákladové nádraží Žižkov,“ řekl Tomasz Heczko, vedoucí advokát z Frank Bold Advokáti, který stojí v čele týmu, jenž Prahu při vyjednávání smlouvy s investorem zastupoval.

„Naše dlouholeté zkušenosti z českých měst potvrzují, že nastavení jasných a efektivních pravidel pro rozvoj území jsou přínosné jak pro občany, tak pro development, a to včetně systému investičních příspěvků. Když město ví, co v území chce mít a má transparentní pravidla, přitáhne kvalitní investory, kteří zase oceňují, že město bude získané prostředky rozumně využívat v místě, kde se staví,” uvedl Pavel Franc, ředitel Frank Bold.

Čtěte také: Pomohli jsme vyjednat první významné smlouvy podle pražských pravidel pro investory

Nákladové nádraží Žižkov, Praha

Řešení pro brownfield v centru Prahy

Oblast bývalého Nákladového nádraží Žižkov je jedním z největších brownfieldů v Praze. Jeho celková rozloha činí 71 hektarů, součástí lokality je také historická budova bývalého nákladového nádraží. Ta je ve vlastnictví Českých drah a před 10 lety byla prohlášena za kulturní památku. Ostatní pozemky jsou převážně ve vlastnictví šesti různých developerů.

Pro zamýšlenou transformaci území jsou zapotřebí rozsáhlé změny územního plánu. Podmínkou těchto změn je ovšem na straně městské části Praha 3 a hlavního města uzavření dohod s každým z vlastníků pozemků, ve kterých se specifikuje nejen podoba výstavby, ale také kontribuce, tedy příspěvky developerů na veřejnou vybavenost.

„Dnes podepsaná smlouva se skupinou FINEP je první trojstrannou dohodou v tomto území. Pro hlavní město a městskou část Praha 3 byly stěžejní především podmínky takzvané kontribuce. Ty byly vypočítány a vyjednány díky metodice spoluúčasti investorů, přijaté hlavním městem v roce 2022. Metodika určuje výši příspěvků, kterou investoři přispějí na vybudování veřejné infrastruktury, která souvisí s bytovými projekty – například školy, školky, parky nebo dopravní obslužnost. Dnes podepsaná smlouva je už třetím úspěšným příkladem toho, že metodika funguje. Projekt skupiny FINEP s názvem U Staré cihelny navíc přinese na trh přibližně 1200 bytů a developer se bude podílet na rozvoji veřejné vybavenosti příspěvkem přesahujícím hodnotu 167 milionů korun,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Z uzavřeného a vyloučeného brownfieldu vytváříme prostupnou lokalitu, která vrátí významnou část Vackova do života stávajících i budoucích obyvatel, zásadně zklidní celé okolí a přispěje k větší bezpečnosti širokého okolí. Celá jedna její třetina bude zelená. Zasazeno bude více než 50 stromů, stovky keřů, tisíce květin, které využijí dešťové vody z lokality. Udržitelnost lokality bude zdůrazněna energeticky úsporným řešením domů, které bude překonávat v současné době nastavené standardy v Praze,“ poznamenal Michal Kocián, předseda představenstva společnosti FINEP

Nákladové nádraží Žižkov, Praha

„Plnění je rozděleno na finanční a nefinanční část. Finanční položka dosahuje bezmála 72,5 milionu korun, které budou rozděleny rovným dílem mezi městskou část a hlavní město a budou vypláceny developerem v průběhu přípravy výstavby. Praha 3 počítá s využitím těchto prostředků na rekonstrukci základní školy na Havlíčkově náměstí, případně na výstavbu či rekonstrukci jiné základní školy,” vysvětluje Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj

„Zbylých 94,5 milionu korun získá Praha 3 a hlavní město v podobě výstavby veřejné vybavenosti přímo developerem. V první řadě se jedná o stavbu pětitřídní mateřské školy s kapacitou 125 žáků a zahradou, kterou FINEP zbuduje jako součást svého projektu a předá ji do vlastnictví a k provozování městské části. Dále je součástí dohody předání pozemků pro vybudování a rozšíření Malešické ulice, včetně potřebných chodníků a přechodů, předání části pozemků potřebných pro vybudování obecního bytového domu a pozemku včetně výstavby pěší zóny s alejí, která povede podél nové tramvajové tratě. Většina nových bytů bude stavěna s cílem nabídnout nájemní bydlení. Komerční parter objektů podél hlavních ulic navíc nabídne prostor pro obchody, restaurace či kavárny, ale také pro další nebytové účely. Například pro umístění zdravotní a sociální vybavenosti, přičemž důraz chceme klást především na primární zdravotní péči,” dodává Dobeš.

S námi přitáhnete do měst udržitelné investice

Ve Frank Bold jsme Vaši partneři pro nastavení udržitelného rozvoje města. Zmapujeme potřeby, příležitosti a rizika Vašeho území. Společně vypracujeme provázané ekonomické a právní analýzy a doporučíme další vhodné kroky i právní nástroje, které připravíme podle situace ve Vašem městě nebo při řešení konkrétního projektu. 

Ozvěte se nám

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.