Jak získat obce na svou stranu při výstavbě OZE? Právní nástroje představuje advokát Jiří Nezhyba

Obsah článku odpovídá datu jeho zveřejnění, tedy 29. 06. 2023.

Při plánování nového obnovitelného zdroje energie se investoři mohou setkávat s prvotním odmítnutím projektu ať už ze strany obcí nebo jejich obyvatel. Na to, jak lze riziko odmítnutí snížit a naopak obyvatele do projektu více vtáhnout, se zaměřila Unie komunitní energetiky na semináři, kde experti na různé aspekty této problematiky přiblížili možná řešení.

Právní nástroje, díky kterým lze při realizaci OZE a především větrných elektráren nalézt společnou řeč, představil vedoucí advokát a partner v kanceláři Frank Bold Advokáti Jiří Nezhyba.

Smlouvy o spolupráci obcí s developery větrných elektráren: užitečný nástroj pro nastavení mantinelů spolupráce 

V praxi často nastávají situace, kdy se výstavba obnovitelného zdroje neuskutečnila kvůli špatně nastavené komunikaci, očekáváním či změně politické reprezentace. „Skutečně dobře koncipovaná smlouva velmi pravděpodobně předejde tomu, že ji obec nebo investor přestanou dodržovat,” řekl v úvodu advokát.

Na semináři prezentoval možnosti postupu přípravy a realizace záměru do jednotlivých fází tak, aby byly obě strany spokojené a necítily se od začátku příliš svázány. Nejprve doporučil, aby investor představil vedení obce svůj záměr a následně uzavřel tzv. letter of intent, tedy dohodu o budoucí spolupráci, která má za cíl usnadnit investorovi na území obce průzkum lokalit a vyhodnocení potenciálu pro jejich využití. Obec pak tento čas může využít k nastavení svých požadavků a komunikaci s místními.

Stáhněte si sborník ze semináře

Obec se v tu chvíli ještě k samotné podpoře výstavby větrných elektráren investora nezavazuje, ale dohodou slibuje, že po určitou dobu bude o možnosti umístění případného záměru jednat pouze s daným investorem. Současně mají obec s investorem čas na další představení záměru občanům a vysvětlení přínosů i negativ. Nabízí se uspořádání ankety nebo místního referenda, u toho ale zpozorněte, protože jeho výsledky jsou právně závazné nejméně na dva roky. Teprve po jejich uplynutí lze o stejné otázce uspořádat nové referendum. 

Druhou fází přípravy po prověření vhodnosti lokality je samotné uzavření smlouvy o spolupráci, v níž obec i investor mohou přistoupit na různé závazky.

U výstavby větrných elektráren se přirozeně řeší souhlas obce s tím, kde se má stavět. Může ale nastat situace, kdy je nutné řešit i sousední municipality. „Pokud se s větrníkem dostáváte na hranici katastru, ukazuje se jako více než vhodné uzavřít smlouvu i se sousední obcí, případně ji zahrnout do společné smlouvy,“ uvedl Jiří Nezhyba s tím, že i v souvislosti s novelou energetického zákona Lex OZE 1 se starostové nemají příliš čeho obávat. 

„Objevuje se argumentace, že díky Lex OZE 1 lze dnes při výstavbě elektrárny zcela obejít obec. Takto jednoduše se na to ale dívat nelze. I když tato novela umožňuje umístění obnovitelného zdroje beze změny územního plánu, musí to být v souladu s charakterem nezastavěného území. Je třeba se na to dívat komplexně. Považuji za důležité, aby se obec s investorem vždy domlouvali na možnosti umístění záměru elektrárny na území obce, a smlouvy o spolupráci k tomu poskytují prostor,“ uzavřel. 

Tři zásadní rady

  1. Uspořádat referendum může být dobrá věc, důležité je ale jeho načasování. Zásadní přitom je poskytnout obyvatelům transparentně skutečně všechny a co nejobjektivnější informace k záměru a jeho pozitivním i negativním dopadům. 

  2. Smlouva o spolupráci neexistuje ve vzduchoprázdnu – uzavíráte ji až v návaznosti na průzkum lokality investorem a vysvětlení záměru místní komunitě. 

  3. Postarejte se o to, aby smlouva o spolupráci byla nestranná a výhodná jak pro obec, tak pro občany i investora.

Vyjednáme Vám smlouvu o spolupráci

Plánujete realizaci obnovitelného zdroje energie? Prověříme vhodnost vybrané lokality, sepíšeme a pomůžeme vyjednat smlouvu o spolupráci s obcí, v jejímž území má být projekt umístěn. Zajistíme pro Vás právní podporu během povolovacích řízení.

Komunikace je základ. S námi ji zvládnete

Při realizaci OZE je zásadní komunikace směrem k vedení obce, opozici i místním občanům. Připravíme pro Vás komunikační strategii tak, aby srozumitelně představila přínosy projektu. Zajistíme propagační materiály, komunikaci s médii i případnou organizaci veřejného slyšení.

Obraťte se na nás

Autor: Anna Michalčáková, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.