Stojíme za přelomovým rozsudkem: Obce mohou určit vyšší daň z nemovitosti konkrétním projektům

Kvalitní rozvoj každé obce nutně závisí kromě jeho udržitelnosti také na tom, jak se vypořádá s negativními důsledky, které některé typy především nerezidenční průmyslové zástavby přináší. Dosud se s nimi obcím pracovalo jen těžko - Ministerstvo vnitra totiž označovalo snahy obcí o navýšení místního daňového koeficientu pro konkrétní stavby za diskriminační.

Radikální změnu v tomto ohledu přináší aktuální nález Ústavního soudu, který rozhodl, že určení různých místních koeficientů je možné. Konkrétně u soudu uspěla díky argumentům připraveným Frank Bold Advokáty středočeská obec Řepov. Nerovnoměrné zatížení obce pomůžeme vyřešit i vám.

Stanovením vyššího místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti se Řepov snažil kompenzovat negativní dopady logistických a průmyslových areálů na jeho území. Obecně závaznou vyhlášku, kterým místní koeficient v části obce zvýšil, ale neuznalo Ministerstvo vnitra.

Podle argumentace ministerstva totiž není možné postihovat vyšším daňovým zatížením konkrétní lokality a potažmo tak i konkrétní firmy či podnikatele. Díky dlouholeté expertíze naší kanceláře ve veřejném právu jsme však pro obec připravili argumenty, díky nimž dal soud obci za pravdu.

„Zákon obcím ukládá povinnost řádně pečovat o své území a potřeby svých obyvatel. To vyžaduje značné finanční prostředky, zejména pokud podnikatelská činnost na území obce výrazně zatěžuje její infrastrukturu i životní prostředí. Je proto správné, pokud obce zohlední nerovnoměrné zatížení svého území a veřejné infrastruktury v podobě vyšší daně z nemovitostí, kterou jednotliví vlastníci pozemků a budov užívaných k podnikání platí,” uvedl právník Petr Bouda kanceláře Frank Bold Advokáti

Případ skončil u Ústavního soudu, jehož rozhodnutí je přelomové pro mnoho samospráv, které se dosud potýkaly s nevyváženým zatížením v různých částech svého území. „Naši obec trápí v souvislosti  s průmyslovými areály především dopravní zatížení. To potřebujeme kompenzovat, abychom byli schopní udržovat silnice v dobrém stavu. Do budoucna by taková situace byla neúnosná, museli jsme ji nutně vyřešit. Proto jsme byli trpěliví a díky tomu jsme také dosáhli svého cíle. Rozhodnutí soudu mě moc těší,” řekl Milan Zachař, starosta Řepova.

Stejně jako při jednání o nové kvalitní výstavbě v obci je ale nutné stanovit vyšší místní koeficient transparentně a s ohledem na skutečné zatížení konkrétních oblastí. Jako Frank Bold Advokáti Vám pomůžeme se stanovením adekvátní částky, která vykompenzuje vyšší zatížení technické či jiné infrastruktury i životního prostředí a zajistí kvalitní rozvoj vašeho území.


Řešíte nerovnoměrné zatížení silnic či životního prostředí v různých částech vaší obce? 

Ve spolupráci s Vámi identifikujeme konkrétní oblasti, které nejvíce zatěžují území a vypočítáme adekvátní výši místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Zajistíme tak pro obec kompenzaci zatížení a podpoříme její další rozvoj.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.