Frank Bold představuje Energii pro města: bezplatný návod na komunální energetiku na míru

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.

Současný stav místní energetiky si obce a města zmapují prostřednictvím krátkého dotazníku. Jeho výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který vysvětlí, v jakém bodě se konkrétní obec nachází a kudy se má vydat dál. Nástroj je k dispozici zdarma.

Získat návod zdarma

Vyplnění dotazníku, který pomůže zhodnotit stav energetiky v obci, zabere asi čtvrt hodiny. Otázky v něm se dělí do 4 hlavních oblastí: Technická a institucionální připravenost, Ekonomická připravenost, Právní dokumenty, povolovací řízení, zasmluvnění a Zapojování komunity (občanů). Po zodpovězení všech otázek získají zájemci základní doporučení pro každou kategorii otázek.

„Základní ideou bylo obcím poskytnout jednoduchý online nástroj, který jim bez většího úsilí poskytne informace o možném rozvoji místní energetiky. Mimo obecná doporučení jsme chtěli, aby obce získali i konkrétnější návod, který jim pomůže v praxi. Mám proto radost, že vznikl krokoměr projektu obecní fotovoltaické elektrárny, který podrobněji shrnuje celý proces od prvních úvah a analýz až do chvíle zprovoznění této elektrárny,” říká Jan Bakule, právník a odborník na energetiku z expertní skupiny Frank Bold.

Hlavní částí závěrečného vyhodnocení je přehledný krokoměr, který obec či město provede procesem příprav i realizace solární elektrárny. Jednotlivé kroky jsou za sebou chronologicky seřazeny tak, aby bylo jasné, jak má proces pokračovat. Podle zadaných odpovědí krokoměr každé obci ukáže, v jakém bodě se konkrétní projekt nachází a co je pro jeho dokončení ještě třeba splnit. Součástí krokoměru jsou také vysvětlivky pro snadné pochopení.

Rozvoj komunální energetiky přináší každé obci především větší kontrolu nad jejími výdaji za elektřinu, možnost úspor a ve výsledku také účast na rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR. Převezmou-li obce větší zodpovědnost za řízení své energetiky, získají cestu k větší soběstačnosti a nezávislosti. 

„Krokoměr realizace fotovoltaické elektrárny vytváří přehledný plán a sleduje vývoj chystaného projektu. Města vede k cíli krok za krokem," dodává Václav Stašek, tajemník města Aše.

„Nástroj má cenu zlata především pro obce, které se v tématu komunální energetiky teprve začínají pohybovat. Kromě mnoha zásadních informací pro orientaci v této oblasti ale nabízí jim i obcím, které už mají projekt rozpracovaný, přehledný „jízdní řád" pro realizaci fotovoltaické elektrárny,” uvádí Michal Vychroň, starosta obce Prosetín.


Řešíte realizaci FVE, její dílčí kroky nebo zvažujete sdílení energie mezi obecními budovami?

Efektivní výrobu elektrické energie z FVE a její správu pro město obstará Vaše vlastní energetická společnost. S jejím založením, zasmluvněním i nastavením nejvhodnějšího obchodně-provozního modelu pro její fungování Vám pomůžeme.

Více o našich službách

Ozvěte se nám

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.