Frank Bold Advokáti uspěli u soudu s návrhem na zrušení stavební uzávěry v Beskydech

Krajský soud v Ostravě (pobočka v Olomouci) zamítl návrh na zrušení stavební uzávěry, která má zamezit nedostatečně regulované výstavbě v plochách výroby a skladování v Halenkově v Beskydech. Jednou z takových staveb mohla být prášková lakovna v centru obce, která by obyvatelům výrazně snížila kvalitu životního prostředí nárůstem zápachu i prašnosti. Proti investičnímu záměru se proto postavilo vedení obce i místní obyvatelé. 

V obci Halenkov platí dostatečně podrobná regulace nové výstavby záměrů určených pro bydlení a další funkce. Netýká se to však ploch pro výrobu a skladování, což se obec chystala změnit ve svém územním plánu. Ještě než začne tato změna platit, schválila rada obce za stejným účelem stavební uzávěru, která měla zabránit rozšiřování nežádoucí výstavby.

Investor, který výstavbu práškové lakovny v centru obce plánoval, se proti tomuto kroku ohradil. „Výstavba by ale měla závažný negativní vliv na okolní rodinné domy, sportoviště, mateřskou i základní školu, které stojí poblíž plánované lakovny. V obci bychom dýchali špinavý vzduch a zásadně by se zvýšil hluk. Snížením kvality prostředí, v němž žijeme, bychom na to doplatili všichni. Museli jsme tedy podniknout kroky, aby chystaná změna ÚP měla zamýšlený efekt,” uvádí zástupce Halenkova.

Zdroj fotografie: Palickap, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Investor následně podal žádost o zrušení stavební uzávěry ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, který ji skutečně zrušil. Proti tomu se však ohradil místní spolek Halenkovjani  podáním návrhu ke Krajskému soudu v Brně na zrušení rozhodnutí o zrušení stavební uzávěry, s čímž uspěli a stavební uzávěra tak znovu začala platit.

Následovalo podání kasační stížnosti od investora k Nejvyššímu správnímu soudu a paralelně také podání návrhu na zrušení stavební uzávěry ke Krajskému soudu v Ostravě (pobočka Olomouc), což krajský soud zamítl. „Soud ve svém rozhodnutí potvrdil, že je zcela legitimní, aby rada obce vydala stavební uzávěru a tím zachovala dotčené území do doby, než se na toto území bude vztahovat nová regulace v ÚP, i když probíhá řízení o povolení záměru v dotčeném území. Těší nás, že je možné právními kroky podpořit rozvoj obce směrem, který dává smysl místním a vedení samosprávy,” říká Sandra Podskalská, advokátka a partnerka kanceláře Frank Bold Advokáti, která se kauze pro obec věnovala. Aktuálně podal investor proti tomuto rozsudku kasační stížnost.


Řešíte obtížnou situaci v souvislosti s výstavbou, která v obci sniží kvalitu životního prostředí?

Rádi pro Vás situaci zanalyzujeme a navrhneme možné řešení. Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.