Frank Bold Advokáti spolupracují na transformaci energetiky pro Moravskoslezský kraj

Postupný odklon od spalování fosilních paliv je evropským trendem, který se dotkl také Moravskoslezského kraje. Prvním krokem bylo zmapování možností, jak lze postupně nahrazovat spalování uhlí. Kraj proto zpracoval Dopadovou studii odchodu od uhlí v teplárenství.

Studie ukázala, že při odchodu od uhlí může kraj tento zdroj energie nahradit plynem, jádrem a obnovitelnými zdroji energie (OZE). Konkrétně s OZE může kraj počítat jen doplňkově, protože solárními panely ani větrnými turbínami nelze zejména v zimních měsících zcela pokrýt energetickou spotřebu. Přesto je s ohledem na energetickou situaci ohledně využití OZE velmi aktivní a jejich dostupné možnosti včetně využití geotermální energie mapuje. V tuto chvíli je pro Moravskoslezský kraj nejrychlejší a nejjednodušší instalace solárních panelů na střechy.

Kancelář Frank Bold Advokáti proto s využitím své expertízy v energetickém právu připravila varianty, jak mohou kraj i obce v regionu instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechy svých budov. „Varianty instalace FVE na střechách se pohybují od toho, že kraj či jeho příspěvková organizace vysoutěží projektanta a dodavatele solárních panelů tradičním způsobem, postupem design & build, přes pronájem střech, jež má kraj či organizace ve vlastnictví, až po možný vznik energetického společenství, které bude elektrárny provozovat pro své členy,” přiblížila advokátka Anna Francová.

Cílem je přitom především navýšení počtu obnovitelných zdrojů na krajských budovách, jako jsou školy nebo domovy důchodců. „Kraj vlastní přes 1200 budov, z čehož je více než polovina vhodná pro instalaci FVE. Kromě nemocnic a sociálních objektů ale  nejsou využívané kontinuálně, a tak nemělo smysl na ně solární panely instalovat. To se samozřejmě mění s příchodem komunitní energetiky, kdy to dává smysl nejen ekologický, ale i ekonomický. Proto se kraj obrátil právě na kancelář Frank Bold Advokáti. Jsem moc rád, že sada vzorových smluv je na světě a jednotlivé organizace či obce mohou jednoduše zasmluvnit nejen stavbu, ale i provoz FVE,” uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

V souvislosti s rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie do obcí také v regionu vzniká Centrum veřejných energetiků, jehož cílem je poskytovat poradenství pro města, obce, malé a střední podniky v oblasti transformace energetiky.

V současné době kraj už první pilotní projekty obnovitelných zdrojů na svých střechách realizuje. 


Chcete využít obnovitelné zdroje k energetickým úsporám v kraji či městě?

Využije potenciál obecních nebo krajských střech, kromě úspor můžete dosáhnout také na zajímavý příjem. Ve Frank Bold Vám pomůžeme s přípravou a nastavením celého projektu.

Co pro Vás uděláme

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.